BSc Cyfrifeg a Chyllid

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  NN43
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  ABB-BBB
 3. Achredu: CIMA & ACCA

Trosolwg Cwrs

Mae’r BSc Cyfrifeg a Chyllid wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym maes cyfrifeg neu gyllid neu’r ddau faes yma. Mae’r rhaglen hon yn rhoi sgiliau sylfaenol i chi mewn cyfrifeg a chyllid (cyfrifeg rheoli, cyfrifeg ariannol, cyllid corfforaethol) ac yna mae’n rhoi rhyddid sylweddol i chi ddewis o blith ystod o fodiwlau opsiynol i gyd-fynd â’ch diddordebau sy’n datblygu. Yn y flwyddyn derfynol nid oes unrhyw fodiwlau gorfodol a bydd gennych y dewis i arbenigo mewn unrhyw faes o gyfrifeg neu gyllid.

Nodweddion Allweddol

 • Dysgir yr holl fodiwlau gan ein staff o safon fyd-eang sydd â chyfoeth o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
 • Ystod eang o achrediadau proffesiynol i gyflymu’ch gyrfa (ACCA, CIMA, ICAEW a CFA) gan ddibynnu ar y modiwlau opsiynol a ddilynwch
 • Cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith ar y cynlluniau tair blynedd (wythnos unigol neu interniaeth haf) a’r cynlluniau pedair blynedd (blwyddyn mewn diwydiant)
 • 93% o fyfyrwyr Abertawe mewn cyflogaeth chwe mis ar ôl graddio
 • Mynediad at ein hystafell fenter newydd i helpu myfyrwyr i ddechrau eu busnes eu hunain
 • Amser cyswllt uchel – mae’n modiwlau yn cynnwys darlith (gyda maint y dosbarth wedi’i gyfyngu i oddeutu 150 o fyfyrwyr) a seminar/tiwtorial (gyda maint y dosbarth wedi’i gyfyngu i 30) bob wythnos
 • Cyfleusterau wedi’u hailwampio’n llawn – rydym wedi gwario hanner miliwn o bunnoedd yn ddiweddar ar ailwampio’n cyfleusterau i fyfyrwyr
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – cliciwch yma am fwy o fanylion.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Accounting and Finance
MN-1004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations of Financial Accounting
MN-1007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing and Strategy
MN-1014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economics 1 for Accounting and Finance
MN-1502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Finance
MN-1503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Statistics 1 for Accounting and Finance
MN-1508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managing People and Operations
MN-1514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundations of Management Accounting

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2051Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Accounting 1A
MN-2052Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Accounting 1A
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2557Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Accounting 1B
MN-2558Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Accounting 1B
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 15 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Digital MarketingPre-reqs: MN-1016 Marketing or MN-1505 Marketing or MN-1007 Marketing and Strategy
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing 1
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming for Analytics
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business PlanningCo-requisite module for MN-2559 and needs to be taken and passed in order to proceed to TB2 module
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2056Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths and Statistics 2Students must have completed both of the following pre-reqs: MN-1503 and MN-1002.
MN-2057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 1Students must have taken and passed both MN-1002 and MN-1503
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 15 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 1
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Industrial Marketing
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or or MN-1519 or MN-1511
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 1 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic PolicyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MN-1519
MN-2548Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 1To undertake this module, students will have to have also selected MN-2052 in TB1
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2563Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Optional Finance Modules 

Dewiswch Isafswm o 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must study at least 90 credits of accounting or finance subjects. Within the 90 credits, a minimum of 15 credits must be selected from finance modules. This will allow students to choose the maximum ACCA exemptions. Students should be mindful to ensure that they balance module credits across the two semesters, aiming for 60 credits in each semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 2Students must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contemporary Issues in FinanceStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Financial ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004. Not available if students have previously undertaken MN-2053 or MN-2560
AND
Optional Accounting Modules 

