Beth yw Ffisioleg Gardiaidd?

Gweithia Ffisiolegwyr Cardiaidd gyda’r rhai yr amheuir neu y gwyddys bod ganddynt glefyd y galon. Mae ymarferwyr yn asesu cleifion gan ddefnyddio offer arbenigol i gasglu data am strwythur a gweithrediad y galon.

Fe all y bydd cleifion yn dost, sy'n galw am weithredu'n gyflym mewn awyrgylch lle mae pwysau amser. Rhaid i Ffisiolegwyr Cardiaidd ddehongli data i wneud diagnosis cywir a llunio adroddiadau a adolygir gan y tîm gofal iechyd i drin y claf.

Mae pobl sy’n mwynhau bioleg ddynol a chanddynt ddiddordeb mewn chwaraeon neu iechyd a lles yn mwynhau’r cwrs hwn. Mae myfyrwyr sydd â'r cymhelliant i weithio gyda chleifion mewn awyrgylch gofal iechyd arbenigol, sy'n gyffyrddus wrth ddefnyddio offer technolegol, ac sy'n dda am ddatrys problemau, yn ddelfrydol ar gyfer y proffesiwn hwn.

Bydd myfyrwyr Ffisioleg Gardiaidd yn gallu gwneud sawl tasg ar yr un pryd, datrys problemau a gwneud penderfyniadau cadarn. Yn aml, gwneir y gwaith yn rhan o dîm amlddisgyblaethol gyda meddygon, nyrsys a radiograffyddion, felly mae'r gallu i gyfathrebu â phobl o wahanol gefndiroedd yn bwysig.