BSc Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Y BSc Rheoli Busnes yw’r rhaglen fwyaf a mwyaf sefydledig yn yr Ysgol Reolaeth. Mae’r rhaglen yn rhoi ystod eang o sgiliau arbenigol i fyfyrwyr ar draws meysydd busnes a rheoli (megis marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifeg, rheoli adnoddau dynol a strategaeth) yn ogystal â chynnig ystod o fodiwlau arbenigol arloesol opsiynol. Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ragori a chyrraedd y brig mewn arferion rheoli busnes byd-eang.

Mae’r BSc Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) wedi’i dylunio i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn elfen ddynol rheoli busnes – o reoli adnoddau dynol clasurol i feysydd megis arweiniad a threfnu perfformiad uchel.

Nodweddion Allweddol

 • Dysgir yr holl fodiwlau gan ein staff o safon fyd-eang sydd â chyfoeth o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
 • Cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith ar y cynlluniau tair blynedd (wythnos unigol neu interniaeth haf) ac ar y cynlluniau pedair blynedd (blwyddyn mewn diwydiant)
 • 93% o fyfyrwyr Abertawe mewn cyflogaeth chwe mis ar ôl graddio
 • Mynediad at ein hystafell fenter newydd i helpu myfyrwyr i ddechrau eu busnes eu hunain
 • Amser cyswllt uchel - mae ein modiwlau’n dod gyda darlith (mewn dosbarthiadau gyda nifer gyfyngedig o oddeutu 150 o fyfyrwyr) a seminar/tiwtorial (mewn dosbarthiadau â nifer gyfyngedig o 30) bob wythnos
 • Cyfleusterau wedi’u hailwampio’n llawn – rydym wedi gwario hanner miliwn o bunnoedd yn ddiweddar yn ailwampio ein cyfleusterau i fyfyrwyr
 • Mae ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – cliciwch yma am fwy o fanylion.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Accounting for Business
MN-1006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Managing People
MN-1016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing
MN-1017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Essential Analytic Skills for Business
MN-1501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Finance for Business
MN-1517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Personal Skills Development for Business
MN-1518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Operations Management
MN-1520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15The Global Context of Organisation

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
Modiwlau Opsiynol
Semester 2 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 45 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Maths 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1002 or MN-1012 (A&F and Economics)
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Statistics 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1012 or MN-1503 (A&F and Economics). Students must have previously completed MN-1017
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or or MN-1519 or MN-1511
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 1 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic PolicyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Principles of Management AccountingThis module is not available to A&F students.
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MN-1519
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2559Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Applied EntrepreneurshipStudents must have also selected and passed MN-2054 in order to proceed to this module.
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2563Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Final Year Project
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select exactly 30 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational Corporations
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have to select exactly 30 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Students can only select this module if they have previously completed and passed MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516.
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Monetary Economics 2To select this module, student must also have selected MN-3035 in TB1
MN-3542Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment LawNon-reqs: MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Media MarketingStudents must have previously completed MN-2008 in order to select this module.
MN-3566Semester 2 (Jan - Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economics and TradeStudents must have previously completed both MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001)

Disgrifiad

Ar gyfer ein rhaglen BSc Rheoli Busnes, mae’r flwyddyn gyntaf yr un peth i’r holl fyfyrwyr ac mae’n sylfaen graidd sy’n ymdrin â holl feysydd busnes a rheoli. Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau busnes sy’n cynnwys: marchnata, rheoli gweithrediadau, cyfrifeg, cyllid a strategaeth. Yn ogystal, rydym yn darparu ystod o fodiwlau sy’n ymdrin ag egwyddorion sylfaenol holl feysydd busnes, gan gynnwys dulliau meintiol ac ystadegau yn ogystal â sgiliau academaidd a phroffesiynol.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr yn dilyn naill ai llwybr arbenigol (sy’n rhag-ddethol hanner y modiwlau a astudir ond sy’n dal i ganiatáu i fyfyrwyr ddewis o blith ystod eang o fodiwlau opsiynol ar gyfer gweddill yr amser) neu lwybr cyffredinol (gan roi rhyddid llwyr i’r myfyrwyr ddewis modiwlau opsiynol am weddill eu hastudiaethau).

