Astudio a gweithio dramor

Ychwanegwch werth i'ch CV

Os ydych yn mwynhau teithio ac yn awyddus i brofi bywyd mewn gwlad arall, beth am ystyried byw a gweithio dramor fel rhan o'ch gradd?

Wrth i fwyfwy o fusnesau recriwtio o gronfa dalent fyd-eang, rydym yn canfod ffyrdd newydd er mwyn eich gwahaniaethu o'r dorf, o ble bynnag yn y byd rydych yn dod. Rydym yn annog ein myfyrwyr i gyd i fanteisio ar gyfleoedd i brofi gwledydd a diwylliannau newydd.

Ein nod yw cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr israddedig dreulio amser yn astudio neu'n gweithio dramor. Pan mae myfyrwyr yn dychwelyd o'u lleoliadau mae'r cynnydd yn eu hyder, eu sgiliau cyfathrebu a'u haeddfedrwydd yn amlwg i bawb. Bydd y mwyafrif ohonynt hefyd wedi magu dealltwriaeth a phrofiad nad oes modd datblygu heb brofiad o ddiwylliannau newydd.

Mae astudio a gweithio dramor yn:

  • cynnig golwg rhyngwladol mae cyflogwyr yn croesawu
  • magu hyder a helpu i fod yn hunan dibynnol
  • cynnig annibyniaeth a menter i roi dechrau gorau i'ch gyrfa

Mae gennym gysylltiadau ar gyfer cyfleoedd astudio tramor gyda 100 o brifysgolion partner o gwmpas y byd, o Ewrop i Asia a Awstralasia i Ogledd a De America. Mae'r mwyafrif o'r cysylltiadau wedi'u ffurfio â cholegau unigol, felly bydd eich opsiynau yn dibynnu ar y cwrs y byddwch yn astudio.

Os ydych am ddewis cwrs gradd pedair blynedd, mae'n arferol i chi astudio yn un o brifysgolion bartner Abertawe yn ystod y drydedd flwyddyn. Os ydych yn dilyn cwrs tair blynedd, mae modd manteisio ar y cyfle i astudio dramor am gyfnod yn lle astudio yn Abertawe, sy'n golygu efallai y gallwch dreulio tymor o'ch ail flwyddyn dramor. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol