Gradd Statws Uwch LLB

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Mae'r Radd LLB Statws Uwch ym Mhrifysgol Abertawe yn radd gymhwyso yn y gyfraith, a addysgir dros ddwy flynedd, ar gyfer graddedigion o'r tu allan i'r DU heb radd yn y gyfraith. Addysgir y radd gan arbenigwyr proffesiynol, mewn amgylchedd cefnogol, sy'n eich galluogi i feithrin dealltwriaeth o sut mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio yn Lloegr a Chymru. Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cynnig profiad neilltuol i fyfyrwyr, cyflogadwyedd uwch a chwricwlwm blaengar sy'n eich paratoi i ddeall y dirwedd gyfreithiol newidiol.

Nodweddion Allweddol

 • Gradd gymhwyso yn y Gyfraith ynghyd â dealltwriaeth o'r Gyfraith yn Lloegr a Chymru
 • Un o'r 200 o adrannau'r Gyfraith gorau (Tablau Prifysgolion y Byd QS)
 • Sgôr gyffredinol o 92% ar gyfer addysgu'r Gyfraith (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017)
 • Mae 99% o fyfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017)
 • Mae 90% o raddedigion LLB o Abertawe mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach. Roedd 75% o'r rhai mewn cyflogaeth wedi sicrhau swydd broffesiynol neu reoli chwe mis ar ôl y cwrs
 • Cyfle i ddewis eich modiwlau ym Mlwyddyn 1 a 2
 • Dysgu drwy brofiad (Addysg Gyfreithiol Glinigol, Prosiect Camwedd Cyfiawnder)
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ffug lysoedd blynyddol
 • Dysgu drwy ddarlithoedd (sy'n cael eu recordio), seminarau a thiwtorialau   

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAQ200Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contract Law 1
LAQ201Semester 1 (Sep-Jan Taught)15European Law 1
LAQ202Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Law 1
LAQ203Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Law of Tort 1
LAQ208Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contract Law 2
LAQ209Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Law 2
LAQ210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Law 2
LAQ211Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of Tort 2

Blwyddyn 2 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAQ300Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Criminal Law 1
LAQ302Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Land Law 1
LAQ304Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Equity and Trusts 1
LAQ305Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Criminal Law 2
LAQ309Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Equity and Trusts 2
LAQ331Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Land Law 2
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 optional modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one module from the list below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA302Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Family Law: Adult Relationships
LAA303Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Commercial Sales
LAA305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
LAA310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Law 1 - Regulatory Law Approaches
LAA314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Employment Law: Rights and Obligations
LAA318Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Competition Law: Regulation of Agreements
LAA320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Terrorism: The Legal Response
LAA321Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminal Evidence
LAA324Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights Law
LAA328Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cybercrime
LAA330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medical Law
LAA335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Jurisprudence
LAA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Company Law: Incorporation, Constitution and Control
LAA341Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sports Law and Liability
LAA343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Legislation
LAA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You are not able to take this module if you have selected LAA367.
LAA368Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Street Law
AND
Semester 2 optional modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one module from the list below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Family Law: Parents & Children
LAA304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Trade Law
LAA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Procedure and Sentencing
LAA312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Nature Conservation Law
LAA315Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Employment Law: Enforcing RightsTo select this module you must have pursued LAA314 or LAA217.
LAA319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Competition Law: Regulation of DominanceTo select this module you must have pursued LAA318 in semester 1
LAA322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research with children
LAA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Criminal Evidence Law and Psychology
LAA326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Foundations in Legal Practice
LAA327Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
LAA329Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human Rights & Social Justice
LAA332Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Human Rights of Children
LAA333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20International Law - Principles and Procedures
LAA337Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Company Law: Governance, Rights and LiquidationTo select this module you must have pursued LAA336 or LAA236.
LAA342Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Legal Issues in Sport
LAA344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Multi-level Governance
LAA348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg y Gyfraith
LAA349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Comparative Constitutional Law
LAA367Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clinical Legal EducationAvailable to a limited number of students. You are not able to take this module if you have pursued LAA366.
LAA399Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Medical Law: Reproduction

Disgrifiad

Strwythur

Mae blynyddoedd 1 a 2 yn cynnwys saith modiwl craidd Gradd gymhwyso yn y Gyfraith: Cyfraith Contract, Cyfraith Trosedd, Cyfraith Tir, Cyfraith Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd, Cyfraith Camwedd a Chyfraith Gyhoeddus.

Cewch ddewis eich modiwlau eich hun yn y ddwy flynedd astudio, gan roi cyfle i chi lunio eich profiad dysgu eich hun.

Cymorth

Dynodir Mentor Academaidd i bob myfyriwr i helpu gyda'r canlynol:

 • Arweiniad Academaidd
 • Cynllunio Datblygiad Personol
 • Arweiniad i ddod o hyd i gymorth gyda materion personol (sy'n effeithio ar eich lles, eich presenoldeb a'ch cynnydd drwy'r Brifysgol)

Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ym mhob blwyddyn ein rhaglen y gyfraith hefyd, yn ogystal â chynrychiolydd myfyrwyr israddedig.

Cymdeithasau

Gallwch gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau  cymdeithasol drwy ymuno â Chymdeithas y Gyfraith y Myfyrwyr a/neu Gymdeithas y Bar y Myfyrwyr, sy'n cael eu rhedeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr.

Sgiliau'r Gyfraith

250 x 250

Gofynion Mynediad

Gradd mewn pwnc ar wahân i’r gyfraith.

Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae angen sgôr IELTS o leiaf 6.0 (neu gyfwerth). Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, gwnewch gais yma.

Dylai myfyrwyr o du allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLB (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,350

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion

Mae gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ddull rhagweithiol o wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Ysgol yn cynnig amrywiaeth o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, cyrsiau proffesiynol a chyngor a chefnogaeth i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau i gyflawni eich uchelgeisiau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Gyrfaoedd yn y Gyfraith

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-raddedig yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarfer y Gyfraith).

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion am astudiaethau LLB israddedig (ymholiadau gan fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341
 • Dr Patrick Bishop (Pennaeth Derbyn Myfyrwyr Israddedig)+44 (0)1792 513586
 • Katy Vaughan (Tiwtor Derbyn LLB)+44(0)1792 602012

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

Dylai ymgeiswyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol ddilyn y ddolen ganlynol : 
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

E-bost: international@abertawe.ac.uk 
Ffôn: 00 44 (0) 1792 602600