Pa Gampws?

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws yn dilyn agoriad Campws y Bae ym Medi 2015. Gwiriwch pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Campws Parc Singleton

  • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
  • Coleg y Gyfraith a Throseddeg
  • Coleg Gwyddoniaeth
  • Yr Ysgol Feddygaeth
  • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Parcio a Theithio

Campws y Bae

  • Peirianneg (pob disgyblaeth)
  • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Yr Ysgol Reolaeth
  • Cyfrifeg a Chyllid
  • Economeg

Parcio a Theithio

Ymwelwyr ag Anableddau

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch yn ymwneud â'ch anabledd er mwyn i chi allu cymryd rhan yn llawn yn y diwrnod ymweld, cysylltwch â'r Swyddfa Anableddau (Ffôn: 01792 513000, Minicom/testun: 01792 513100, Ffacs: 01792 513200 neu e-bost: disability@abertawe.ac.uk) gan roi cymaint o rybudd ag y bo modd, os gwelwch yn dda.

Dylech hefyd roi gwybod i'r adran yr ydych yn ymweld â hi os oes angen lle parcio i'r anabl, fel bod modd trefnu hynny o flaen llaw.