Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Seicoleg?

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r berthynas rhwng y meddwl, yr ymennydd ac ymddygiad. Bydd myfyrwyr yn astudio’r prosesau seicolegol a niwrowyddonol sy’n sail i weithgareddau pob dydd megis meddwl, rhesymu, cof ac iaith; yn dysgu am ganlyniadau anafiadau i’r ymennydd; ac yn archwilio ffyrdd o wella ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am:

  • Sut mae'r ymennydd yn gweithio
  • Datblygiad gwybyddol a moesol o enedigaeth i lencyndod
  • Ymddygiad dynol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol
  • Sut a pham gall yr ymennydd fynd o'i le
  • Pam bod pobl yn gweld pethau nad ydynt yno
  • Sut mae'r ymennydd yn helpu cofio a siarad
  • Cymharu ymddygiad normal ac ymddygiad annormal
  • Sut mae gweithrediadau gwybyddol yn esblygu yn ystod heneiddio arferol a dementia

Am ragor o wybodaeth am seicoleg, ewch i wefan Cymdeithas Seicolegol Prydain.

A chewch ddarllen cylchlythyr The Psychologist yma.