Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd

Gwybodaeth bwysig am ffioedd dysgu

Bydd Prifysgol Abertawe’n codi ffioedd dysgu o £9,000 y flwyddyn. Fodd bynnag, os ydych yn byw yn yr UE (y tu allan i'r DU), ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf yn y DU, ni fydd yn rhaid i chi dalu'r ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Byddwch yn gymwys i dderbyn:

  • Grant ffioedd dysgu nad oes rhaid ei ad-dalu o £5,315 y flwyddyn oddi wrth Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau).
  • Benthyciad ffioedd dysgu o £3,685 y flwyddyn, y mae'n rhaid ei ad-dalu.

Am wybodaeth lawn ynghylch gwneud cais am Grant neu Fenthyciad Ffioedd Dysgu, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cyllid Myfyrwyr i fyfyrwyr nad ydynt o’r DU. Maent yn ymdrin â'r holl geisiadau am gymorth ariannol gan fyfyrwyr o’r UE sy'n gwneud ceisiadau i brifysgolion yn y DU. Dyma eu manylion:

            Student Finance Services Non UK Team
          Box 89
          Darlington
          DL1 9AZ

          E-bost neu ffôn: +44 (0) 141 243 357 (Oriau agor o ddydd Llun i ddydd Gwener  9.00am - 5.30pm)


Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr o'r UE ar wefan swyddogol Llywodraeth y DU yn GOV.UK 

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd ers 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2015/16, dyma’r ffioedd: -

  • Llawn amser safonol: y gost fydd £9000
  • Ail-sefyll modiwlau: y gost fydd £750 am bob 10 credyd rydych yn eu hail-sefyll
  • Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1800
  • Blwyddyn Dramor (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1350

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd cyn 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2015/16 bydd eich costau Ffioedd Dysgu yn aros yn £3,465 (bydd costau Blwyddyn Rhyngosod yn £ 1,725 a bydd ail-wneud modiwl yn costio £289 am bob 10 credyd).

  • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 15/16
  • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2015/16 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig