BSc Daearyddiaeth (gyda blwyddyn Sylfaen Integredig) FL87

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Diwrnodau Ymweld ar y gweill - 10fed Mawrth

10 Mawrth: Diwrnod Ymweld

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Ymweld ar 10 Mawrth. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le yn gyflym!

Lleoliad: Campws Parc Singleton

Trosolwg Cwrs

globe

Mae'r radd BSc mewn Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig yn Abertawe'n cwmpasu amrywiaeth o themâu daearyddol, gan gynnwys amgylcheddau a phrosesau rhewlifol, newid yn yr hinsawdd, meteoroleg a thectoneg platiau. Mae'r cwrs mewn Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig yn rhoi cyfle i chi archwilio tirweddau a sut cânt eu llunio, i ddehongli arsylwadau ar y ddaear o loeren a data GIS ac i fonitro newidiadau yn yr amgylchedd o'r Gofod.

Ar ôl cwblhau'r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i un o'r cynlluniau BSc neu BA mewn Daearyddiaeth.

Mae rhan o'r cwrs gradd hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodweddion Allweddol

Yn dilyn buddsoddiad o £4.2m mewn labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf yn ddiweddar, mae llawer o resymau da dros astudio am radd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn falch o'n sgorau uchel rheolaidd am foddhad myfyrwyr (93% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, 2017) a'r ffaith bod 94.6% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ar ôl gadael y Brifysgol (data HESA, 2014/15). Mae'r Adran Ddaearyddiaeth wedi cael ei chydnabod hefyd am ei rhagoriaeth ym maes Daeareg (12fed yn y DU yn gyffredinol, Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2017 ), Daearyddiaeth a Gwyddor y Ddaear (tablau byd-eang o bynciau academaidd, 2017) ac am ragoriaeth ei hymchwil (8fed yn y DU am Effaith Ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Drwy astudio Daearyddiaeth  yn Abertawe, cewch fanteisio hefyd ar arbenigedd nifer mawr o academyddion o fri rhyngwladol:

Yr Athro Tavi Murray: y fenyw gyntaf i dderbyn y Fedal Begynol gan EM y Frenhines am wasanaeth eithriadol i ymchwil pegynol  

Yr Athro Adrian Luckman: sylw yn y cyfryngau byd-eang am ei ymchwil ym maes newid yn yr hinsawdd i chwalu ysgafell iâ Larsen C  

Yr Athro Peter North: cafwyd sylw rhyngwladol i'w waith gyda NASA ar 'wyrddni' coedwig yr Amazon 

Yr Athro Siwan Davies mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ganfod y rhesymau dros y newid dramatig a sydyn yn yr hinsawdd yn ystod y 100,000 o flynyddoedd diwethaf, drwy ymchwilio i ddyddodion lludw folcanig sydd wedi'u dal mewn llenni iâ

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
BIO000Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Biology
BIO002Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Techniques in Ecology: An introduction
BIO005Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Dealing with data
CS-001Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Fundamental Mathematics Skills for Natural Scientists.
GE-002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Geography Tutorial Module
GE-003Semester 2 (Jan - Jun Taught)15An Introduction to Data Visualisation
GE-004Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundation Human Geography
GEG010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Geography

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global environmental change: The human impact
GEG104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10People Place and Nation
GEG105Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Shifts: Towards a New World Order?
GEG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG108H/GEG108P/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108HSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals (for Human Geography Students)
GEG108PSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals & Tutorials (for Physical Geography Students)
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
Optional Modules Level 1 BSc & BA Geography with Foundation Year 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Can select GEC109 with GEG108H or GEG108P

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEC110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Amgylchedd Cymru
GEC120Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymdeithas Cymru Gyfoes
GEC121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEG115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colonial and Postcolonial Geographies
GEG118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Moving Worlds: Mobilities and Migrations
GEG119Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Urban Geography - An Introduction to production and consumption in the city
GEL121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introducing Planet Earth: an overview of geology

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG259/GEC259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEG268/GEC268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 Field trip 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our application process in April. Therefore any selection made here will be overwritten by the Geography Department

