Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd

Gwybodaeth bwysig am ffioedd dysgu

£9,000 y flwyddyn fydd eich Ffioedd Dysgu. Os ydych yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf yn y DU ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a byddwch chithau, yn fyfyriwr o’r UE, yn gymwys i gael:

  • grant ffioedd dysgu nad oes angen ei ad-dalu o £4,954 gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau).
  • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £4,046
  • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd ers 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18, dyma’r ffioedd: -

  • Llawn amser safonol: y gost fydd £9000
  • Ail-sefyll modiwlau: y gost fydd £750 am bob 10 credyd rydych yn eu hail-sefyll
  • Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1800
  • Blwyddyn Dramor (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1350

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd cyn 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18 bydd eich costau Ffioedd Dysgu yn aros yn £3,465 (bydd costau Blwyddyn Rhyngosod yn £ 1,725 a bydd ail-wneud modiwl yn costio £289 am bob 10 credyd).

  • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 17/18
  • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2017/18 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig