Beth yw Polisi Cymdeithasol?

Mae Polisi Cymdeithasol yn bwnc academaidd yn ogystal â maes cymhwysol, ac mae'n helpu i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol mwyaf yr oes trwy esbonio sut a phaham mae cymdeithasau'n newid, a sut mae llywodraethau a sefydliadau eraill yn ymateb.

Mae ein rhaglen israddedig yn cadw'n gyfredol â'r ffyrdd y mae globaleiddio, mudiadau cymdeithasol, yr Undeb Ewropeaidd, a'r llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn llunio polisïau yng Nghymru a'r tu hwnt.

Bydd y radd yn eich helpu i ystyried materion megis:

A ddylai gweithwyr mudol o rannau eraill o Ewrop neu'r byd gael yr un hawliau i fudd-daliadau a gwasanaethau nawdd cymdeithasol â phobl sydd wedi byw yn y Deyrnas Unedig ar hyd eu hoes?

Ydy hi'n deg bod rhai llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn codi ffioedd uwch na rhai eraill ar fyfyrwyr i fynychu'r Brifysgol?

Pwy fydd yn diwallu anghenion ariannol, cymdeithasol a gofal iechyd y rhai hen iawn yn y dyfodol - teulu, cyfeillion, y llywodraeth neu'r sector preifat?

Cewch ragor o wybodaeth o'r Gymdeithas Polisi Cymdeithasol. 

Neu cewch wylio ei fideos - 'Persbectifau Polisi Cymdeithasol' a 'Beth yw Polisi Cymdeithasol?