Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Ffiseg Radiotherapi?

Mae  Ffiseg Radiotherapi a Meddygaeth Niwclear yn ganghennau o fewn Technoleg Ffiseg Feddygol, sydd â rôl ganolog yn system gofal iechyd y byd cyfoes, gyda'i thechnoleg soffistigedig.

Mae myfyrwyr sy'n arbenigo mewn meddygaeth niwclear yn gweithio wrth ochr meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill. Maent yn defnyddio technegau uwch i wneud diagnosis ac i drin clefydau gan ddefnyddio isotopau a mathau amrywiol o belydredd.

Maer rhan fwyaf o weithdrefnau diagnostig clinigol a llawer o rai therapiwtig yn cynnwys technegau seiliedig ar ffiseg gan gynnwys defnyddio pelydredd ïoneiddio.

Mae radiotherapi'n gofyn am ddarparu ymbelydredd yn fanwl gywir i drin tiwmorau heb niweidio meinwe iach gyfagos.

Dylai fod gan ymgeiswyr afael da ar, a diddordeb brwd mewn, ffiseg sylfaenol sy'n tanategu'r dechnoleg a ddefnyddir mewn radiotherapi.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth y Sefydliad Ffiseg a Pheiranneg mewn Meddygaeth a'r Gofrestr Technolegwyr Clinigol.