Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr

Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr Cymru, Lloegr a’r UE

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £21,000. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £21,000 a’r hyn yr ydych yn ei ennill. 

Codir llog ar gyfradd chwyddiant a 3% tan ddiwedd y mis Ebrill ar ôl i chi orffen eich astudiaethau. Yn dilyn y cyfnod hwn, caiff llog ei gymhwyso yn dibynnu ar eich incwm blynyddol. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ad-daliadau i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr cliciwch yma.

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£6.92

£30,000

£577

£15.58

£35,000

£673

£24.23

Bydd gan fyfyrwyr a ddechreuodd cyn 2012/13 yr un cynllun ad-dalu a’r rheiny yn yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd wedi’u darparu isod.

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).

Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr yr Alban a Gogledd Iwerddon

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £17,495. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £17,495 a’r hyn yr ydych yn ei ennill.

Ychwanegir llog ar y gyfradd is o naill ai’r Mynegai Prisiau Manwerthu, neu 1% yn uwch na chyfradd sylfaenol grŵp o fanciau enwebedig. Fodd bynnag, oherwydd y terfyn ar gyfradd llog isel, y gyfradd o 1 Medi 2013 fydd 1.5% hyd nes y clywir ymhellach, ond mae’n bosib y bydd y gyfradd honno’n amrywio os yw cyfradd sylfaenol y banc yn codi neu’n gostwng. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ad-daliadau i’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, cliciwch yma.

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

Hyd at £17,495

£336.44

£0

£18,500

£355.77

£1.74

£21,000

£403.84

£6.07

£27,000

£519.23

£16.45

£35,000

£673.07

£30.30

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).