Ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Ffioedd Dysgu

Nid yw'r costau ffioedd na'r trefniadau cyllido wedi'u pennu hyd yma ar gyfer myfyrwyr NEWYDD sy'n dechrau eu gradd ran-amser yn 2014/15.

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser o'r DU/UE sy'n parhau yn 14/15, nid yw'r costau ffioedd wedi newid fel y nodir isod:-

Nifer y credydau

Cost Ffioedd Dysgu

30 credyd

£345

60 credyd

£690

90 credyd

£1025