BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth)

 1. côd UCAS
  470B
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB-BCC
 3. 93% Cyflogaeth i Raddedigion

Trosolwg Cwrs

Un o’r unig gyrsiau o’i fath yn y DU, mae’r radd hon yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain a’r rhai sydd am weithio mewn sefydliadau mawr ond sydd â diddordeb mewn newid entrepreneuraidd. Mae’n darparu myfyrwyr ag ystod eang o sgiliau arbenigol ar draws prif feysydd busnes a rheoli ynghyd â dealltwriaeth o natur entrepreneuriaeth, rôl entrepreneuriaid yn yr economi a modelau gweithredu busnes entrepreneuraidd.

Mae’r cwrs pedair blynedd yn cynnig cyfle i’r myfyrwyr fynd ar leoliad diwydiannol am gyfnod o flwyddyn neu ddau leoliad chwe mis. Bydd y lleoliadau hyn yn gymorth mawr i’r myfyrwyr gael profiad o’r byd go iawn a rhwydweithio â meddylwyr busnes blaenllaw. Mae nifer o’r cwmnïau yn cynnig gwaith i’r myfyrwyr ar ôl iddynt raddio. Nid oes rhaid i fyfyrwyr benderfynu pa lwybr lleoliad sydd well ganddynt wrth ymgeisio - gallent benderfynu yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs.

Nodweddion Allweddol

 • Dysgir yr holl fodiwlau gan ein staff o safon fyd-eang sydd â chyfoeth o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
 • Cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith ar y cynlluniau tair blynedd (wythnos unigol neu interniaeth haf) ac ar y cynlluniau pedair blynedd (blwyddyn mewn diwydiant)
 • 93% o fyfyrwyr Abertawe mewn cyflogaeth chwe mis ar ôl graddio
 • Mynediad at ein hystafell fenter newydd i helpu myfyrwyr i ddechrau eu busnes eu hunain
 • Amser cyswllt uchel - mae ein modiwlau’n dod gyda darlith (mewn dosbarthiadau gyda nifer gyfyngedig o oddeutu 150 o fyfyrwyr) a seminar/tiwtorial (mewn dosbarthiadau â nifer gyfyngedig o 30) bob wythnos
 • Cyfleusterau wedi’u hailwampio’n llawn – rydym wedi gwario hanner miliwn o bunnoedd yn ddiweddar yn ailwampio ein cyfleusterau i fyfyrwyr
 • Mae ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – cliciwch yma am fwy o fanylion.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Accounting for Business
MN-1006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Managing People
MN-1015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economics 1 for Business
MN-1016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing
MN-1501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Finance for Business
MN-1507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Maths and Statistics 1 for Business
MN-1517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Personal Skills Development for Business
MN-1518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Operations Management

