Cystadleuaeth Whatuni

Cystadleuaeth Whatuni

Amodau a Thelerau

Mae'r gystadleuaeth Rhannu eich Adolygiad WhatUni yn agored i holl fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe.

Cyflwyno Adolygiadau

Caiff ymgeiswyr gyflwyno cynifer o adolygiadau ag y mynnant drwy dudalen Facebook Prifysgol Abertawe gan ddefnyddio'r hashnod #DewisAbertawe.

Rhaid cynnwys adolygiad o Brifysgol Abertawe a'r rheswm y dewisodd y myfyriwr astudio yn Abertawe.

Ni chaiff adolygiadau a/neu luniau sy'n defnyddio rhegfeydd eu derbyn, a chânt eu tynnu o dudalen Facebook Prifysgol Abertawe.

Bydd y gystadleuaeth yn derbyn adolygiadau o ddydd Mercher, 31 Ionawr 2018 tan ddydd Mercher, 28 Chwefror 2018.

 Enillydd/Enillwyr

Caiff yr enillydd/enillwyr eu dewis yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 5 Mawrth 2018, a dewisir hwy ar hap. Rhaid i'r enillydd/enillwyr gydymffurfio â'r amodau a thelerau a nodir ar y dudalen hon.

Cyfryngau Cymdeithasol a Chyhoeddusrwydd

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn caniatáu Prifysgol Abertawe i ddefnyddio unrhyw lun/sylwadau ar ei thudalennau cyfryngau cymdeithasol a/neu wefan, gan briodoli'n briodol.

Byddwn yn cysylltu â'r enillwyr drwy Facebook erbyn dydd Llun, 12 Mawrth, ac efallai'n cyhoeddi'n gyhoeddus drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Prifysgol Abertawe, gan gynnwys Facebook, Instagram a Twitter. Mae'r holl enillwyr yn cytuno i gyfranogi at gyhoeddusrwydd.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i Brifysgol Abertawe ddefnyddio eich enw ac unrhyw lun(iau) at ddibenion cyhoeddi.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi trwydded anunigryw i Brifysgol Abertawe ddefnyddio'ch llun(iau). Chi fydd yn cadw hawlfraint eich llun(iau).

Caiff pob llun ei briodoli i'r ffotograffydd lle bynnag y bo'n bosib gwneud hynny.

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i beidio â lanlwytho lluniau, sylwadau nac adolygiadau a allai ddwyn anfri ar enw da Prifysgol Abertawe. 

Gwobrau

Bydd yr enillydd/enillwyr yn ennill talebau Amazon gwerth:

Gwobr Gyntaf £100.00

Ail Wobr £50.00

Trydedd Wobr £20.00

Pedwaredd Wobr: £10.00

Pumed Wobr: £10.00

Chweched Wobr: £10.00

Ar gyfer pob gwobr, mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol, ac ni fyddwn yn mynd i ohebiaeth. Os na fydd modd cysylltu ag enillydd, mae Prifysgol Abertawe'n cadw'r hawl i gynnig y wobr i ymgeisydd arall.