LLB y Gyfraith a Ffrangeg

Trosolwg Cwrs

Y Rhaglen LLB Anrhydedd Sengl yw'r dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd i fyfyrwyr y Gyfraith yn y DU. Mae'r Radd Anrhydedd Sengl yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio eu hastudiaethau'n gyfan gwbl ar y Gyfraith ac i uchafu nifer yr opsiynau yn y Gyfraith y gellir eu dewis fel rhan o'u cynllun Gradd. Un o nodweddion nodedig ein rhaglenni Anrhydedd Sengl yw'r ffaith bod yr holl fodiwlau sylfaen gorfodol sydd eu hangen ar gyfer gradd ymgymhwyso yn y Gyfraith wedi'u cwblhau ar Lefelau 1 a 2, sy'n gadael ein myfyrwyr ag ystod eang o ddewisiadau ar Lefel 3.

Nodweddion Allweddol

Gellir dod o hyd i gopi o ddisgrifiadau o'r modiwlau a modiwlau dewisol yma Gwiriwch wefan y Gyfraith am ddiweddariadau ynghylch modiwlau: www.swansea.ac.uk/law

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Contract Law 1
LAA105Semester 1 (Sep-Jan Taught)10European Law 1
LAA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Public Law 1
LAA107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Law of Tort 1
LAA112Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Contract Law 2
LAA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10European Law 2
LAA114Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Public Law 2
LAA115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Law of Tort 2
Modiwlau Opsiynol
French Optional Modules TB1 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one module below (delivered in English or Welsh):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 1A
MLF160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 1A
AND
French Optional Modules TB2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one module below (delivered in English or Welsh):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20French Language 1B
MLF160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Ffrangeg 1B

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAA200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAA202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAA203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Land Law 2
LAA204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Equity & Trusts1
LAA208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Criminal Law 2
LAA209Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Equity & Trusts 2
MLF260ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 2A
MLF260BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French Language 2B
Modiwlau Opsiynol
French Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLT201Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to the Theory of Translation
MLT202Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computer-Assisted Translation
MLT210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Translation Project
OR
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF211ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20A History of the French Language
MLF211WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Hanes yr Iaith Ffrangeg

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-S00Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)120Year Abroad

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
Modiwlau Opsiynol
Law Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please choose 60 credits from the list below. N.B. It is not a requirement for you to complete either a dissertation or a work placement research module. However, if you wish to apply to do a dissertation please contact Emma Borland, and if you wish to apply for a work placement research module please contact Stuart Macdonald. Until your application has been approved you must select 60 credits from below. Please ensure that credits are balanced across both semesters.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Family Law: Parents & Children
LAA302Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Family Law: Adult Relationships
LAA303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Commercial Sales
LAA304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Trade Law If you select this module you cannot select LAA305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legal History of WalesIf you select this module you cannot select LAA304,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340,348, or 368.
LAA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Procedure and Sentencing
LAA310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Law 1 - Regulatory Law Approaches
LAA312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Nature Conservation Law
LAA313Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Planning Law
LAA314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Employment Law: Rights and Obligations
LAA315Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Employment Law: Enforcing RightsYou can only choose this module if you have studied LAA314 in TB1.
LAA318Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Competition Law: Regulation of Agreements
LAA319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Competition Law: Regulation of DominanceYou can only choose this module if you have studied LAA318 in TB1.
LAA320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Terrorism: The Legal Response
LAA321Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminal Evidence
LAA322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human rights-based research with childrenIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,326,331,333,335,339,340,348,368.
LAA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Evidence Law and Psychology
LAA326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Foundations in Legal PracticeIf you select this module you cannot select LAA304,305, 308,309,322, 331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA327Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
LAA328Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cybercrime
LAA329Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights & Social Justice
LAA330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medical Law
LAA331Semester 2 (Jan - Jun Taught)20International Dispute SettlementIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322, 326,332,333, 335,339,340,348 or 368.
LAA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Law - Principles and ProceduresIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,335,339,340,348 or 368.
LAA335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20JurisprudenceIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,333,339,340 348 or 368.
LAA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Company Law: Incorporation, Constitution and Control
LAA337Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Company Law: Governance, Rights and LiquidationYou can only chose this module if you have studied LAA236 or LAA336.
LAA341Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sports Law and Liability
LAA342Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Legal Issues in Sport
LAA343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legislation
LAA344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Multi-level Governance
LAA348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg y GyfraithIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340 or 368.
LAA349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Comparative Constitutional Law
LAA364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Miscarriage of Justice Project Available to a limited number of students. You may not take this and LAA365
LAA365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Miscarriage of Justice ProjectAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA364
LAA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this and LAA367
LAA367Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You may not take this module if you have chosen LAA366
LAA368Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Street LawIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340,or 348.
AND
French Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Law Option (Police)

Disgrifiad

Bydd dewis y gyfraith yn caniatáu i chi ehangu eich sgiliau deallusol mewn cyd-destun disgyblaeth sy'n ymwneud â phob agwedd o fywyd dynol. Wrth i'r radd ddatblygu, byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich gallu i reoli niferoedd mawr o ddeunydd, i fynegi eich hun yn drefnus ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac i werthuso cryfder y dadleuon yr ydych yn dod ar eu traws. Bydd hyn yn rhoi teimlad o foddhad personol i chi, ond byddech hefyd yn ennill sgiliau sy'n berthnasol tu hwnt i ystod o ddewisiadau gyrfaol sy'n denu cyflogau cystadleuol.