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business Planning
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2559Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Applied Entrepreneurship
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 15 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Digital MarketingPre-reqs: MN-1016 Marketing or MN-1505 Marketing or MN-1007 Marketing and Strategy
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing 1
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming for Analytics
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Composition & Critical Writing
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or (MNE102 or MN-2524)
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MNE102.
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 30 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2504Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment Law
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Maths 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1002 or MN-1012 (A&F and Economics)
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 1
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Industrial Marketing
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Statistics 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1012 or MN-1503 (A&F and Economics)
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Speaking
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MNE102 or MN-2024.
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 2 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic PolicyPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 (or MNE102)
MN-2534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Principles of Management Accounting
MN-2536Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Service Operations Management
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MNE102
MN-2548Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 1
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MNB218.
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2560Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Financial ManagementStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2004 as a co-requisite
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 (or MNE102 or MN-2524)
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3040Semester 1 and Semester 230Final Year Project (Entrepreneurship)
MN-3562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Legal Fundamentals for Entrepreneurs
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select exactly 30 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-1517 or MN-2507 or MNA107
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Financial Management
MN-3007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Auditing 1Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-2031 or MN-2535 or MNA201 or EBF223
MN-3008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 2Pre-requisites: MN-2004 or MNA203 or EBF232. Non-requisites: MNA205 or EBF234.
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Metrics
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3025Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Composition & Critical WritingStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2019 as this module is incompatible.
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3027Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mathematical EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2005 or MN-2506 MN-2056 or MNE202 or MNA104
MN-3028Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 3Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-2528 or MNE206
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3032Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economics and Trade 2Pre-req: MN-2527 Macroeconomics 2 and either MN-2550 International Economics and Trade or MN-2026 International Economics and Trade
MN-3033Semester 1 (Sep-Jan Taught)15History of Economic Thought
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary EconomicsStudents must have completed BOTH of the following pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527
MN-3038Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Taxation 1Students cannot select this module if they have previously completed MN-2533
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational CorporationsStudents must have previously completed MN-2035 in order to select this module.
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisStudents must have completed BOTH of the following pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have to select exactly 30 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Pre-reqs: MN-2548 Auditing 1 or MNA202. To select this module, you must also select MN-3007
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contemporary Issues in FinanceStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MNA203 or EBF232
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Ethics
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
MN-3515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Marketing 2Students must have completed MN-2010 in order to select this module.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing Ethics
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social Responsibility
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3524Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 2Students must have previously completed MN-2510 in order to select this module.
MN-3525Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public SpeakingStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2521.
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3532Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 4Students wishing to select this module will need to have also selected MN-3028 as a co-requisite module.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3541Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Taxation 2Students will need to have previously completed MN-2533, and also have selected MN-3038 as co-req
MN-3548Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economic PolicyPre-reqs: MN-2021 Microeconomics 2 AND MN-2527 Macroeconomics 2
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3552Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Financial ForecastingOnly applicable to students who have previously undertaken MN-1509/MN-1516 Econometrics 1 or MN-2028
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3560Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Strategic Sales Management and Selling
MN-3561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Media MarketingPre-req: MN-2008 Digital Marketing
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001)

Disgrifiad

Ar gyfer ein rhaglen BSc Rheoli Busnes, mae’r flwyddyn gyntaf yr un peth i’r holl fyfyrwyr ac mae’n sylfaen graidd sy’n ymdrin â holl feysydd busnes a rheoli. Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau busnes sy’n cynnwys: marchnata, rheoli gweithrediadau, cyfrifeg, cyllid a strategaeth. Yn ogystal, rydym yn darparu ystod o fodiwlau sy’n ymdrin ag egwyddorion sylfaenol holl feysydd busnes, gan gynnwys dulliau meintiol ac ystadegau yn ogystal â sgiliau academaidd a phroffesiynol.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr yn dilyn naill ai llwybr arbenigol (sy’n rhag-ddethol hanner y modiwlau a astudir ond sy’n dal i ganiatáu i fyfyrwyr ddewis o blith ystod eang o fodiwlau opsiynol ar gyfer gweddill yr amser) neu lwybr cyffredinol (gan roi rhyddid llwyr i’r myfyrwyr ddewis modiwlau opsiynol am weddill eu hastudiaethau).

Gellir lawrlwytho amlinelliad cyflawn o’r rhaglen yma. Rydym yn diweddaru ac yn gwella ein catalog rhaglenni trwy’r amser felly bydd yr union fodiwlau a gynigir yn amrywio bob blwyddyn.  

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Safon Uwch

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â graddau Safon Uwch disgwyliedig o ‘BCC’ neu well (neu’r rhai sydd â’r graddau hyn yn barod). Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. Fodd bynnag, nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol yn bwnc Safon Uwch at ddibenion gwneud cynigion.  Gall myfyrwyr ddefnyddio dwy Safon UG i gyfrif am un Safon Uwch neu gallant gyfuno Safonau Uwch â chymwysterau eraill a restrir isod.

Bagloriaeth Ryngwladol

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â Bagloriaeth Ryngwladol ddisgwyliedig o 30 neu uwch (neu sydd â hyn yn barod).

BTEC (18-uned)

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â chanlyniadau BTEC disgwyliedig o DDM neu well (neu sydd â’r canlyniadau hyn yn barod).

