Astudio a gweithio dramor

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Ychwanegwch werth i'ch CV

Os ydych yn mwynhau teithio ac yn awyddus i brofi bywyd mewn gwlad arall, beth am ystyried byw a gweithio dramor fel rhan o'ch gradd?

Wrth i fwyfwy o fusnesau recriwtio o gronfa dalent fyd-eang, rydym yn canfod ffyrdd newydd er mwyn eich gwahaniaethu o'r dorf, o ble bynnag yn y byd rydych yn dod. Rydym yn annog ein myfyrwyr i gyd i fanteisio ar gyfleoedd i brofi gwledydd a diwylliannau newydd.

Ein nod yw cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr israddedig dreulio amser yn astudio neu'n gweithio dramor. Pan mae myfyrwyr yn dychwelyd o'u lleoliadau mae'r cynnydd yn eu hyder, eu sgiliau cyfathrebu a'u haeddfedrwydd yn amlwg i bawb. Bydd y mwyafrif ohonynt hefyd wedi magu dealltwriaeth a phrofiad nad oes modd datblygu heb brofiad o ddiwylliannau newydd.

Mae astudio a gweithio dramor yn:

  • cynnig golwg rhyngwladol mae cyflogwyr yn croesawu
  • magu hyder a helpu i fod yn hunan dibynnol
  • cynnig annibyniaeth a menter i roi dechrau gorau i'ch gyrfa

Mae gennym gysylltiadau ar gyfer cyfleoedd astudio tramor gyda 100 o brifysgolion partner o gwmpas y byd, o Ewrop i Asia a Awstralasia i Ogledd a De America. Mae'r mwyafrif o'r cysylltiadau wedi'u ffurfio â cholegau unigol, felly bydd eich opsiynau yn dibynnu ar y cwrs y byddwch yn astudio.

Os ydych am ddewis cwrs gradd pedair blynedd, mae'n arferol i chi astudio yn un o brifysgolion bartner Abertawe yn ystod y drydedd flwyddyn. Os ydych yn dilyn cwrs tair blynedd, mae modd manteisio ar y cyfle i astudio dramor am gyfnod yn lle astudio yn Abertawe, sy'n golygu efallai y gallwch dreulio tymor o'ch ail flwyddyn dramor. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol