Beth yw Bydwreigiaeth?

Mae Bydwreigiaeth yn yrfa gyfrifol tu hwnt, ond mae'n wobrwyol dros ben yn gyfnewid am yr ymroddiad sydd ei angen. Bydd nifer o fenywod dan ofal bydwragedd yn unig drwy gydol eu beichiogrwydd, yr enedigaeth, a'r cyfnod ar ôl geni.

Rhaid i wybodaeth bydwraig gynnwys agweddau ar fiowyddoniaeth, cymdeithaseg, seicoleg, y gyfraith, gwleidyddiaeth, polisi cymdeithasol, a moeseg. Mae'r gwaith i gyd yn troi o gwmpas pobl, felly mae sgiliau cyfathrebu da'n hanfodol.

Gall unrhyw waith gyda'r cyhoedd fod yn heriol ac yn anodd, ac mae hyn yn arbennig o wir yng nghyd-destun bydwreigiaeth, gan fod beichiogrwydd a genedigaeth yn gallu bod yn gyfnod pryderus ac emosiynol tu hwnt. Mae angen i fyfyrwyr fod yn gyffyrddus yn gweithio gyda menywod a'u teuluoedd, boed yn y gymuned neu mewn ysbyty.

Mae Bydwreigiaeth yn anodd yn gorfforol ac mae'r gwaith yn ei hanfod yn ymarferol, a dylech ystyried hyn wrth ddewis yr yrfa hon.