BSc Ffiseg (Integredig) F301

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Cern Higgs Boson

Mae’r Adran Ffiseg yn cynnig cynllun Gradd Ffiseg pedair blynedd gyda Blwyddyn Sylfaen (F301) sy’n addas ar gyfer myfyrwyr sydd heb y cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar y cynllun Gradd B.Sc. 3 blynedd. Mae myfyrwyr yn gwneud y cymhwyster hwn am amrywiaeth o resymau. Bydd myfyrwyr sydd heb y cymwysterau Lefel A addas, naill ai oherwydd canlyniadau gwael neu ddewis anaddas o bynciau Lefel A, yn gallu gwneud cais ar gyfer y cynllun hwn. Dyma’r llwybr cydnabyddedig i wneud gradd ffiseg ar gyfer myfyrwyr h_n sy’n dod yn ôl i addysg. Er bod myfyrwyr yn cychwyn ar y cynllun gradd hwn am amrywiaeth o resymau, rydyn ni’n cael ein synnu o hyd mor dda yw perfformiad myfyrwyr ar y cwrs hwn. Mae llu o enghreifftiau o fyfyrwyr yn cychwyn drwy’r cynllun hwn ac yn graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth.

Nodweddion Allweddol

Addysgu rhagorol – cawsom sgôr uchaf y llywodraeth mewn asesiad diweddar – yr unig un yng Nghymru.

Ymchwil o’r radd ryngwladol flaenaf mewn ffiseg arbrofol a damcaniaethol, gyda 90% o’n hymchwil wedi’i sgorio fel ymchwil rhagorol neu ymchwil sy’n arwain y ffordd yn rhyngwladol. Mae hyn, ynghyd â’n dyfarniad “Rhagorol” am Addysgu, yn golygu mai ni yw’r Adran Ffiseg flaenaf yng Nghymru.

Caiff myfyrwyr gyfleoedd unigryw i feithrin dealltwriaeth o feysydd arloesol o ran ymchwil, gan gynnwys tra-dargludedd, nanotechnoleg, damcaniaeth uwchlinynnau (‘superstring theory’) a gwrthfater.

Mae’r cwrs wedi’i strwythuro fel modiwlau hyblyg sy’n caniatáu ar gyfer trosglwyddo rhwng gwahanol gynlluniau hyd at ddechrau’r drydedd flwyddyn, gyda blwyddyn olaf ein rhaglenni MPhys yn cynnwys cyrsiau arbenigol a semester llawn yn gweithio ar brosiect ymchwil arloesol, gan gynnwys y posibilrwydd o gyflawni’r gwaith hwn yn CERN.

Mae’r prosiectau ymchwil yn cynnwys meysydd fel mater oer, laserau ac opteg, gwrthfater, technoleg nanoraddfa, i gyd o dan oruchwyliaeth arbenigol.

Mae ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau mynediad ar gael.

Adran gyfeillgar a gofalgar iawn mewn Prifysgol draddodiadol.

Gwarentir Llety Prifysgol i bob ymgeisydd llwyddiannus sy’n dewis Abertawe fel dewis cyntaf yn ystod eu blwyddyn gyntaf.

Mae’r campws cyfeillgar mewn lleoliad gwych ar lan y môr ac yn agos i ysblander Penrhyn Gŵyr.

Dewis eang o opsiynau gyrfa a photensial da o ran enillion i raddedigion!

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSC061Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Introduction to Programming
MA-002Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Fundamental Calculus
MA-003Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Fundamental Complex Numbers
MA-006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Fundamental Mathematics
PH-000Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Introductory Physics
PH-003Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Electricity, Magnetism and Waves
PH-004Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Atoms and Nuclei
PH-005Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Bulk Physics and Thermal Physics
PH-012Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Introduction to Optics and Wave Motion

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dynamics, Oscillations and Waves
PH-104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Astronomy and Cosmology
PH-112Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Physics of Fields and Matter
PH-113Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Essential Skills for Physicists
PH-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10The Quantum World
PH-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mathematics for Physicists I
PH-133Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mathematics for Physicists II
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-129Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Laboratory Physics IThis is the English Language version of PH-129 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-129CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Ffiseg Labordy IMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-129, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Physics
PH-204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physics Simulation
PH-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics I
PH-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Mathematical Methods in Physics I
PH-207Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Condensed Matter Physics I
PH-221Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetism and Special Relativity I
PH-222Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Electromagnetism II
PH-227Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mathematical Methods in Physics II
PH-229Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Particle Physics I
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-210 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-210CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-210, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-211 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-211CSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-211, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-360Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanotechnology

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-302Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics II
PH-306Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atomic Physics I
PH-307Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Condensed Matter Physics II
PH-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Atomic Physics and Quantum Optics II
PH-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Particle Physics II
PH-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Frontiers of Nuclear Physics
PH-339Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Climate Physics
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-311Semester 2 (Jan - Jun Taught)20ProjectThis is the English Language version of PH-311 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-311CSemester 2 (Jan - Jun Taught)20ProsiectMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-311, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-312Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Research in PhysicsThis is the English Language version of PH-312 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-312CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Arbrofion OpsiwnMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-312, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)10CosmologyPH-321 must be selected in Teaching Block 1 if you wish to select this module.
OR
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modern Laser Systems
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Information Processing
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-325Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Teaching Physics via a School PlacementThis is the English Language version of PH-325 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-325CSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Addysgu ffiseg trwy leoliad mewn ysgolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-325, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-360Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanotechnology

Gofynion Mynediad

Lefel A: graddau CCD neu gymwysterau cyfatebol. Lefel A Ffiseg a/neu Fathemateg yn ddymunol. Fodd bynnag, byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr sydd â chymwysterau neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth): Pasio gyda Rhagoriaeth (24 Rhagoriaeth gan gynnwys 3 mewn Mathemateg a Ffiseg, a 15 Teilyngdod ar Lefel 3)

*Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd heb y cymwysterau sy’n angenrheidiol i gychwyn ar y cynllun gradd tair blynedd B.Sc. Y Tiwtoriaid Derbyn fydd yn penderfynu, a hynny ar sail pob cais unigol.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu a fyddwn yn cynnig lle, gan gynnwys cydbwysedd, natur ac ansawdd pynciau Lefel A, AS a TGAU (neu gymwysterau cyfatebol); y datganiad personol a sylwadau canolwyr.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith labordy, dosbarthiadau enghreifftiol a dosbarthiadau grŵp wythnosol bach.

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gwaith labordy a phrosiectau ymchwil.

Cysylltiadau â diwydiant

Bydd myfyrwyr MPhys yn cael cyfle i wneud eu prosiect ymchwil gyda CERN (Sefydliad Ymchwil Niwclear Ewrop). Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â diwydiant.

 

Proffiliau myfyrwyr

"Ymunais i â’r Adran yn y Flwyddyn Sylfaen. Rhoddodd y cwrs hwn gyfle i mi wireddu fy mhotensial ac fe raddiais gyda 2(i). Dim ond clod sydd gen i i’r darlithwyr – roedden nhw ar gael bob amser i egluro mwy am gysyniadau roeddwn i’n ymdrechu i’w deall yn ystod y darlithoedd. Ond yr hyn wnaeth fwyaf o argraff arna i am yr Adran oedd parodrwydd pob aelod o staff, darlithwyr a thechnegwyr fel ei gilydd, i roi o’u hamser i helpu myfyrwyr gyda phob rhan o’n gwaith gradd, gan gynnwys pethau y tu hwnt i’w cyfrifoldebau penodol nhw”.

Anna Maxey, BSc Ffiseg

Darllenwch broffiliau ein myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae adnoddau ardderchog gan yr Adran er mwyn cefnogi gwaith ymchwil. Oherwydd diddordebau ymchwil arbenigol pob aelod o’r staff addysgu, mae graddedigion ffiseg Abertawe yn fwy ffodus na’r rhan fwyaf gan eu bod yn cael cyfleoedd unigryw i feithrin dealltwriaeth o feysydd ffiseg arloesol a chyffrous. Mae hyn, ynghyd â chymhareb staff-myfyrwyr wych yn caniatáu ar gyfer goruchwylio unigol mewn prosiectau ymchwil uwch yn ystod y flwyddyn olaf. Mae prosiectau’n amrywio o dra-dargludedd, nanotechnoleg, damcaniaeth uwchlinynnau (‘superstring theory’) a gwrthfater. Gwelir llwyddiant y rhaglen hon yn y ffaith bod nifer fawr o fyfyrwyr MPhys yn gwneud cais i barhau gyda rhaglenni ymchwil ôl-raddedig 

Mae’r offer arbenigol yn cynnwys:

Pelydr positron ynni-isel gyda magned tra-dargludol uwch ar gyfer astudio positroniwm

Nifer o systemau laser pylsiadol a thon barhaus (CW)

Meicrosgopau optegol agos ac electron twnelu sganio

Meicrosgop Raman

Clwstwr paralel 72 CPU

Mynediad i’r Uwchgyfrifiadur ‘Blue C’ IBM ym Mhrifysgol Abertawe sy’n rhan o’r defnydd a wneir ar y cyd o’r cyfleusterau teraflop QCDOC yng Nghaeredin.

Ar hyn o bryd rydym yn gwario £1.8miliwn ar y gofod addysgu diweddaraf, gan gynnwys cyfleusterau technoleg gwybodaeth, labordai a gofod addysgu hyblyg. Dysgwch fwy am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe. 

Gyrfaoedd

Mae ystod eang o gyfleoedd swyddi i raddedigion Ffiseg. Ymhlith y cyflogwyr mae sefydliadau academaidd, sefydliadau ymchwil y llywodraeth a diwydiant, gan gynnwys awyrofod ac amddiffyn, addysg, ynni, peirianneg, offeryniaeth, gweithgynhyrchu, olew a nwy, gwyddoniaeth, cyfathrebu, gofod a thelegyfathrebu. Mae llawer o raddedigion ffiseg yn dilyn gyrfa y tu allan i ffiseg, hynny yw meysydd ymgynghori, technoleg gwybodaeth, y diwydiant amgylcheddol, gwasanaethau ariannol, y gyfraith, trafnidiaeth a chyfleustodau. 


Dysgwch fwy am gyflogadwyedd

Ymchwil

Mae’r grŵp Ffiseg Arbrofol ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys staff academaidd, swyddogion ôl-ddoethurol a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Cefnogir y gwaith gan grantiau oddi wrth Gyngor Ymchwil yr EPSRC, yr Undeb Ewropeaidd, y Gymdeithas Frenhinol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac amrywiaeth o ffynonellau eraill yn y llywodraeth a byd diwydiant.Mae gan y grŵp Ffiseg Ddamcaniaethol dri ar ddeg o aelodau o staff gyda phedwar swyddog ôl-ddoethurol a deuddeg myfyriwr ymchwil. Mae’n un o’r grwpiau ffiseg gronynnau damcaniaethol mwyaf yn y Deyrnas Unedig, wedi’i gefnogi’n bennaf gan STFC, ond mae hefyd yn derbyn grantiau gan Gyngor Ymchwil yr EPSRC, yr Undeb Ewropeaidd, y Gymdeithas Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme.Cafodd yr Adran raddau uchaf 4* a 3* yn ymarferiad ymchwil RAE 2008, a farnodd bod ein hymchwil yn ymchwil sy’n arwain y byd neu’n rhagori’n rhyngwladol o ran gwreiddioldeb, arwyddocâd a thrylwyredd.

Dysgwch fwy