Myfyrwyr Llysgennad

Gwybodaeth ar gyfer:

Ymweliad gan lysgennad

Gall ein tîm o Fyfyrwyr Llysgennad gynnig cyflwyniadau ar Fywyd fel Myfyriwr a sesiynau Cwestiwn ac Ateb yn eich ysgol/coleg, neu ar ein campws os ydych chi'n dewis ymweld â ni. Mae'n bosibl i deilwra'r sesiynau yma i weddu'ch gofynion. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Ymgyrraedd yn ehangach

Mae'r swyddfa Ymgyrraedd yn Ehangach wedi lleoli ar ein campws o fewn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr ac mae'n cynnig ystod o weithgareddau sy'n cael eu cyflwyno i'r sawl sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys Derbynwyr a Gadawyr Gofal. Fel rhan o'u gwaith ar y gweill, mae Ymgyrraedd yn ehangach yn recriwtio myfyrwyr llysgennad o Brifysgol Abertawe i weithio ar wahanol raglenni, gan gynnwys eu cynllun mentora gydag ysgolion uwchradd lleol ar draws Abertawe a Phort Talbot.

Mae'r cynllun mentora yn cynnwys myfyrwyr yn gweithio yn agos gyda disgyblion o flynyddoedd 7 i 11 mewn dosbarthiadau a grwpiau bach er mwyn codi cymhelliant, dyheadau a chyflawniadau addysgol. Mae Ymgyrraedd yn Ehangach hefyd yn recriwtio mentoriaid i weithio ar eu cynlluniau eraill, gan gynnwys Ysgol Haf Blwyddyn 12 - cwrs preswyl pedair wythnos am ddim; diwrnodau Anelu at Addysg Ccoleg (ACE) ar y campws ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 9, a gweithdai eraill sy'n rhedeg trwy gydol y flwyddyn, ar y safle ac mewn ysgolion lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru , cysylltwch â: reachingwider@swansea.ac.uk neu ewch i www.abertawe.ac.uk/ymgyrraedd-yn-ehangach

Myfyrwyr Cyfredol

Os ydych chi'n fyfyriwr cyfredol yn y brifysgol gyda diddordeb mewn bod yn Fyfyriwr Llysgennad, cysyllter â James Kerr, Swyddog Recriwtio Myfyrwyr, trwy SRO@abertawe.ac.uk

Staff y Brifysgol

Os ydych chi'n aelod o staff y Brifysgol ac am wybod mwy am y cynllun Myfyrwyr Llysgennad, neu angen Llysgenhadon ar gyfer eich digwyddiadau, cysyllter â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr trwy estyniad 5784 neu anfonwch e-bost at SRO@abertawe.ac.uk.