Beth allaf ei wneud â gradd mewn Biogemeg?

Mae ein graddedigion Biogemeg yn dod o hyd i swydd mewn proffesiynau sy'n gysylltiedig â'u hyfforddiant mewn biogemeg, ymchwil clinigol a bioleg foleciwlaidd. Caiff myfyrwyr MSci eu paratoi'n arbennig o dda ar gyfer symud ymlaen i raglenni PhD, ac wedi hynny i yrfaoedd mewn ymchwil meddygol, ymchwil a datblygu diwydiannol neu'r byd academaidd. Mae llawer o'n graddedigion yn dod o hyd i swydd mewn sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys cwmnïau fferyllol mawr ac yn y sector biodechnoleg.

 1. côd UCAS
  C700
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  AAB-BBB

Trosolwg Cwrs

Biogemeg yw astudio'r prosesau cemegol sy'n digwydd o fewn organebau byw. Cyfeirir ati hefyd fel bioleg gemegol, bioleg celloedd moleciwlaidd a bioleg y gell fyw. Mae Biogemegwyr yn datblygu syniadau a chynnyrch newydd sy’n cael eu cymhwyso i’r heriau mwyaf yr ydym yn eu hwynebu heddiw. Mae Biogemegwyr yn ein helpu i ddeall prosesau bywyd ei hun.

Nodweddion Allweddol

Bydd y radd hon yn:

 • eich hyfforddi i weithio mewn meysydd megis datblygu cyffuriau a datblygu cnydau ac agrocemegau newydd
 • eich paratoi ar gyfer astudio pellach sy’n eich galluogi i ymgymryd â swyddi ymchwil ym myd diwydiant
 • rhoi'r sgiliau a’r wybodaeth i chi weithio yn y diwydiannau fferyllol, biodechnoleg, agrocemegol a bwyd
 • rhoi sgiliau trosglwyddadwy i chi, gan gynnwys gweithio fel rhan o dîm, sgiliau cyfathrebu, sgiliau cyflwyniadau, datrys problemau a sgiliau dadansoddi

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil dan arweiniad gwyddonydd ymchwil proffesiynol. Drwy weithio fel ymchwilydd annibynnol, byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect effeithiol ac yn derbyn hyfforddiant i ddylunio arbrofion a chynllunio rhaglenni gwaith.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch e-lyfryn y Rhaglenni BSc Biogemeg

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Metabolism: The Reactions of Life
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell Biology
PM-134Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microbiology
PM-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology I
PMC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atoms and Molecules, Chemical Bonding and Structure; an Introduction for Life Sciences.
PMC101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Organic Chemistry: Structure, Transformation, and Energetics; an Introduction for Life Sciences.
PMC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Chemical Analysis: from Composition to Structure Elucidation; an Introduction for Life Sciences.
PMC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Organic Chemistry of Functional Groups: Structure, Reactivity and Mechanism; an Introduction for Life Sciences
Modiwlau Opsiynol
Rule 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-130Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Biochemistry Skills DevelopmentThis is the English Language version of PM-130 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-130CSemester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Datblygu Sgiliau Biocemeg.Mae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-130, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
Rule 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following optional modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular GeneticsThis is the English Language version of PM-133 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-133CSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Geneteg Esblygiadol a MolecwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-133, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biostatistics
PM-240Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Carbohydrate Metabolism and Glycobiology
PM-245Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Metabolic Regulation: Enzymes & Signal Transduction
PM-246Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Biochemistry Skills Development II
PM-248Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Amino acids, lipids and steroids
Modiwlau Opsiynol
L2 Biochemistry Optional Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose 40 credits from the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-226Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-243Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clinical Biochemistry & Physiology
PM-249Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Immunology
PM-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Infectious Disease and ParasitologyThis module has PM-249 as a pre-requisite so you can only select PM-250 if you are also taking PM-249.
PM-251Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Microbial Molecular Genetics
AND
Rule 2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following options

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Techniques in Molecular BiologyThis is the English Language version of PM-253 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-253CSemester 1 (Sep-Jan Taught)30Technegau Bioleg FoleciwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-253, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-304Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Biomolecular Research Project
PM-319Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Membranes and Energy Transduction
PM-330Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Nucleic acids: components, metabolism and modification
PM-331Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Membrane Trafficking
Modiwlau Opsiynol
Rule 1 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose FOUR of the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Animal Development
PM-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biotechnology & Protein Engineering
PM-316Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Genetic Toxicology
PM-317Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Genetics of Cancer
PM-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Aspects of Human Sensory and Metabolic Biochemistry
PM-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioinformatics: From sequence to FunctionIf you select PM-345 then you MUST also take PM-314 which is a pre-requisite.
AND
Rule 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following options.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-334Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Biochemistry Literature Review and CommunicationThis is the English Language version of PM-334 and should be selected if you do not wish to study a
PM-334CSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Adolygiad Llenyddiaeth Biocemeg a ChyfathrebuMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-334, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio

Disgrifiad

Dyma enghreifftiau o rai o'r modiwlau y gallech eu hastudio ar bob lefel.