Dewiswch Uchafswm o 105 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must study at least 90 credits of accounting or finance subjects. Within the 90 credits, a minimum of 15 credits should be selected from finance modules. Students should be mindful to ensure that they balance module credits across the two semesters, aiming for 60 credits in each semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Accounting 2Students will need to have completed BOTH MN-2051 and MN-2557, or have previously undertaken MN-2032 (30 credits)
MN-3011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Accounting 2Students will need to have completed BOTH MN-2051 and MN-2558, or have previously undertaken MN-2535 (30 credits), or have previously undertaken MN-2535 (30 credits)
MN-3038Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Taxation 1Students will need to have completed BOTH MN-2052 and MN-2558. This is not available to students who have previously undertaken MN-2533 Taxation 1
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Students can only select this module if they have previously completed and passed MN-2548
MN-3536Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Accounting 3To undertake this module, students will need to also select MN-3011 Financial Accounting 2
MN-3537Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Accounting 3To undertake this module, students will need to also select MN-3010 Management Accounting 2
MN-3541Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Taxation 2To undertake this module, students will need to also select MN-3038 Taxation 1, or have previously completed MN-2533 Taxation 1
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-N005Semester 2 (Jan - Jun Taught)0Computerised AccountingZero-credit module, does not count towards your award. Ideally, pre-reqs are MN-2052 and MN-2558
AND
Optional SoM Modules 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have free choice to select 30 credits of options from anywhere is the School catalogue: students may pick a year 3 module from the Business Management or Economics module list, subject to completing the necessary pre-requisite and/or co-requisite modules. Students should be mindful to ensure that they balance module credits across the two semesters, aiming for 60 credits in each semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3027Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mathematical EconomicsStudents must have previously completed MN-2005 or MN-2056 Maths & Stats 2 in order to select this module.
MN-3028Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 2Students must have previously completed MN-2057 Econometrics 1 (or MN-2528) in order to select this module.
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational Corporations
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
MN-3515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Marketing 2Students must have completed MN-2010 in order to select this module.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3524Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 2Students must have previously completed MN-2510 in order to select this module.
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3532Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 3To undertake this module, students must also have selected MN-3028 in TB1.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Monetary Economics 2To undertake this module, students must also have selected MN-3035 in TB1.
MN-3542Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment LawNot available to students who have previously undertaken MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3552Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Financial ForecastingStudents must have previously completed one of the following: MN-1509 or MN-2057 or MN-2028
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Media MarketingStudents must have previously completed MN-2008 in order to select this module.
MN-3566Semester 2 (Jan - Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economics and TradeStudents must have previously completed both MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit bearing module aimed at SoM students whose first language is not English.
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Non-credit bearing module - TB2 repeat of MN-N001

Disgrifiad

Mae pob un o’n rhaglenni israddedig yn cyfuno ystod o fodiwlau gorfodol y mae’n rhaid i chi eu hastudio yn ystod eich blwyddyn gyntaf gyda ni cyn y cewch ryddid sylweddol i ddewis modiwlau opsiynol yn y blynyddoedd dilynol i ganiatáu i chi  ganolbwyntio ar eich diddordebau a’ch arbenigaeth eich hun.

Gellir lawrlwytho amlinelliad cyflawn o’r rhaglen yma. Rydym yn diweddaru ac yn gwella ein catalog rhaglenni trwy’r amser felly bydd yr union fodiwlau a gynigir yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Catalog rhaglenni.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Safon Uwch

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â graddau Safon Uwch disgwyliedig o ‘BCC’ neu well (neu’r rhai sydd â’r graddau hyn yn barod). Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. Fodd bynnag, nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol yn bwnc Safon Uwch at ddibenion gwneud cynigion.  Gall myfyrwyr ddefnyddio dwy Safon UG i gyfrif am un Safon Uwch neu gallant gyfuno Safonau Uwch â chymwysterau eraill a restrir isod.

Bagloriaeth Ryngwladol

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â Bagloriaeth Ryngwladol ddisgwyliedig o 30 neu uwch (neu sydd â hyn yn barod).

BTEC (18-uned)

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â chanlyniadau BTEC disgwyliedig o DDM neu well (neu sydd â’r canlyniadau hyn yn barod).

