Arlwyaeth yn Abertawe

Mae gan Brifysgol Abertawe gasgliad o gyfleusterau arlwyo mewn lleoliadau cyfleus ar draws y campws.

Yn Fulton House, ceir y brif ystafell fwyta sy'n cynnig gwahanol opsiynau bwyd, o brydau poeth at salad a byrbrydau mewn lleoliad mawr sy'n edrych dros y campws a Bae Abertawe. Mae ein siopau coffi yn cynnig coffi Costa a Starbucks.

Cynllun Bwyta Hyblyg

Mae Cynllun Bwyta Hyblyg Abertawe yn darparu ffordd syml o dalu am fwyd a diod ar y campws. Cofrestrwch am gerdyn - naill ai ar-lein neu oddi wrth y Swyddfa Arlwyo - llwythwch arian arno (o leiaf £5) ac ar gyfer bob £1 gwariwch chi, cewch chi 5 pwynt teyrngarwch. Gall rhieni hefyd ychwanegu arian at y cerdyn os oes angen.

Mae mwy o wybodaeth am arlwyo yn Abertawe ar dudalennau Campus Catering.