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer ein hamryw raglenni Anrhydedd Sengl a Chyd-anrhydedd yw 3 chymhwyster Safon Uwch yn amrywio o raddau AAB-BBB neu gyfwerth. Mae Bagloriaeth Cymru gyfwerth ag A ar lefel Safon Uwch.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Cod sefydliadol UCAS ar gyfer Prifysgol Abertawe yw: SWAN S93

sut i gyflwyno cais fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae amrywiaeth o weithgareddau a sgiliau'n treiddio’r addysgu a'r gofal bugeiliol o'r cyfnod ymrestru, drwodd hyd at y seremoni raddio. Mae ein cyfleoedd gwella gyrfa'n cynnwys darlithoedd gwadd, digwyddiadau rhwydweithio, interniaethau a phrosiectau a arweinir gan fyfyrwyr. Mae uchafbwyntiau'r 12 mis diwethaf yn cynnwys sgyrsiau gan y Farnwriaeth, Cyfreithwyr o gwmnïau lleol a chenedlaethol, a Chyfarwyddwyr Masnachol a rheolwyr brandiau Eiddo Deallusol o gwmnïau rhyngwladol; ac ystod o interniaethau mewn adrannau cyfreithiol a masnachol busnesau a chyrff cyhoeddus ar draws y byd.

Yn dilyn rhaglen beilot o weithdai dwys yn ystod haf 2012, a gefnogwyd gan recriwtiaid i helpu mireinio sgiliau cyfweld a sgiliau ymgeisio am swyddi ein myfyrwyr, mae'r Ysgol yn darparu clinigau CV a gweithdai cyfweld rhyngweithiol i'r holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Trwy weithio â Chymdeithasau Myfyrwyr yr Ysgol, mae gan fyfyrwyr y Gyfraith gyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio a chiniawau gyda chynrychiolwyr o'r proffesiwn cyfreithiol a'r byd busnes - gan gwrdd â'r rheiny sy'n ymarfer ym maes y Gyfraith ac sy'n recriwtio cyfreithwyr. Mae'r gweithgareddau hyn wedi'u cefnogi gan Academi Gyflogadwyedd Abertawe ac yn rhedeg gyda chymorth Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol (sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe).

Cyfleusterau

Os ydych yn llwyddo i fod yn fyfyriwr y Gyfraith yn Abertawe, mae'n debygol y byddwch yn treulio rhan sylweddol o'ch amser astudio yn Llyfrgell y Gyfraith. Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi'i lleoli yn Adain Ddwyreiniol Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth y Brifysgol. Mae'n cynnwys dros 22,000 o gyfrolau o wybodaeth gyfreithiol ac yn dal bron i 200 cyfres o gyfnodolion cyfreithiol ac adroddiadau cyfreithiol ar ffurf copïau papur.

Ymchwil

Mae aelodau academaidd Coleg y Gyfraith ar flaen y gad, unwaith eto, o ran eu hymchwil. Yn Ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, graddiwyd 60% o ymchwil Coleg y Gyfraith fel ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang neu o ragoriaeth ryngwladol, a chydnabuwyd bod 95% yn dangos ansawdd rhyngwladol. Gwelir yr amgylchedd ymchwil o'r radd flaenaf canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol a drefnir, mewn cyfresi seminarau ymchwil, ac mewn sawl achos arall o wasgaru a throsglwyddo gwybodaeth yn eang, gan gynnwys cyfranogiad staff mewn timau golygyddol nifer o gyfnodolion cyfreithiol mawr. Mae Coleg y Gyfraith yn hyrwyddo'r agendâu ymchwil drwy Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol. Ceir tystiolaeth o'r amgylchedd ymchwil bywiog canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol, mewn cyfresi seminarau ymchwil, yn ogystal â thrwy wasgaru, trosglwyddo ac effaith yr ymchwil a gynhelir.

Dyfyniadau gan fyfyrwyr

Jood Alharthi:

"Mae profiad ar ôl profiad wedi profi i mi bod dewis astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe wedi agor sawl drws i gyfleoedd. Rwy'n hyderus ynghylch y targedau uchelgeisiol rwyf am eu cyflawni. Rwy'n gwybod y byddaf yn parhau i werthfawrogi'r agweddau, y meysydd a'r swyddi diddiwedd y mae fy ngradd yn y Gyfraith wedi'u rhoi i mi."

Dyfyniadau Myfyrwyr

  • Dr Patrick Bishop
    Ffôn: +44 (0) 1792 513586
  • Ms Cerys Evans
    Ffôn: +44 (0) 1792 602373
  • Ms Samantha Duffy Ffôn: +44 (0)1792 606341

llb@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau'r UE/Rhyngwladol cliciwch ar y ddolen ganlynol:
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

international@abertawe.ac.uk 

 

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; cyrsiau proffesiynol; a chyngor a chymorth i'ch helpu i ddatblygu sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion astudiaethau israddedig LLB (ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

  • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
  • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
  • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i 

www.swan.ac.uk/international/contactus

E-bost: international@abertawe.ac.uk

44(0)1792 602012: 00 44 (0) 1792 602600

Fideo LLB