Beth yw Meddygaeth Niwclear?

Mae Meddygaeth Niwclear a Ffiseg Radiotherapi yn ganghennau o fewn Technoleg Ffiseg Feddygol, sydd â rôl ganolog yn system gofal iechyd y byd cyfoes, gyda'i thechnoleg soffistigedig.

Mae myfyrwyr sy'n arbenigo mewn meddygaeth niwclear yn gweithio wrth ochr meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill. Maent yn defnyddio technegau uwch i wneud diagnosis ac i drin clefydau gan ddefnyddio isotopau a mathau amrywiol o belydredd.

Mae’r rhan fwyaf o weithdrefnau diagnostig clinigol a llawer o rai therapiwtig yn cynnwys technegau seiliedig ar ffiseg gan gynnwys defnyddio pelydredd ïoneiddio. 

Defnyddir radio-isotopau mewn Meddygaeth Niwclear, i ddelweddu amryw organau ac adrannau yn y corff dynol, er enghraifft astudiaethau darlifiad a gwyntylliad yr ysgyfaint neu brofion gweithrediad thyroid.

Dylai fod gan ymgeiswyr feistrolaeth dda o, a diddordeb brwd mewn, ffiseg sylfaenol, sy’n sail i’r dechnoleg a ddefnyddir mewn meddygaeth niwclear.