Beth yw Seicoleg?

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r berthynas rhwng y meddwl, yr ymennydd ac ymddygiad. Bydd myfyrwyr yn astudio’r prosesau seicolegol a niwrowyddonol sy’n sail i weithgareddau pob dydd megis meddwl, rhesymu, cof ac iaith; yn dysgu am ganlyniadau anafiadau i’r ymennydd; ac yn archwilio ffyrdd o wella ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am:

  • Sut mae'r ymennydd yn gweithio
  • Datblygiad gwybyddol a moesol o enedigaeth i lencyndod
  • Ymddygiad dynol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol
  • Sut a pham gall yr ymennydd fynd o'i le
  • Pam bod pobl yn gweld pethau nad ydynt yno
  • Sut mae'r ymennydd yn helpu cofio a siarad
  • Cymharu ymddygiad normal ac ymddygiad annormal
  • Sut mae gweithrediadau gwybyddol yn esblygu yn ystod heneiddio arferol a dementia

Am ragor o wybodaeth am seicoleg, ewch i wefan Cymdeithas Seicolegol Prydain.

A chewch ddarllen cylchlythyr The Psychologist yma.