Iaith Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siaradwyr Saesneg brodorol ennill cyfartaledd o 6.0 a rhaid i bob cydran fod yn 5.5 neu fwy mewn IELTS neu brofion cyfwerth.

I fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â’r gofyniad iaith Saesneg, rydym yn cynnig ystod o raglenni hyfforddi cyn-sesiynol y cewch eu dilyn cyn dechrau ar eich rhaglen radd. Ceir manylion pellach yma.

Cymwysterau Rhyngwladol

Gweler y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn, a’r lefel ofynnol, i Fyfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) a myfyrwyr o’r UE.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, dylech wneud cais yma

Dylai myfyrwyr o’r tu allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,000

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Opsiwn Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae’r rhaglen hon hefyd ar gael fel gradd pedair blynedd gyda naill ai blwyddyn mewn diwydiant neu ddau leoliad gwaith chwe mis o hyd yr un. 

Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig ysgoloriaethau rhagoriaeth ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n cychwyn ar flwyddyn gyntaf y rhaglen fel a ganlyn:

 • AAA ar Safon Uwch (neu gyfatebol) - £3000 dros ddwy flynedd
 • AAB ar Safon Uwch (neu gyfatebol) - £2000 dros ddwy flynedd

Am ragor o wybodaeth, ewch i ysgoloriaethau academaidd

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr a’n cyfradd cyflogi graddedigion yw 92%.

O’r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin sgiliau a’ch profiad er mwyn cyfoethogi’ch cyfleoedd gyrfa. Tra byddwch gyda ni, cewch gyfle i:

 • Fynd ar leoliad gwaith neu swydd breswyl trwy Rwydwaith Swyddi Preswyl â Thâl Abertawe (SPIN) neu’r fenter ‘Wythnos o Waith’.
 • Gweithio a rhwydweithio â chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol trwy ein rhaglen o siaradwyr gwadd.
 • Yn unol â’r Swyddfa Datblygu Ryngwladol, ymgymryd â swydd breswyl yn India, gyda chwmni megis GE, Thomson Reuters, 3M, Private Equity neu Kanvic Consulting
 • Rhoi hwb i’ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Hwythnos Cyflogadwyedd sy’n digwydd ddwywaith y flwyddyn.
 • Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe
 • Cymryd rhan mewn un o’n heriau a’n cystadlaethau i’r myfyrwyr, megis yr Her Brandio, a chystadleuaeth myfyrwyr ‘Brolio’ y Sefydliad Siartredig Marchnata

Cyrchfannau Graddedigion

Dyma rai o gyrchfannau diweddar ein graddedigion:

 • Ymgynghorydd Modelu Dadansoddol Blaengar, AC Neilsen 
 • Ymgynghorydd Treth Cynorthwyol, PricewaterhouseCoopers
 • Dadansoddwr Busnes, Bloomberg
 • Dadansoddwr Busnes, Cabot Financial
 • Graddedig Masnachol, Corus
 • Dadansoddwr Ariannol, Cable and Wireless Worldwide
 • Graddedig Ariannol dan Hyfforddiant, Tate & Lyle plc
 • Graddedig Ariannol, Ford Motor Company
 • Rheolwr Cyfrifon Ariannol, Airbus UK
 • Archwilydd Ariannol, PricewaterhouseCoopers
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, L'oreal
 • Masnachwr Arian Tramor, HSBC
 • Cynllun Rheolwyr Graddedig, Enterprise Rent-a-Car
 • Rhaglen Graddedigion dan Hyfforddiant, Barclays
 • Bancwr Buddsoddi, Julian Hodge
 • Ymgynghorydd TG, Cap Gemini 
 • Ymgynghorydd Rheoli, Accenture
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Domino’s Pizza
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Marks and Spencer
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Shell UK
 • Cynorthwyydd Marchnata, Alfa Romeo
 • Ymgynghorydd Recriwtio, Microsoft
 • Masnachwr Cyfranddaliadau, OSTC
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Deloitte
 • Archwilydd dan Hyfforddiant, PricewaterhouseCoopers

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMundergrad@swansea.ac.uk