Gwasanaethau ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg

Gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer Ysgolion a Cholegau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig ystod llawn o gymorth a chyfarwyddyd ar gyfer ysgolion a cholegau trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys:

  • Ymweliadau i'r campws ar gyfer disgyblion a staff
  • Mynychu Ffeiriau Addysg Uwch yn eich Ysgol/Coleg
  • Casgliad llawn o gyflwyniadau ar bynciau’n ymwneud ag addysg uwch
  • Ffug gyfweliadau
  • Darlithoedd enghreifftiol 

Anelwn i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr a hyblyg sy’n ateb eich gofynion unigol ac yn cefnogi’r gwaith da sy’n cael ei wneud o fewn i’ch ysgol.  Am fwy o wybodaeth neu er mwyn trafod eich anghenion ymhellach cysylltwch â Gwenllian Young: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr: Cyfrwng Cymraeg trwy ffonio 01792 602 943 neu trwy anfon e-bost at c.g.young@abertawe.ac.uk