Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Beth yw Bydwreigiaeth?

Mae Bydwreigiaeth yn yrfa gyfrifol tu hwnt, ond mae'n wobrwyol dros ben yn gyfnewid am yr ymroddiad sydd ei angen. Bydd nifer o fenywod dan ofal bydwragedd yn unig drwy gydol eu beichiogrwydd, yr enedigaeth, a'r cyfnod ar ôl geni.

Rhaid i wybodaeth bydwraig gynnwys agweddau ar fiowyddoniaeth, cymdeithaseg, seicoleg, y gyfraith, gwleidyddiaeth, polisi cymdeithasol, a moeseg. Mae'r gwaith i gyd yn troi o gwmpas pobl, felly mae sgiliau cyfathrebu da'n hanfodol.

Gall unrhyw waith gyda'r cyhoedd fod yn heriol ac yn anodd, ac mae hyn yn arbennig o wir yng nghyd-destun bydwreigiaeth, gan fod beichiogrwydd a genedigaeth yn gallu bod yn gyfnod pryderus ac emosiynol tu hwnt. Mae angen i fyfyrwyr fod yn gyffyrddus yn gweithio gyda menywod a'u teuluoedd, boed yn y gymuned neu mewn ysbyty.

Mae Bydwreigiaeth yn anodd yn gorfforol ac mae'r gwaith yn ei hanfod yn ymarferol, a dylech ystyried hyn wrth ddewis yr yrfa hon.