Gellir lawrlwytho amlinelliad cyflawn o’r rhaglen yma. Rydym yn diweddaru ac yn gwella ein catalog rhaglenni trwy’r amser felly bydd yr union fodiwlau a gynigir yn amrywio bob blwyddyn.  

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Safon Uwch

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â graddau Safon Uwch disgwyliedig o ‘BCC’ neu well (neu’r rhai sydd â’r graddau hyn yn barod). Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. Fodd bynnag, nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol yn bwnc Safon Uwch at ddibenion gwneud cynigion.  Gall myfyrwyr ddefnyddio dwy Safon UG i gyfrif am un Safon Uwch neu gallant gyfuno Safonau Uwch â chymwysterau eraill a restrir isod.

Bagloriaeth Ryngwladol

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â Bagloriaeth Ryngwladol ddisgwyliedig o 30 neu uwch (neu sydd â hyn yn barod).

BTEC (18-uned)

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â chanlyniadau BTEC disgwyliedig o DDM neu well (neu sydd â’r canlyniadau hyn yn barod).

Iaith Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siaradwyr Saesneg brodorol ennill cyfartaledd o 6.0 a rhaid i bob cydran fod yn 5.5 neu fwy mewn IELTS neu brofion cyfwerth.

I fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â’r gofyniad iaith Saesneg, rydym yn cynnig ystod o raglenni hyfforddi cyn-sesiynol y cewch eu dilyn cyn dechrau ar eich rhaglen radd. Ceir manylion pellach yma.

Cymwysterau Rhyngwladol

Gweler y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn, a’r lefel ofynnol, i Fyfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) a myfyrwyr o’r UE.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, dylech wneud cais yma

Dylai myfyrwyr o’r tu allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,000

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Opsiynau gradd 4 blynedd

Rheolir cyfleoedd i astudio dramor ar y cyd â'r Tîm Ewch yn Fyd-eang, Prifysgol Abertawe. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i astudio dramor ar gael yma.

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau lleoliadau gwaith (blwyddyn ym myd diwydiant) sy'n cael eu cydlynu gan ein tîm cyflogadwyedd mewnol. Mae canllawiau manwl ar y broses lleoliadau gwaith, gan gynnwys hanesion o lwyddiant myfyrwyr, ar gael yma.

Achredu Proffesiynol

I gael gwybod a oes gan y cwrs hwn achrediad proffesiynol, a beth ydy hyn yn ei olygu, ewch i'r dudalen achredu proffesiynol.

Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau i helpu ariannu astudiaethau, gan gynnwys:

Ysgoloriaeth Ragoriaeth – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAA neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £3,000 dros ddwy flynedd.

Ysgoloriaeth Deilyngdod – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAB neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £2,000 dros ddwy flynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'r dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol – Mae'r Ysgol Reolaeth hefyd yn cynnig pecyn Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol, sy'n annog myfyrwyr i feithrin nifer o sgiliau proffesiynol wrth weithio gyda'r Ysgol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr israddedig sydd werth £2,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr nad ydynt o'r Undeb Ewropeaidd (myfyrwyr rhyngwladol) sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.
 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd werth £3,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu.

Ar gael i bob myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd a phob myfyriwr rhyngwladol sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Datblygu Dyfodol, gan gynnwys sut i wneud cais, ar gael yma.

