BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant)

 1. côd UCAS
  HB18
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant)

Mae'r cwrs Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe yn tynnu ar yr ymchwil meddygol cyffrous sy'n digwydd yn y Coleg Peirianneg a'r Coleg Meddygaeth. Arweiniodd llwyddiant yr ymchwil yn y ddau goleg at greu'r Ganolfan NanoIechyd (CNH) gwerth £22 miliwn, sy'n gyfleuster unigryw sy'n cysylltu peirianneg a meddygaeth. Fel myfyriwr ar y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant), byddwch yn graddio gyda sgiliau peirianneg, gan hefyd roi profiad a gwybodaeth ychwanegol o anatomi a ffisioleg a'r gallu i gyfathrebu â chlinigwyr i gyflogwyr.

Nodweddion Allweddol

Mae ymchwil sy'n torri tir newydd yn cyfeirio ein cyrsiau peirianneg feddygol

Mae Peirianneg Feddygol yn ymwneud â chymhwyso egwyddorion peirianneg i'r corff dynol ac i ystod eang o offerynnau a ddefnyddir mewn meddygaeth fodern.

Pam astudio Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae'r cyrsiau ym Mhrifysgol Abertawe yn tynnu ar yr ymchwil meddygol cyffrous sy'n digwydd yn y Coleg Peirianneg a'r Coleg Meddygaeth. Arweiniodd llwyddiant yr ymchwil yn y ddau goleg at greu'r Ganolfan NanoIechyd (CNH) gwerth £22 miliwn, sy'n gyfleuster unigryw sy'n cysylltu peirianneg a meddygaeth.

Fel myfyriwr ar y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant), byddwch yn dysgu sut i ddylunio dyfeisiau prosthetig, defnyddiau biogydnaws newydd ac ymddygiad hylifau a biofoleciwlau cymhleth yn y corff.

Mae tair thema peirianneg i'n graddau Peirianneg Feddygol:

 • Biofecaneg a defnyddiau: datblygu a dadansoddi defnyddiau o ran cryfder a biogydnawsedd
 • Offerwaith: technegau diagnostig a therapiwtig uwch
 • Biobrosesau: y prosesau ffisegol a chemegol sy'n digwydd yn y corff dynol

Mae thema glinigol gref drwy gydol y cwrs, gan gynnwys astudiaethau achos o fewn modiwlau peirianneg. Mae hyn yn cynnwys cylchedwaith electrocardiograff mewn modiwl Peirianneg Drydanol lefel un. Yn ogystal, addysgir modiwlau biolegol a chemegol yn y Coleg Meddygaeth, sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer peirianwyr meddygol.

Treuliwch semester yn Texas. Ein rhaglen cyfnewid israddedig gyda Phrifysgol A ac M Tecsas

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-120Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Strength of Materials
EG-142Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumentation and Control
EG-155Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Circuit Analysis
EG-160Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid Mechanics 1
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-189Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1
EG-190Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2
EGA100Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Numerical Methods for Biomedical Engineers
EGA114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Science
SR-112Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology
SR-113Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Neuromusculoskeletal System
Modiwlau Opsiynol
medical engineering level 1 option 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :The optional modules EGA103 and EG-166 are chosen depending on the qualifications and academic background of each student. Students who have not done chemistry in their A-levels (or equivalent) will have to choose Foundation Chemistry (EGA103). Students that have taken chemistry, but have not taken physics/mechanics in their A-levels will have to choose Engineering Mechanics (EG-166). All remaining students should choose one of these options.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-166Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Mechanics
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-211Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fluid Flow
EG-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Modelling
EG-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Methods in Engineering
EG-231Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Heat Transfer
EG-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dynamics 1
EG-236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design for Medical Engineering
EG-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Experimental Studies for Medical Engineers
EG-262Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Stress Analysis 1
EGA219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Cell Biology and cell mechanics for engineers
EGA224Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biomedical Instrumentation
EGA226Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physiological systems
PM-230Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Selected Medical Diagnostic Techniques

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Tissue Engineering
EG-318Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computer Aided Product Design
EG-323Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-353Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EGA306Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EGA308Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Implant and prosthetic Technology
EGA325Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)20Medical Engineering Group Design Project
EGA336Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biomedical Flows in Physiology and Medical Devices

Disgrifiad

Isod mae sampl o rai o'r modiwlau y gallwch ddisgwyl eu hastudio ar bob lefel o'r cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant).

