Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Ffisioleg Gardiaidd?

Gweithia Ffisiolegwyr Cardiaidd gyda’r rhai yr amheuir neu y gwyddys bod ganddynt glefyd y galon. Mae ymarferwyr yn asesu cleifion gan ddefnyddio offer arbenigol i gasglu data am strwythur a gweithrediad y galon.

Fe all y bydd cleifion yn dost, sy'n galw am weithredu'n gyflym mewn awyrgylch lle mae pwysau amser. Rhaid i Ffisiolegwyr Cardiaidd ddehongli data i wneud diagnosis cywir a llunio adroddiadau a adolygir gan y tîm gofal iechyd i drin y claf.

Mae pobl sy’n mwynhau bioleg ddynol a chanddynt ddiddordeb mewn chwaraeon neu iechyd a lles yn mwynhau’r cwrs hwn. Mae myfyrwyr sydd â'r cymhelliant i weithio gyda chleifion mewn awyrgylch gofal iechyd arbenigol, sy'n gyffyrddus wrth ddefnyddio offer technolegol, ac sy'n dda am ddatrys problemau, yn ddelfrydol ar gyfer y proffesiwn hwn.

Bydd myfyrwyr Ffisioleg Gardiaidd yn gallu gwneud sawl tasg ar yr un pryd, datrys problemau a gwneud penderfyniadau cadarn. Yn aml, gwneir y gwaith yn rhan o dîm amlddisgyblaethol gyda meddygon, nyrsys a radiograffyddion, felly mae'r gallu i gyfathrebu â phobl o wahanol gefndiroedd yn bwysig.