Ffeiriau UCAS

Mae Prifysgol Abertawe yn mynychu nifer fawr o Ffeiriau UCAS bob blwyddyn. Mae'r rhain yn rhedeg o fis Mawrth i fis Mehefin pob blwyddyn ac wedi eu anelu at ddisgyblion blwyddyn 12 yn bennaf. Mae'r ffeiriau yma'n rhoi cyfle i'ch disgyblion ddarganfod mwy am gyrsiau AU a sefydliadau cyn gwneud cais.

I ddod o hyd i'ch ffair agosaf ewch i wefan Ffeiriau UCAS.

Llun ffair

Awgrymiadau i fyfyrwyr sy'n mynychu ffeiriau UCAS

  • Byddwch yn ddetholus. Gwnewch restr fer o brifysgolion y mae gennych ddiddordeb ynddynt ac edrychwch ar eu gwefannau ymlaen llaw. Os oes modd, gwnewch nodyn o'u rhif stondin hefyd.
  • Byddwch yn barod. Meddyliwch am yr hyn y mae angen i chi ei wybod o flaen llaw ac yna paratowch rhai cwestiynau. Peidiwch ag anghofio gofyn am leoliad, cysylltiadau trafnidiaeth, llety a bywyd cymdeithasol.
  • Peidiwch â chodi bob prosbectws! Os nad yw Brifysgol yn cynnig unrhyw gyrsiau mae gennych chi ddiddordeb ynddynt, nid oes angen i chi i nôl eu prosbectws, bydd dim ond mynd i'r bin yn y pen draw!
  • Ewch i'r sgyrsiau. Bydd ffeiriau UCAS cynnal trafodaethau ar Gyllid Myfyrwyr, Sut i wneud cais, Bywyd Myfyrwyr a llawer o bynciau eraill. Gwiriwch canllaw'r confensiwn neu'r wefan i gael manylion am amseroedd a lleoliadau.
  • Siaradwch â'r staff. Bydd pob prifysgol gydag aelod o staff ar y stondin a fydd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.
  • Codwch fag! Mae prosbectysau yn tueddu i fod yn eithaf mawr a thrwm, felly os ydych am i gario llawer bydd angen bag arnoch chi. Dewch i stondin Prifysgol Abertawe i godi un gennym ni!
  • Ceisiwch gynllunio eich amser fel y gallwch weld pob prifysgol yr ydych yn dymuno. Ond peidiwch â phoeni os na allwch chi gyrraedd i bawb, byddwch yn gallu archebu prosbectws a chanfod gwybodaeth arall ar wefannau prifysgolion.