MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (Blwyddyn mewn Diwydiant)

 1. côd UCAS
  J503
  Hyd:
  5 mlynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAB-ABB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg

Y cwrs Deunyddiau yn Abertawe yw'r gorau yn y DU o ran bodlondeb y myfyrwyr, yn ôl canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol diwethaf o Fyfyrwyr. Mae Abertawe'n un o ganolfannau blaenllaw'r DU ar gyfer dysgu ac ymchwil ym maes defnyddiau, ac rydym yn derbyn arian oddi wrth sefydliadau mawreddog gan gynnwys Rolls-Royce, Airbus, a Tata Steel. Os byddwch yn astudio'r cwrs MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), cewch addysgu rhagorol a yrrir gan ymchwil o'r radd flaenaf a chysylltiadau cryf â diwydiant.

Nodweddion Allweddol

Mae Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe yn y pumed safle drwy’r Deyrnas Unedig yn nhabl cynghrair Canllaw Prifysgolion The Guardian 2015.

Mae Peirianneg Deunyddiau yn cyfuno gwyddoniaeth a pheirianneg er mwyn rhoi dealltwriaeth o sut mae dylunio strwythur deunyddiau yn gallu rheoli eu priodweddau.  Mae’r mwyafrif o ddyfeisiadau newydd yn gwbl ddibynnol ar y dewis o ddeunydd a’i berfformiad.

Pam astudio Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe?

Cyrhaeddodd Deunyddiau Abertawe'r brig yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS). Cafodd ein cyrsiau Deunyddiau Peirianneg 100% o ran boddhad myfyrwyr yn yr arolwg hwn yn 2013.

Rydym yn un o’r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer addysg ac ymchwil ar ddeunyddiau yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diweddar (YAY 2008) rydym yn yr 8fed safle ar y cyd yn y Deyrnas Unedig, a’r gorau yng Nghymru.

Ysgoloriaethau: Mae ysgoloriaethau mynediad gwerth hyd at £1,500 ar gael i fyfyrwyr â graddau Safon Uwch uchel (neu gyfwerth).

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, byddwch yn cael gwybodaeth am strwythur, perfformiad mecanyddol a phriodweddau gweithredol aloeon, polymerau, cyfansoddiadau a cherameg uwch.

Bydd profiad diwydiannol yn gwella gyda site visits to Tata Steel, Timet, Ensinger and Airbus.   

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-168Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Professional Development
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-182Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology I
EG-183Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Resources
EG-184Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Properties of Materials
EG-185Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 1: structure / property links in metals
EG-187Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis for Materials 1
EG-188Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis for Materials 2
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Case Studies
EGA163Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design and Laboratory Classes 1
Modiwlau Opsiynol
Materials Level 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one of three modules from Module Group 1. If a student has done A level (or equivalent) Chemistry but not Physics they must opt for EGA106. If a student has done A level (or equivalent) Physics but not Chemistry they must opt for EGA103. If a student has done A level (or equivalent) Physics and Chemistry they must opt for EG-108. In the unlikely event that a student has no chemistry or physics background they would be best advised to do EGA106.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Sustainability
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EGA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 20Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-279Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EG-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure Evolution and Control in Metallic Materials
EG-281Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Structure and Processing
EG-282Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Materials 1
EG-283Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EG-284Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology II
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering
EG-286Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Practicals 2a: Microstructure Development in Alloy Systems
EG-287Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 2b: Applied examples in polymeric and metallic materials
EG-290Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Order and Disorder in Materials
EG-292Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modelling and Simulation of Materials
EGA216Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Strength of Materials

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 20Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-353Semester 1 and Semester 230Research Project
EG-380Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computational Materials 2
EG-381Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fracture and Fatigue
EG-385Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Properties and Design
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EG-387Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Metals: Advanced Manufacturing and Protection
EG-391Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure and Characterisation
EGA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials

Blwyddyn 4 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 5 (Lefel 7)

FHEQ 7 Advanced Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-M106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Polymer Processing
EG-M37Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Additive Manufacturing
EG-M47Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Entrepreneurship for Engineers
EG-M62Semester 1 and Semester 230Group project
EG-M83Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGSM00Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Structural Integrity of Aerospace Metals
EGTM60Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Aerospace Materials Engineering
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation

Disgrifiad

Isod, ceir enghreifftiau o'r modiwlau y gellwch ddisgwyl eu hastudio ar bob lefel. Dylid nodi bod y rhain yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Cewch weld manylion llawn y modiwlau trwy lawrlwytho'r llawlyfr ar gyfer lefel.

Peirianneg Defnyddiau Lefel 1
Dosbarthiadau Dylunio a Labordy 1
Sgiliau Gwyddonol a Pheirianegol
Cyflwyniad i Beirianneg Defnyddiau
Adnoddau Defnyddiau
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1A
Technoleg Gweithgynhyrchu 1
Rhinweddau Mecanyddol Defnyddiau
Gwaith Ymarferol ar Ddeunyddiau 1
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 2a
Cemeg Offerynnol a Dadansoddol
Astudiaethau Achos Defnyddiau

Peirianneg Defnyddiau Lefel 2
Defnyddiau Ymarferol a Chlyfar
Esblygu a Rheoli Microstrwythurau
Technegau Ystadegol mewn Peirianneg
Gwaith Ymarferol ar Ddeunyddiau 2a
Trefn ac Anhrefn mewn Defnyddiau
Modelu ac Efelychu Defnyddiau
Cryfder Defnyddiau
Polymerau: Strwythur a Phrosesu
Defnyddiau Cyfrifiadurol 1
Anffurfiad Mecanyddol mewn Defnyddiau Strwythurol
Technoleg Gweithgynhyrchu II

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg Lefel 3
Deunyddiau Cyfrifiadurol 2
Toriadau a Lludded
Microstrwythur a Nodweddiad
Meteleg Ffisegol Dur
Cerameg
Polymerau: Nodweddion a Dyluniad
Rheolaeth Peirianneg
Metelau: Uwchgynhyrchu ac Amddiffyn
Deunyddiau Cyfansawdd
Prosiect Ymchwil

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg Lefel M
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Cynllunio Prosiectau Strategol
Peirianneg Deunyddiau Awyrofod
Systemau Cynhyrchu Pŵer
Technegau Ailgylchu Deunyddiau 
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Cadernid Strwythurol Metelau Awyrofod
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil

 

Gofynion Mynediad

Safon Uwch AAB - ABB

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw AAB - ABB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas.

Neu 34 - 33 yn y Fagloriaeth Ryngwladol.

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD – DDM mewn BTEC a gradd B mewn Cemeg, Ffiseg neu Fathemateg Safon Uwch. Mae angen i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n astudio Safon Uwch ar y cyd â’u cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’, a gradd B o leiaf mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth / Peirianneg / Gweithgynhyrchu. Mae astudio ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ yn cael ei argymell yn fawr. 

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Caiff myfyrwyr sydd â phrofiad a chymwysterau diwydiannol eu hystyried ar sail unigol. Os ydych wedi astudio ar gyfer cymwysterau mynediad neu alwedigaethol, fe'ch cynghorir i ymgeisio am y Flwyddyn Sylfaen Integredig.

Os ydych yn ymgeisio am fynediad yn Lefel Dau (ail flwyddyn), bydd raid eich bod wedi astudio'r pynciau a gynigir yn Abertawe ar Lefel Un (blwyddyn gyntaf) mewn cymhwyster ardystiedig, gyda sgôr uchel yn gyffredinol.

Sut i Wneud Cais

Sut i wneud cais ar gyfer y radd MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), yn fyfyriwr o'r DU neu o'r Undeb Ewropeaidd.

Sut i wneud cais ar gyfer y radd MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), yn fyfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £19,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs MEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: