Beth yw Clywedeg?

Clywedeg yw'r wyddor sy'n astudio clywed, balans, a'r cyflyrau patholegol a allai effeithio arnynt. 

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i asesu gallu clywed a balans a bydd ochr glinigol y cwrs yn dysgu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y proffesiwn.

Mae'r gwaith yn cynnwys adnabod, rhoi diagnosis, trin, monitro ac atal anhwylderau yn y systemau clywedol a chyntedd y glust. Mae rhan sylweddol o hyn yn ymwneud ag asesu gallu clywed, ac wedyn adfer y nam.

I raddau helaeth, cyflawnir hyn trwy osod, gwirio, ac addasu cymhorthion clyw, a thrwy hyfforddi'r claf sut i'w defnyddio'n effeithiol. Mae llawer o'r cleifion yn bobl hŷn, ond mae'n bosibl arbenigo mewn gwaith pediatrig, lle mae angen ymagwedd wahanol tuag at asesu.

Efallai y bydd unigolion sydd â diddordeb mewn meysydd megis bioleg, seicoleg, ffiseg, electroneg, neu beirianneg drydanol o'r farn bod llawer i'w gynnig iddynt yn y maes hwn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth Academi Clywedeg Prydain, a Chymdeithas Clywedeg Prydain.