Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Polisi Cymdeithasol?

Mae Polisi Cymdeithasol yn bwnc academaidd yn ogystal â maes cymhwysol, ac mae'n helpu i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol mwyaf yr oes trwy esbonio sut a phaham mae cymdeithasau'n newid, a sut mae llywodraethau a sefydliadau eraill yn ymateb.

Mae ein rhaglen israddedig yn cadw'n gyfredol â'r ffyrdd y mae globaleiddio, mudiadau cymdeithasol, yr Undeb Ewropeaidd, a'r llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn llunio polisïau yng Nghymru a'r tu hwnt.

Bydd y radd yn eich helpu i ystyried materion megis:

A ddylai gweithwyr mudol o rannau eraill o Ewrop neu'r byd gael yr un hawliau i fudd-daliadau a gwasanaethau nawdd cymdeithasol â phobl sydd wedi byw yn y Deyrnas Unedig ar hyd eu hoes?

Ydy hi'n deg bod rhai llywodraethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig yn codi ffioedd uwch na rhai eraill ar fyfyrwyr i fynychu'r Brifysgol?

Pwy fydd yn diwallu anghenion ariannol, cymdeithasol a gofal iechyd y rhai hen iawn yn y dyfodol - teulu, cyfeillion, y llywodraeth neu'r sector preifat?

Cewch ragor o wybodaeth o'r Gymdeithas Polisi Cymdeithasol. 

Neu cewch wylio ei fideos - 'Persbectifau Polisi Cymdeithasol' a 'Beth yw Polisi Cymdeithasol?