Digwyddiadau ar gyfer athrawon a chynghorwyr

Trefnu Eich Rhaglen UCAS ac Addysg Uwch

Diolch i'r sawl a ddaeth i'n digwyddiad ar 9 Mai 2012:

"Are your students getting the university offers they merit? - A guide to organising  the UCAS application process in your school/college"

Gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod (cyfrwng Saesneg) wedi anelu at staff mewn ysgolion/ colegau sy'n newydd i drefnu neu helpu gyda rhaglenni AU a phroses ymgeisio UCAS o fewn eu sefydliadau, a staff profiadol sy'n chwilio am ysbrydoliaeth newydd a syniadau.

Mae'r cyflwyniadau ar gael isod ac rydym yn edrych ymlaen at eich croeso'n ôl eleni.

Sesiwn Bore: Kate Thomas - Pennaeth y Chweched, Ysgol Crug Hywel

Sesiwn Pnawn: Steve Minney  - Uwch Swyddog Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe

Y Trawsnewid o Ysgol/Coleg i'r Brifysgol

Diolch i'r sawl a fynychodd ein digwyddiad ar 23 Mai 2012:

"The Transition from School/College to University - Helping your Students Succeed in Higher Education"

Mae cyflwyniadau o'r gynhadledd ar gael isod.

Dr Harriet Jones - Ymchwilydd Addysg a Biolegwr, Prifysgol Dwyrain Anglia
"Preparing Schhol/College Students for Success in University Study"

Mary Curnock Cook - Prif Weithredwr, UCAS
"Guiding Students in a Post-Admissions Process Review Landscape"

Niall Bradley - Cyfarwyddwr Recriwtio y DU a'r UE, Prifysgol Caeredin
"Making the Transition to University a Success" 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau mewn perthynas â'r digwyddiad peidiwch oedi wrth gysylltu â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr: SRO@abertawe.ac.uk