BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (Blwyddyn mewn Diwydiant)

 1. côd UCAS
  J502
  Hyd:
  4 blynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg

Y cwrs Deunyddiau yn Abertawe yw'r gorau yn y DU o ran bodlondeb y myfyrwyr, yn ôl canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol diwethaf o Fyfyrwyr. Mae Abertawe'n un o ganolfannau blaenllaw'r DU ar gyfer dysgu ac ymchwil ym maes defnyddiau, ac rydym yn derbyn arian oddi wrth sefydliadau mawreddog gan gynnwys Rolls-Royce, Airbus, a Tata Steel. Os byddwch yn astudio'r cwrs BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), cewch addysgu rhagorol a yrrir gan ymchwil o'r radd flaenaf a chysylltiadau cryf â diwydiant.

Nodweddion Allweddol

Mae Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe yn y pumed safle drwy’r Deyrnas Unedig yn nhabl cynghrair Canllaw Prifysgolion The Guardian 2015.

Mae Peirianneg Deunyddiau yn cyfuno gwyddoniaeth a pheirianneg er mwyn rhoi dealltwriaeth o sut mae dylunio strwythur deunyddiau yn gallu rheoli eu priodweddau.  Mae’r mwyafrif o ddyfeisiadau newydd yn gwbl ddibynnol ar y dewis o ddeunydd a’i berfformiad.

Pam astudio Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe?

Cyrhaeddodd Deunyddiau Abertawe'r brig yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS). Cafodd ein cyrsiau Deunyddiau Peirianneg 100% o ran boddhad myfyrwyr yn yr arolwg hwn yn 2013.

Rydym yn un o’r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer addysg ac ymchwil ar ddeunyddiau yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diweddar (YAY 2008) rydym yn yr 8fed safle ar y cyd yn y Deyrnas Unedig, a’r gorau yng Nghymru.

Ysgoloriaethau: Mae ysgoloriaethau mynediad gwerth hyd at £1,500 ar gael i fyfyrwyr â graddau Safon Uwch uchel (neu gyfwerth).

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, byddwch yn cael gwybodaeth am strwythur, perfformiad mecanyddol a phriodweddau gweithredol aloeon, polymerau, cyfansoddiadau a cherameg uwch.

Bydd profiad diwydiannol yn gwella gyda site visits to Tata Steel, Timet, Ensinger and Airbus.   

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-168Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Professional Development
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-182Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology I
EG-183Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Resources
EG-184Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Properties of Materials
EG-185Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 1: structure / property links in metals
EG-187Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis for Materials 1
EG-188Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis for Materials 2
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Case Studies
EGA163Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design and Laboratory Classes 1
Modiwlau Opsiynol
Materials Level 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one of three modules from Module Group 1. If a student has done A level (or equivalent) Chemistry but not Physics they must opt for EGA106. If a student has done A level (or equivalent) Physics but not Chemistry they must opt for EGA103. If a student has done A level (or equivalent) Physics and Chemistry they must opt for EG-108. In the unlikely event that a student has no chemistry or physics background they would be best advised to do EGA106.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Sustainability
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EGA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 20Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-279Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EG-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure Evolution and Control in Metallic Materials
EG-281Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Structure and Processing
EG-282Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Materials 1
EG-283Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EG-284Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology II
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering
EG-286Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Practicals 2a: Microstructure Development in Alloy Systems
EG-287Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 2b: Applied examples in polymeric and metallic materials
EG-290Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Order and Disorder in Materials
EG-292Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modelling and Simulation of Materials
EGA216Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Strength of Materials

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-353Semester 1 and Semester 230Research Project
EG-380Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computational Materials 2
EG-381Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fracture and Fatigue
EG-385Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Properties and Design
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EG-387Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Metals: Advanced Manufacturing and Protection
EG-391Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure and Characterisation
EGA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials

Disgrifiad

Isod, ceir enghreifftiau o'r modiwlau y gellwch ddisgwyl eu hastudio ar bob lefel. Dylid nodi bod y rhain yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Cewch weld manylion llawn y modiwlau trwy lawrlwytho'r llawlyfr ar gyfer lefel.

Peirianneg Defnyddiau Lefel 1
Dosbarthiadau Dylunio a Labordy 1
Sgiliau Gwyddonol a Pheirianegol
Cyflwyniad i Beirianneg Defnyddiau
Adnoddau Defnyddiau
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1A
Technoleg Gweithgynhyrchu 1
Rhinweddau Mecanyddol Defnyddiau
Gwaith Ymarferol ar Ddeunyddiau 1
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 2a
Cemeg Offerynnol a Dadansoddol
Astudiaethau Achos Defnyddiau

Peirianneg Defnyddiau Lefel 2
Defnyddiau Ymarferol a Chlyfar
Esblygu a Rheoli Microstrwythurau
Technegau Ystadegol mewn Peirianneg
Gwaith Ymarferol ar Ddeunyddiau 2a
Trefn ac Anhrefn mewn Defnyddiau
Modelu ac Efelychu Defnyddiau
Cryfder Defnyddiau
Polymerau: Strwythur a Phrosesu
Defnyddiau Cyfrifiadurol 1
Anffurfiad Mecanyddol mewn Defnyddiau Strwythurol
Technoleg Gweithgynhyrchu II

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg Lefel 3
Deunyddiau Cyfrifiadurol 2
Toriadau a Lludded
Microstrwythur a Nodweddiad
Meteleg Ffisegol Dur
Cerameg
Polymerau: Nodweddion a Dyluniad
Rheolaeth Peirianneg
Metelau: Uwchgynhyrchu ac Amddiffyn
Deunyddiau Cyfansawdd
Prosiect Ymchwil

Gofynion Mynediad

Safon Uwch BBB

Ymhlith y pynciau eraill a argymhellir yw:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Technoleg Dylunio
Technoleg Gwybodaeth / Cyfrifiadura
Bioleg

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio 3 phwnc Safon Uwch yw BBB, ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais, ac felly ni ddylid tybio bod y cynnig safonol yn fwy na chanllaw. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wneud cynnig gwahanol neu gynnig ar sail pwyntiau lle bo'n addas, e.e. '300 o bwyntiau UCAS.

Neu 32 yn y Fagloriaeth Ryngwladol.

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD – DDM mewn BTEC a gradd B mewn Cemeg, Ffiseg neu Fathemateg Safon Uwch. Mae angen i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n astudio Safon Uwch ar y cyd â’u cymhwyster BTEC gael D*DD-DDD gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’, a gradd B o leiaf mewn Mathemateg TGAU a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth / Peirianneg / Gweithgynhyrchu. Mae astudio ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ yn cael ei argymell yn fawr. 

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Caiff myfyrwyr sydd â phrofiad a chymwysterau diwydiannol eu hystyried ar sail unigol. Os ydych wedi astudio ar gyfer cymwysterau mynediad neu alwedigaethol, fe'ch cynghorir i ymgeisio am y Flwyddyn Sylfaen Integredig.

Os ydych yn ymgeisio am fynediad yn Lefel Dau (ail flwyddyn), bydd raid eich bod wedi astudio'r pynciau a gynigir yn Abertawe ar Lefel Un (blwyddyn gyntaf) mewn cymhwyster ardystiedig, gyda sgôr uchel yn gyffredinol.

Sut i Wneud Cais

Sut i wneud cais ar gyfer y radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), yn fyfyriwr o'r DU neu o'r Undeb Ewropeaidd.

Sut i wneud cais ar gyfer y radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant), yn fyfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £19,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3).

Dywed yr achrediad fod y radd:

1. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Corfforedig (IEng) yn llawn,

2. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Bydd angen rhaglen Dysgu Ymhellach achrededig er mwyn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig yn llawn.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: