Y Gyfraith a'r Cyfryngau

 1. côd UCAS
  MP47
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  AAB-BBB

Trosolwg Cwrs

Bydd y rhaglen LLB y Gyfraith a'r Cyfryngau yn:
• Gosod sylfaen gref ar gyfer gyrfa yn y gyfraith
• Eich hyfforddi i gymhwyso cysyniadau cyfreithiol mewn amgylchedd ymarferol
• Dysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau, ymchwil a dadansoddi

Nodweddion Allweddol

 • Mae graddedigion yn ennill gradd achrededig LLB yn y Gyfraith.
 • Caiff yr holl fodiwlau sylfaen gorfodol sy'n ofynnol ar gyfer gradd gymwys yn y gyfraith eu cwblhau ar Lefelau 1 a 2, sy'n gadael ystod eang o ddewisiadau i'n myfyrwyr ar Lefel 3.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Contract Law 1
LAA105Semester 1 (Sep-Jan Taught)10European Law 1
LAA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Public Law 1
LAA107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Law of Tort 1
LAA112Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Contract Law 2
LAA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10European Law 2
LAA114Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Public Law 2
LAA115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Law of Tort 2
MS-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Media Communication
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAA202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAA203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Land Law 2
LAA204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Equity & Trusts1
LAA208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Criminal Law 2
LAA209Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Equity & Trusts 2
MS-200Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Theorising the Media
MS-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
MSS236Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Media Law Extended Project

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Law Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please choose 60 credits from the list below. N.B. It is not a requirement for you to complete either a dissertation or a work placement research module. However, if you wish to apply to do a dissertation please contact Emma Borland, and if you wish to apply for a work placement research module please contact Stuart Macdonald. Until your application has been approved you must select 60 credits from below. Please ensure that credits are balanced across both semesters.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Family Law: Parents & Children
LAA302Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Family Law: Adult Relationships
LAA303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Commercial Sales
LAA304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Trade LawIf you select this module you cannot select LAA305,308,309,322, 326,331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legal History of Wales If you select this module you cannot select LAA304,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Procedure and Sentencing
LAA310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Law 1 - Regulatory Law Approaches
LAA312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Nature Conservation Law
LAA313Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Planning Law
LAA314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Employment Law: Rights and Obligations
LAA315Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Employment Law: Enforcing RightsThis module is only available to those who have studied LAA314 in TB1.
LAA318Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Competition Law: Regulation of Agreements
LAA319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Competition Law: Regulation of DominanceThis module is only available to those who have studied LAA318 in TB1.
LAA320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Terrorism: The Legal Response
LAA321Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminal Evidence
LAA322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human rights-based research with childrenIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,326,331,333,335,339,340,348 or 368.
LAA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Evidence Law and Psychology
LAA324Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights Law
LAA326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Foundations in Legal PracticeIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA327Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
LAA328Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cybercrime
LAA329Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights & Social Justice
LAA330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medical Law
LAA331Semester 2 (Jan - Jun Taught)20International Dispute SettlementIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA332Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human Rights of Children
LAA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Law - Principles and ProceduresIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,335,339,340,348 or 368.
LAA335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20JurisprudenceIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,333,339,340,348 or 368.
LAA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Company Law: Incorporation, Constitution and Control
LAA337Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Company Law: Governance, Rights and LiquidationYou can only chose this module if you have studied LAA236 or LAA336.
LAA341Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sports Law and Liability
LAA342Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Legal Issues in Sport
LAA343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legislation
LAA344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Multi-level Governance
LAA348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg y GyfraithIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340 or 368.
LAA349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Comparative Constitutional Law
LAA364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Miscarriage of Justice Project Available to a limited number of students. You may not take this and LAA365
LAA365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Miscarriage of Justice ProjectAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA364
LAA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this and LAA367
LAA367Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA366
LAA368Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Street LawIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340 or 348.
AND
Media Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please choose 60 credits from the list on Media modules below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language in the Media
EN-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Writing for Radio and Screen
EN-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Further Creative Non Fiction
HUA308Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Real War, Imagined War: War in Literature, Art and Cinema
HUP301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Religion, Science, and Superstition
HUP304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Philosophy and the Social Sciences
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MS-302Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media, Gender and Sexuality
MS-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Digital Futures
MS-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Practical Web Technologies
MS-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Online Journalism
MS-310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dissertation Preparation
MS-311Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dissertation
MS-323Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Video Production
MS-327Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Radio Production
MS-332Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Drama and Documentary on Screen
MSP300RSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Strategy, Marketing and Branding
MSS312Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media & Communication Internship
MSW302Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama a Dogfen ar y sgrîn
MSW303Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig Cyfryngau
MSW304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith a'r Cyfryngau
MSW305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cynhyrchu a Gwerthu: Cynhyrchiad Aml-blatfform
MSW306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Strategaeth, Brandio a Marchnata
MSW307Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig Cysylltiadau Cyhoeddus
MSW308Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfathrebu Corfforaethol

Disgrifiad

Bydd dewis y Gyfraith a’r Cyfryngau’n eich galluogi i ehangu eich sgiliau deallusol ac arferion creadigol yng nghyd-destun dwy ddisgyblaeth sydd â chysylltiad â phob elfen o ymdrechion dynol. Mae’r rhaglen yn cyfeirio’r ffordd yr ydym yn ystyried ein hunain ac eraill, a gall fod yn declyn pwerus ar gyfer newid cymdeithasol, er gwell ac er gwaeth.

Wrth i'r radd ddatblygu, byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich gallu i reoli symiau mawr o ddeunydd, i fynegi'ch hun yn drefnus  argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, i werthuso cryfder y dadleuon y byddwch yn eu hwynebu, ac i wella'ch sgiliau rhwydweithio cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus. Bydd hyn yn rhoi ymdeimlad o fodlonrwydd personol i chi, ac ar ben hynny byddwch hefyd wedi caffael sgiliau sy’n hynod berthnasol mewn amrywiaeth o swyddi sy'n cynnig cyflogau cystadleuol.

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer ein hamryw raglenni Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd yw 3 Chymhwyster Safon Uwch yn amrywio o raddau AAB i BBB neu gyfwerth.

Mae gofynion mynediad eraill ar gael yma.

Cymwysterau rhyngwladol: Myfyrwyr Rhyngwladol (o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd.

Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae angen sgôr IELTS o leiaf 6.0 (neu gyfwerth). Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd, gwnewch gais yma.

Os ydych yn fyfyriwr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd, gwnewch gais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; cyrsiau proffesiynol; a chyngor a chymorth i'ch helpu i ddatblygu sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion astudiaethau israddedig LLB (ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
 • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
 • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i 

www.swan.ac.uk/international/contactus

E-bost: international@abertawe.ac.uk

44(0)1792 602012: 00 44 (0) 1792 602600