Cyfarfod y tîm

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu cyfarwyddyd ynglŷn ag Addysg Uwch i ysgolion a cholegau y Deyrnas Unedig, mae tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn un o'r mwyaf rhagweithiol y DU wrth helpu i baratoi darpar fyfyrwyr ar gyfer yr heriau, gwirioneddau a buddiannau o fywyd prifysgol.

Tîm Recriwtio Myfyrwyr Israddedig

Os hoffech chi drafod gydag aelod o'r tîm ynglŷn â'r gwasanaethau gallem ni gynnig i'ch ysgol/coleg, peidiwch oedi wrth gysylltu â ni.

Barrie Clark: Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr y DU
01792 295889

Steve Minney: Rheolwr Recriwtio Myfyrwyr
01792 513221

Gemma Williamson: Uwch-Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata
01792 606689

Sarah Reilly: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata

01792 606240

Gwenllian Young: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr: Cyfrwng Cymraeg
01792 602943

James Kerr: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
01792 606691

Dr Pippa Carvell: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr: Ehangu Cyfranogiad
01792 295785

Chris Day: Swyddog Recriwtio Myfyrwyr

01792 606694

Helen Maliphant: Cynorthwyydd Gweinyddol
01792 295784

 Cysylltwch â ni: SRO@abertawe.ac.uk