Dewch i Abertawe

Gallem ni drefnu ymweliad wedi'i deilwra ar gyfer chi a'ch disgyblion i Brifysgol Abertawe. Gall y rhain gynnwys sesiynau ar geisiadau UCAS, cyllid myfyriwr, teithiau o'r campws a llety, sesiynau pynciol gyda'n adrannau academaidd a sesiynau gyda myfyrwyr cyfredol ar Fywyd Myfyriwr.

Fel arall, gallech chi ddod i un o'n Diwrnodau Agored i Israddedigion. Canfyddwch mwy yma.

Rhaglen Ymweliad Ysgol Enghreifftiol

10:30 - Cyrraedd y Campws

10:45 - Croeso a Chyflwyniad - Staff Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr

10:50 - Cyflwyniad Datganiad Personol Perffaith - Staff Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr

11:30 - Taith o'r Campws - Myfyrwyr Cyfredol

12:00 - Cinio

12:45 - Y Gwir am Fywyd Myfyriwr - Sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda Myfyrwyr Cyfredol

13:15 - Darlith Enghreifftiol neu Ymweliad ag Adrannau - Staff Academaidd

14:15 - Cyflwyniad Cyllid Myfyriwr - Staff Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr

14:45 - Cwestiynau ac Adborth

15:00 - Gadael y Campws

 

Rhaglen enghreifftiol yw hon yn unig.  Gellir addasu'r cynnwys a'r amseru i gyd-fynd â'ch anghenion ac amserlen chi. 

Ymweliad

Adborth Diweddar

Adborth gan athrawon:

"Derbyniwyd y cyflwyniad croeso yn dda iawn gan fyfyrwyr ac roedd yn cynnwys pob un o'r pwyntiau allweddol rwyf wedi bod yn pwysleisio yn yr ysgol. Roedd y sesiwn holi ac ateb yn dda ar gyfer ein disgyblion i glywed mwy am fywyd yn Abertawe o safbwynt myfyriwr. Hefyd, rhoddodd y diwrnod profiad byr o ddysgu mewn darlith yn hytrach na mewn dosbarth yn cymryd nodiadau oddi wrth y bwrdd. Cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn gan fyfyrwyr ar y bws adref ac mae mwy wedi bod yn yr ysgol yr wythnos hon. Rydym yn gobeithio y gallwn ailadrodd yr ymweliad hwn yn y dyfodol . "

Gareth Smith, Ysgol Dyffryn Taf

Adborth gan fyfyrwyr:

"Rwyf wedi mwynhau'r dydd yn llwyr"

Crughywel Ysgol Uwchradd vist, Mawrth 2013

"Diwrnod wedi'i drefnu'n dda"

Ymweliad Ysgol Uwchradd Crughywel, Mawrth 2013

"Diolch yn fawr! Bywyd Prifysgol yn llawer cliriach yn awr ac mae heddiw wedi fy helpu ar fy mhenderfyniadau yn y dyfodol"

Ymweliad Ysgol Dyffryn Taf, Mawrth 2013

"Dwi'n teimlo'n well am brifysgolion ac rydych chi wedi gwneud i mi sylweddoli beth sydd angen ei wneud yn y misoedd sydd i ddod"

Ymweliad Ysgol Dyffryn Taf, Mawrth 2013