Dylid nodi eu bod yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Peirianneg Feddygol Lefel 1
Dadansoddi Cylchedau
Dosbarthiadau Dylunio a Labordy 1
Sgiliau Gwyddonol a Pheirianegol
Dadansoddi Peirianneg 1
Cyflwyniad i Beirianneg Feddygol
Cryfder Defnyddiau
Offeryniaeth a Rheoli
Dylunio Analog
Mecaneg Hylif 1
Dadansoddi Peirianneg 2
Gwyddor Peirianneg Gemegol
Mecaneg Beirianegol
Cemeg Sylfaenol

Peirianneg Feddygol Lefel 2
Trosglwyddo Gwres
Llif Hylifau
Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur
Technegau Ystadegol mewn Peirianneg
Cyflwyniad i Beirianneg Defnyddiau
Bioleg Celloedd a Mecaneg Celloedd i Beirianwyr
Rhinweddau Mecanyddol Defnyddiau
Modelu Prosesau
Dynameg 1
Astudiaethau Arbrofol
Cemeg Offerynnol a Dadansoddol
Technegau Diagnostig Meddygol Detholedig

Peirianneg Feddygol Lefel 3
Dylunio Cynnyrch gyda Chymorth Cyfrifiadur
Dull Elfennau Cyfyngedig
Mecaneg Hylif 3
Rheoli Peirianneg
Rhinweddau Mecanyddol Defnyddiau 2
Polymerau: Strwythur a Phrosesu
Technoleg Mewnblaniadau a Phrosthetig
Prosiect Ymchwil
Prosiect Grŵp: Dylunio Peirianneg Feddygol

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) yw:

Safon Uwch BBB (gan gynnwys Mathemateg).

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw BBB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas, e.e. '300 o bwyntiau UCAS, gan gynnwys 100 mewn Mathemateg'.

Neu 32 yn y Fagloriaeth Ryngwladol (gan gynnwys marciau Lefel Uwch da mewn Mathemateg).

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD - DDM a gradd B mewn Mathemateg Safon Uwch. Mae astudio Mathemateg Safon Uwch ynghyd â chymhwyster BTEC yn cael ei argymell yn gryf fel llwybr mynediad i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio am gymwysterau BTEC. Mae angen i fyfyrwyr sydd ddim yn astudio Mathemateg Safon Uwch ar y cyd â’r cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’, ac o leiaf gradd B mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth/Peirianneg/Gweithgynhyrchu.

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Caiff myfyrwyr sydd â phrofiad a chymwysterau diwydiannol eu hystyried ar sail unigol. Os ydych wedi astudio ar gyfer cymwysterau mynediad neu alwedigaethol, fe'ch cynghorir i ymgeisio am y Flwyddyn Sylfaen Integredig.

Os ydych yn ymgeisio am fynediad yn Lefel Dau (ail flwyddyn), bydd raid eich bod wedi astudio'r pynciau a gynigir yn Abertawe ar Lefel Un (blwyddyn gyntaf) mewn cymhwyster ardystiedig, gyda sgôr uchel yn gyffredinol.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,950

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir BEng Peirianneg Feddygol (Blwyddyn mewn Diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Dywed yr achrediad fod y radd:

1. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Corfforedig (IEng) yn llawn,

2. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Bydd angen rhaglen Dysgu Ymhellach achrededig er mwyn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig yn llawn.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: