Beth yw Gwyddor Barafeddygol?

 Maer teitl “Parafeddyg” wedii ddiogelu gan Orchymyn Proffesiynau Iechyd 2001.  Mae'r diploma'n paratoi myfyrwyr ar gyfer byd deinamig anrhagweladwy ymarfer parafeddygol mewn gwasanaeth iechyd sy'n moderneiddio; rôl a all fod yn heriol ac yn wobrwyol ar yr un pryd.

Mae'r cwrs yn cynnwys gwyddorau ffisegol, gwyddorau bywyd, iechyd cymdeithasol, gwyddorau ymddygiadol, polisi gofal iechyd, moeseg a'r gyfraith ar gyfer ymarferwyr, cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol, asesu darparu gofal i'r claf, hunan-reolaeth a rheoli eraill (ymarfer myfyriol), ac ymchwil.

Mae damcaniaeth ac ymarfer wedi'u hintegreiddio. Mae 50% o'r rhaglen yn ddamcaniaeth a ddysgir ar y campws, ac mae 50% yn ymarfer ar leoliadau ar draws Cymru.

Darllenwch yr hyn sydd gan fyfyrwyr ar hyn o bryd i'w ddweud ar ein tudalen Facebook, sef Gwyddor Barafeddygol ym Mhrifysgol Abertawe.

Cewch ragor o wybodaeth yma am Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.