LLB y Gyfraith a Chymraeg

Trosolwg Cwrs

Y Rhaglen LLB Anrhydedd Sengl yw'r dewis mwyaf poblogaidd o bell ffordd i fyfyrwyr y Gyfraith yn y DU. Mae'r Radd Anrhydedd Sengl yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio eu hastudiaethau'n gyfan gwbl ar y Gyfraith ac i uchafu nifer yr opsiynau yn y Gyfraith y gellir eu dewis fel rhan o'u cynllun Gradd. Un o nodweddion nodedig ein rhaglenni Anrhydedd Sengl yw'r ffaith bod yr holl fodiwlau sylfaen gorfodol sydd eu hangen ar gyfer gradd ymgymhwyso yn y Gyfraith wedi'u cwblhau ar Lefelau 1 a 2, sy'n gadael ein myfyrwyr ag ystod eang o ddewisiadau ar Lefel 3.

Nodweddion Allweddol

Gellir dod o hyd i gopi o ddisgrifiadau o'r modiwlau a modiwlau dewisol yma Gwiriwch wefan y Gyfraith am ddiweddariadau ynghylch modiwlau: www.swansea.ac.uk/law

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
LAA104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Contract Law 1
LAA105Semester 1 (Sep-Jan Taught)10European Law 1
LAA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Public Law 1
LAA107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Law of Tort 1
LAA112Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Contract Law 2
LAA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10European Law 2
LAA114Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Public Law 2
LAA115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Law of Tort 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-220Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clasuron Llenyddiaeth Gymraeg (Yr Oesoedd Canol ymlaen)
CY-281Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol
LAA200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAA202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAA203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Land Law 2
LAA204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Equity & Trusts1
LAA208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Criminal Law 2
LAA209Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Equity & Trusts 2
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
Law Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Family Law: Parents & Children
LAA302Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Family Law: Adult Relationships
LAA303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Commercial Sales
LAA304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Trade LawIf you select this module you cannot select LAA305,308,309,322, 326,331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legal History of WalesIf you select this module you cannot select LAA304,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340,348, or 368.
LAA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Procedure and Sentencing
LAA310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Law 1 - Regulatory Law Approaches
LAA312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Nature Conservation Law
LAA313Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Planning Law
LAA314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Employment Law: Rights and Obligations
LAA315Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Employment Law: Enforcing RightsYou can only choose this module if you study LAA314 in TB1.
LAA318Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Competition Law: Regulation of Agreements
LAA319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Competition Law: Regulation of DominanceYou can only choose this module if you study LAA318 in TB1.
LAA320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Terrorism: The Legal Response
LAA321Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminal Evidence
LAA322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human rights-based research with childrenIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,326,331,333,335,339,340, 348, or 368.
LAA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Evidence Law and Psychology
LAA326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Foundations in Legal PracticeIf you select this module you cannot select LAA304,308,309,322, 331,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA327Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
LAA328Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cybercrime
LAA329Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights & Social Justice
LAA330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medical Law
LAA331Semester 2 (Jan - Jun Taught)20International Dispute SettlementIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322, 326,332,333,335,339,340,348 or 368.
LAA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Law - Principles and ProceduresIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,335,339,340,348, or 368.
LAA335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20JurisprudenceIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322,326,331,332,333,339,340,348 or 368.
LAA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Company Law: Incorporation, Constitution and Control
LAA337Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Company Law: Governance, Rights and LiquidationYou can only chose this module if you have studied LAA236 or LAA336.
LAA341Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sports Law and Liability
LAA342Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Legal Issues in Sport
LAA343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legislation
LAA344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Multi-level Governance
LAA348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg y GyfraithIf you select this module you cannot select LAA304,305,308,309,322, 326,331,332,333,335,339, 340 or 368.
LAA349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Comparative Constitutional Law
LAA364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Miscarriage of Justice Project You may not also select LAA365
LAA365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Miscarriage of Justice ProjectYou may not also select LAA364
LAA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clinical Legal EducationYou may not also select LAA367
LAA367Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clinical Legal EducationYou may not also select LAA366
LAA368Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Street LawIf you select this you cannot select LAA304, 305,308,309,322,326,331,332,333,335,339,340 or 348.
LAA399Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Medical Law: Reproduction
AND
Welsh Optional Modules  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dafydd ap Gwilym
CY-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama a Ffilm
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Crefft Y Cyfarwydd
CY-348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diddanwch, Dysg a Defosiwn
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr

Disgrifiad

Bydd dewis y gyfraith yn caniatáu i chi ehangu eich sgiliau deallusol mewn cyd-destun disgyblaeth sy'n ymwneud â phob agwedd o fywyd dynol. Wrth i'r radd ddatblygu, byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich gallu i reoli niferoedd mawr o ddeunydd, i fynegi eich hun yn drefnus ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac i werthuso cryfder y dadleuon yr ydych yn dod ar eu traws. Bydd hyn yn rhoi teimlad o foddhad personol i chi, ond byddech hefyd yn ennill sgiliau sy'n berthnasol tu hwnt i ystod o ddewisiadau gyrfaol sy'n denu cyflogau cystadleuol.

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer ein hamryw raglenni Anrhydedd Sengl a Chyd-anrhydedd yw 3 chymhwyster Safon Uwch yn amrywio o raddau AAB-BBB neu gyfwerth. Mae Bagloriaeth Cymru gyfwerth ag A ar lefel Safon Uwch.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Cod sefydliadol UCAS ar gyfer Prifysgol Abertawe yw: SWAN S93

sut i gyflwyno cais fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae amrywiaeth o weithgareddau a sgiliau'n treiddio’r addysgu a'r gofal bugeiliol o'r cyfnod ymrestru, drwodd hyd at y seremoni raddio. Mae ein cyfleoedd gwella gyrfa'n cynnwys darlithoedd gwadd, digwyddiadau rhwydweithio, interniaethau a phrosiectau a arweinir gan fyfyrwyr. Mae uchafbwyntiau'r 12 mis diwethaf yn cynnwys sgyrsiau gan y Farnwriaeth, Cyfreithwyr o gwmnïau lleol a chenedlaethol, a Chyfarwyddwyr Masnachol a rheolwyr brandiau Eiddo Deallusol o gwmnïau rhyngwladol; ac ystod o interniaethau mewn adrannau cyfreithiol a masnachol busnesau a chyrff cyhoeddus ar draws y byd.

Yn dilyn rhaglen beilot o weithdai dwys yn ystod haf 2012, a gefnogwyd gan recriwtiaid i helpu mireinio sgiliau cyfweld a sgiliau ymgeisio am swyddi ein myfyrwyr, mae'r Ysgol yn darparu clinigau CV a gweithdai cyfweld rhyngweithiol i'r holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Trwy weithio â Chymdeithasau Myfyrwyr yr Ysgol, mae gan fyfyrwyr y Gyfraith gyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio a chiniawau gyda chynrychiolwyr o'r proffesiwn cyfreithiol a'r byd busnes - gan gwrdd â'r rheiny sy'n ymarfer ym maes y Gyfraith ac sy'n recriwtio cyfreithwyr. Mae'r gweithgareddau hyn wedi'u cefnogi gan Academi Gyflogadwyedd Abertawe ac yn rhedeg gyda chymorth Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol (sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe).

Cyfleusterau

Os ydych yn llwyddo i fod yn fyfyriwr y Gyfraith yn Abertawe, mae'n debygol y byddwch yn treulio rhan sylweddol o'ch amser astudio yn Llyfrgell y Gyfraith. Mae Llyfrgell y Gyfraith wedi'i lleoli yn Adain Ddwyreiniol Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth y Brifysgol. Mae'n cynnwys dros 22,000 o gyfrolau o wybodaeth gyfreithiol ac yn dal bron i 200 cyfres o gyfnodolion cyfreithiol ac adroddiadau cyfreithiol ar ffurf copïau papur.

Ymchwil

Mae aelodau academaidd Coleg y Gyfraith ar flaen y gad, unwaith eto, o ran eu hymchwil. Yn Ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, graddiwyd 60% o ymchwil Coleg y Gyfraith fel ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang neu o ragoriaeth ryngwladol, a chydnabuwyd bod 95% yn dangos ansawdd rhyngwladol. Gwelir yr amgylchedd ymchwil o'r radd flaenaf canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol a drefnir, mewn cyfresi seminarau ymchwil, ac mewn sawl achos arall o wasgaru a throsglwyddo gwybodaeth yn eang, gan gynnwys cyfranogiad staff mewn timau golygyddol nifer o gyfnodolion cyfreithiol mawr. Mae Coleg y Gyfraith yn hyrwyddo'r agendâu ymchwil drwy Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol. Ceir tystiolaeth o'r amgylchedd ymchwil bywiog canlyniadol mewn cyfnodolion academaidd, mewn llyfrau a gyhoeddwyd gan wasgau academaidd, mewn cynadleddau rhyngwladol, mewn cyfresi seminarau ymchwil, yn ogystal â thrwy wasgaru, trosglwyddo ac effaith yr ymchwil a gynhelir.

Dyfyniadau gan fyfyrwyr

Jake Loomes:

"Yn y bôn, yr hyn a'm denodd at Abertawe oedd ethos blaengar Coleg y Gyfraith a chydnabyddiaeth amlwg o'r angen i ddarparu darlithoedd ag angerdd i fyfyrwyr, a hefyd y sgiliau angenrheidiol a'r cyfleoedd gwaith i'w paratoi ar gyfer gyrfa ar ôl graddio. Coleg y Gyfraith Abertawe yw un o'r goreuon yng Nghymru, ac mae'n rhoi pwyslais ar hwyluso cyfleoedd cyflogaeth drwy leoliadau gwaith i lawer o fyfyrwyr bob blwyddyn (rhywbeth y ces i'r fraint i fod yn rhan ohono yn fy ail flwyddyn). Mae cefnogaeth ac ymdrech ddiysgog fy nhiwtoriaid academaidd a phersonol wedi bod yn amhrisiadwy wrth fy helpu i ddysgu a thanio fy angerdd am y gyfraith. Fe'm denwyd at Abertawe hefyd oherwydd y lleoliad heb ei ail - tafliad carreg o'r traeth, y Mwmbwls a Gŵyr - nid oes modd cael llawer gwell na hynny! Fy mhrif uchelgais gyrfaol yw bod yn fargyfreithiwr y bar masnachol a'r siawnsri, nod a atgyfnerthwyd fel rhan o'r ysgoloriaeth a enillais yn ddiweddar gan COMBAR (Cymdeithas y Bar Masnachol), sydd wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda siambr bargyfreithwyr masnachol blaenllaw yn Llundain, yn ogystal â chyfle i gysgodi Barnwr yr Uchel Lys."

David Turner:

"Wrth edrych yn ôl ar fy amser yn Abertawe roedd hi'n un o gyfnodau hapusaf fy mywyd. Lleoliad gwych, darlithoedd academaidd ardderchog a chymorth bugeiliol rhagorol - petai'r cyfle gennyf, byddwn yn ei gwneud hi i gyd eto."

Dyfyniadau Myfyrwyr

  • Dr Patrick Bishop
    Ffôn: +44 (0) 1792 513586
  • Ms Cerys Evans
    Ffôn: +44 (0) 1792 602373

llb@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau'r UE/Rhyngwladol cliciwch ar y ddolen ganlynol:
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

international@abertawe.ac.uk

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; cyrsiau proffesiynol; a chyngor a chymorth i'ch helpu i ddatblygu sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion astudiaethau israddedig LLB (ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

  • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
  • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
  • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i 

www.swan.ac.uk/international/contactus

E-bost: international@abertawe.ac.uk

44(0)1792 602012: 00 44 (0) 1792 602600