Iaith Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siaradwyr Saesneg brodorol ennill cyfartaledd o 6.0 a rhaid i bob cydran fod yn 5.5 neu fwy mewn IELTS neu brofion cyfwerth.

I fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â’r gofyniad iaith Saesneg, rydym yn cynnig ystod o raglenni hyfforddi cyn-sesiynol y cewch eu dilyn cyn dechrau ar eich rhaglen radd. Ceir manylion pellach yma.

Cymwysterau Rhyngwladol

Gweler y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn, a’r lefel ofynnol, i Fyfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) a myfyrwyr o’r UE.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, dylech wneud cais yma

Dylai myfyrwyr o’r tu allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,000

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Opsiwn Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae’r rhaglen hon hefyd ar gael fel gradd pedair blynedd gyda naill ai blwyddyn mewn diwydiant neu ddau leoliad gwaith chwe mis o hyd yr un. 

Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig ysgoloriaethau rhagoriaeth ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n cychwyn ar flwyddyn gyntaf y rhaglen fel a ganlyn:

 • AAA ar Safon Uwch (neu gyfatebol) - £3000 dros ddwy flynedd
 • AAB ar Safon Uwch (neu gyfatebol) - £2000 dros ddwy flynedd

Am ragor o wybodaeth, ewch i ysgoloriaethau academaidd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr a’n cyfradd cyflogi graddedigion yw 92%.

O’r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin sgiliau a’ch profiad er mwyn cyfoethogi’ch cyfleoedd gyrfa. Tra byddwch gyda ni, cewch gyfle i:

 • Fynd ar leoliad gwaith neu swydd breswyl trwy Rwydwaith Swyddi Preswyl â Thâl Abertawe (SPIN) neu’r fenter ‘Wythnos o Waith’.
 • Gweithio a rhwydweithio â chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol trwy ein rhaglen o siaradwyr gwadd.
 • Yn unol â’r Swyddfa Datblygu Ryngwladol, ymgymryd â swydd breswyl yn India, gyda chwmni megis GE, Thomson Reuters, 3M, Private Equity neu Kanvic Consulting
 • Rhoi hwb i’ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Hwythnos Cyflogadwyedd sy’n digwydd ddwywaith y flwyddyn.
 • Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe
 • Cymryd rhan mewn un o’n heriau a’n cystadlaethau i’r myfyrwyr, megis yr Her Brandio, a chystadleuaeth myfyrwyr ‘Brolio’ y Sefydliad Siartredig Marchnata

Cyrchfannau Graddedigion

Dyma rai o gyrchfannau diweddar ein graddedigion:

 • Ymgynghorydd Modelu Dadansoddol Blaengar, AC Neilsen 
 • Ymgynghorydd Treth Cynorthwyol, PricewaterhouseCoopers
 • Dadansoddwr Busnes, Bloomberg
 • Dadansoddwr Busnes, Cabot Financial
 • Graddedig Masnachol, Corus
 • Dadansoddwr Ariannol, Cable and Wireless Worldwide
 • Graddedig Ariannol dan Hyfforddiant, Tate & Lyle plc
 • Graddedig Ariannol, Ford Motor Company
 • Rheolwr Cyfrifon Ariannol, Airbus UK
 • Archwilydd Ariannol, PricewaterhouseCoopers
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, L'oreal
 • Masnachwr Arian Tramor, HSBC
 • Cynllun Rheolwyr Graddedig, Enterprise Rent-a-Car
 • Rhaglen Graddedigion dan Hyfforddiant, Barclays
 • Bancwr Buddsoddi, Julian Hodge
 • Ymgynghorydd TG, Cap Gemini 
 • Ymgynghorydd Rheoli, Accenture
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Domino’s Pizza
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Marks and Spencer
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Shell UK
 • Cynorthwyydd Marchnata, Alfa Romeo
 • Ymgynghorydd Recriwtio, Microsoft
 • Masnachwr Cyfranddaliadau, OSTC
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Deloitte
 • Archwilydd dan Hyfforddiant, PricewaterhouseCoopers

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMundergrad@swansea.ac.uk