 

Lefel 1

 

Datblygu Sgiliau Biogemegol

Macrofolecylau: Ffurf a Swyddogaeth

Egni a Metaboledd: Adweithiau Bywyd

Rheolaeth Fetabolaidd a Ffisioleg Foleciwlaidd

Cemeg Bywyd

Cemeg Organig Ragarweiniol

Cemeg Organig Grwpiau Swyddogaethol

Cemeg Offerynnol a Dadansoddol

Strwythur Atomig a Chyfnodoldeb Cemegol

Geneteg a Phrosesau Esblygu

Bioleg Gellog a Microbaidd

 

Lefel 2

 

Datblygu Sgiliau Biocemeg II

Sbectrometreg Mas Biomoleciwlaidd a Dadansoddi Proteomig

Metaboledd Carbohydrad a Glycobioleg

Asidau Amino, Lipid, a Steroidau

Technegau Biofoleciwlaidd

Rheoli Metabolaidd: Ensymau a Throsglwyddo Signalau

Biogemeg a Ffisioleg Glinigol

Geneteg Microbaidd

Mynegiant Genynnau

Mecanwaith Moleciwlaidd Afiechydon a Diagnosteg

Bioleg Celloedd ac Imiwnobioleg

 

Lefel 3

 

Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

Biogemeg Cynnyrch Naturiol

Asidau Niwclëig: Cydrannau, Metaboledd ac Addasu

Cludo Pilenni

Pilennau a Throsi Egni

Biodechnoleg a Pheirianneg Protein

Agweddau ar Fiogemeg Synhwyraidd Ddynol a Metabolaidd

Adolygiad Llenyddiaeth Biogemeg a Chyfathrebu

Trin Genynnau

 

Am fanylion llawn, cliciwch ar Modiwlau BSc sydd ar gael yn 2014-15, a chewch daenlen sy'n rhestru'r modiwlau sydd ar gael ar gyfer yr holl raddau Biogemeg a Geneteg.

 

(Os lawrlwythwch y daenlen Excel hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur, cewch glicio ar deitl pob modiwl yn yr ail golofn, a chyhyd â bod gennych gysylltiad â'r rhyngrwyd, dylech weld rhagor o fanylion o'r catalog modiwlau. Mae'n bosib na fydd y dolenni ar y daenlen yn gweithio ar eich porwr, gan ddibynnu ar y gosodiadau, nac ychwaith o iPad, iPhone, Android etc.)

Gofynion Mynediad

Cynnig arferol fyddai AAB-BBB Safon Uwch [neu raddau cyfwerth ar gyfer cymwysterau eraill: 136-120 o bwyntiau tariff UCAS].

Rhaid bod gennych raddau da mewn Cemeg a Bioleg.

Byddai angen o leiaf gradd B Safon Uwch mewn Bioleg a Chemeg ar fyfyrwyr sy'n astudio cymwysterau BTEC, yn ogystal â Rhagoriaeth (D) mewn Diploma Cyfrannol BTEC (6 uned).

Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 32-33 (gan gynnwys graddau HL da mewn Cemeg a Bioleg).

Rydym yn gwneud cynigion unigol yn dibynnu ar eich amgylchiadau ar ôl darllen y datganiad personol a'r geirda yn eich ffurflen UCAS.

Gofynion mynediad ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

 • Ymgeiswyr o'r DU/UE
 • Ymgeiswyr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

 

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gweithio tuag at wella a datblygu ei darpariaeth iaith Gymraeg.

Caiff myfyrwyr sy'n astudio Geneteg Feddygol gynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg, yn ogystal â gallu cofrestru ar gyfer fersiwn Gymraeg Datblygu Sgiliau Biogemegol (PM-130) ym mlwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Alwena Morgan - a.h.morgan@abertawe.ac.uk / 01792 602051; neu Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk / 01792 602402.

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Ewch ar daith o'n cyfleusterau