Cysylltu รข ni

I drefnu cyflwyniad neu ymweliad, neu i drafod unrhyw un o'n gwasanaethau eraill, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr i weld sut y gallem ni eich gefnogi chi a'ch disgyblion.

Ffôn: 01792 295784

E-bost: SRO@swansea.ac.uk 

Post: Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr
          Abaty Singleton
          Prifysgol Abertawe
          Abertawe
          SA2 8PP