Lleoliad a Chyfleusterau

Mae Campws y Bae mewn lleoliad eithriadol ar ochr ddwyreiniol Abertawe, gyda mynediad uniongyrchol i’r traeth a’i bromenâd glan-y-môr ei hun. Mae’r campws yn cynnig llety modern a golau i fyfyrwyr, gan gynnwys ystafelloedd safonol a phremiwm, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae adeiladau ac adnoddau’r campws yn cynnwys:

 • Gwasanaethau cymorth canolog i fyfyrwyr yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr
 • Llyfrgell a chanolfan adnoddau fodern
 • Undeb y myfyrwyr
 • Y Neuadd Fawr – gan gynnwys Awditoriwm Stanley Clarke, theatrau darlithoedd, a chaffi sy’n cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Bae Abertawe

Darpariaeth arlwyo a bwyd eang, gan gynnwys caffeterias, bar, archfarchnad, tŷ golchi a phwyntiau codi arian. Mae hyn i gyd yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon hamdden a thraeth i bawb ei fwynhau.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael i chi ar Gampws y Bae, ewch i'r dudalen lleoliad a chyfleusterau.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr.

O'r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin eich sgiliau a'ch profiad er mwyn cyfoethogi'ch cyfleoedd gyrfa.

Yn ystod eich cyfnod gyda ni, cewch gyfle i wneud y canlynol:

 • Cael cyngor pwrpasol, un i un, ar yrfaoedd gan ein tîm gyrfaoedd ymroddedig.
 • Ymgymryd â lleoliad gwaith neu interniaeth drwy Rwydwaith Gyflogedig Interniaeth Abertawe (“SPIN”) neu'r fenter ‘Wythnos o Waith’.
 • Mynychu'r Ffair Yrfaoedd a rhyngweithio â chyflogwyr.
 • Gweithio a rhwydweithio gyda chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol drwy ein seminarau a'n digwyddiadau.
 • Rhoi hwb i'ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Modiwl Cyflogadwyedd, sy'n cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn.
 • Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe.
 • Cymryd rhan yn ein cystadleuaeth Busnes yn y Bae, a chystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill.
 • Ymuno â'n cymuned o gyn-fyfyrwyr a chwrdd â graddedigion o'r blynyddoedd blaenorol sy'n gallu cynnig manteision eu profiadau.

Ymuno â'n cynllun mentora ar faterion cyflogadwyedd a chael eich mentora gan gyflogwr sy'n gallu'ch helpu wrth i chi bontio o fyd myfyrwyr i fyd gweithwyr proffesiynol.

Cyrchfannau Graddedigion

Dyma rai o gyrchfannau diweddar ein graddedigion:

 • Ymgynghorydd Modelu Dadansoddol Blaengar, AC Neilsen 
 • Ymgynghorydd Treth Cynorthwyol, PricewaterhouseCoopers
 • Dadansoddwr Busnes, Bloomberg
 • Dadansoddwr Busnes, Cabot Financial
 • Graddedig Masnachol, Corus
 • Dadansoddwr Ariannol, Cable and Wireless Worldwide
 • Graddedig Ariannol dan Hyfforddiant, Tate & Lyle plc
 • Graddedig Ariannol, Ford Motor Company
 • Rheolwr Cyfrifon Ariannol, Airbus UK
 • Archwilydd Ariannol, PricewaterhouseCoopers
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, L'oreal
 • Masnachwr Arian Tramor, HSBC
 • Cynllun Rheolwyr Graddedig, Enterprise Rent-a-Car
 • Rhaglen Graddedigion dan Hyfforddiant, Barclays
 • Bancwr Buddsoddi, Julian Hodge
 • Ymgynghorydd TG, Cap Gemini 
 • Ymgynghorydd Rheoli, Accenture
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Domino’s Pizza
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Marks and Spencer
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Shell UK
 • Cynorthwyydd Marchnata, Alfa Romeo
 • Ymgynghorydd Recriwtio, Microsoft
 • Masnachwr Cyfranddaliadau, OSTC
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Deloitte
 • Archwilydd dan Hyfforddiant, PricewaterhouseCoopers

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMundergrad@swansea.ac.uk