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Austria
GEG252BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Berlin
GEG252MSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Mallorca
GEG252MBSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Field Work Skills: Malaysian, Borneo
GEG252NSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: New York
GEG252VSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG263A 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either the Human Geography (GEG/GEC263) pathway or the Physical Geography (GEG / GEC264)pathway.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG263ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Conducting Social Research - Methods
AND
GEC263B & GEG263B 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC263BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cynnal Ymchwil Gymdeithasol : Prosiect
GEG263BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Conducting Social Research - Project
AND
GEC265 & GEG265 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol
GEG265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Human Geography
AND
BA & BSC Optionals 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 or GEC275 with GEG275 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Geomorffoleg Afonol
GEC251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEC275Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaethau Iaith
GEG202Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rivers
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reconstructing Quaternary Environmental Change
GEG221Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG229Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Marginal Geographies
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
GEG237Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global Vegetation Patterns and Dynamics
GEG251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Political Geographies
GEG269Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Soil Science
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEG275Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographies of Language
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geological Record of Past Environments
OR
GEG264A/GEG264B 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either the Human Geography (GEG/GEC263) pathway or the Physical Geography (GEG264)pathway.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG264ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Research Methods A
GEG264BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Research Methods B
AND
GEC266 / GEG266 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC266Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol
GEG266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Physical Geography
AND
BA & BSC Optionals 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 or GEC275 with GEG275 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Geomorffoleg Afonol
GEC251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEC275Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaethau Iaith
GEG202Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rivers
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reconstructing Quaternary Environmental Change
GEG221Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG229Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Marginal Geographies
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
GEG237Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global Vegetation Patterns and Dynamics
GEG251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Political Geographies
GEG269Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Soil Science
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEG275Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographies of Language
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geological Record of Past Environments

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Dissertation GEG331/GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
DSG GEG332/GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG334Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Work Placement
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years

Disgrifiad

Bydd gradd BSc mewn Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig o Brifysgol Abertawe'n rhoi i chi ddealltwriaeth o'r byd dynol, yr amgylchedd naturiol a'r rhyngweithiadau rhwng y ddau, gan eich galluogi i feithrin y sgiliau ymarferol, rhifiadol a chyfrifiadol sy'n bwysig i lawer o gyflogwyr.

Bydd gradd BA mewn Daearyddiaeth gyda blwyddyn sylfaen integredig yn datblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy hanfodol, megis gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau, a'ch sgiliau dadansoddi, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys:

 • rheoli amgylcheddol
 • cadwraeth
 • asiantaethau cymorth a datblygu
 • awdurdodau lleol, addysg
 • cynllunio ariannol
 • cyfrifiadura
 • rheoli busnes a manwerthu
 • cynllunio rhanbarthol a chynllunio adnoddau ac asesu risgiau yswiriant
 • eich paratoi ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn  daearyddiaeth, gwyddor y ddaear, neu’r gwyddorau cymdeithasol

Gofynion Mynediad

Safon Uwch: graddau CCD neu raddau cyfatebol gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig (er enghraifft, Cymdeithaseg neu Ddatblygiad y Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc Gwyddoniaeth ychwanegol).

Bagloriaeth Cymru:  Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru

Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth): 27 Teilyngdod i gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol.

Yn anffodus, ni allwn ystyried ymgeiswyr â chymwysterau TGAU yn unig.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chefndiroedd addysg gwahanol i’r rhai traddodiadol, neu brofiad gwaith perthnasol, sydd â diddordeb mewn Daearyddiaeth.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); y datganiad personol a sylwadau'r canolwr.


Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

 • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 • Dylai ymgeiswyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
 • Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,100

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Anrhydedd Sengl Lefel 2:

Mae myfyrwyr yn dewis o amrywiaeth o gyrsiau maes tramor. Mae cymhorthdal ar gael ar gyfer pob un o'r rhain, ond bydd angen taliad ychwanegol sy'n amrywio gan ddibynnu ar y cyrchfan, e.e. Awstria neu Berlin, tua £250; Vancouver neu Efrog Newydd, tua £900.

Cydanrhydedd Lefel 2:

Gall myfyrwyr fynd ar gwrs maes rhyngwladol, ar yr amod bod lle ar gael, ond disgwylir iddynt dalu cost lawn y cwrs maes (e.e. £450 ar hyn o bryd am Mallorca).

Gall myfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddor Ffisegol y Ddaear ddewis GEL204 sy’n cynnwys penwythnos maes yn Sir Benfro am gost o £65 (i fyfyrwyr nad ydynt ar y cwrs).Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BA mewn Daearyddiaeth gyda blwyddyn dramor, cewch eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesu parhaus mewn tiwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd estynedig ar Lefel Tri.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan adran Ddaearyddiaeth Abertawe berthynas dda ag amrywiaeth eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, asiantaethau’r Llywodraeth, llywodraeth leol, a sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y DU a thramor. Rhagor o wybodaeth am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Roedd y flwyddyn sylfaen yn anodd, yn fwy anodd na blwyddyn gyntaf fy nghwrs gradd mewn rhai agweddau! Ond dysgais i'r holl sgiliau roedd eu hangen arnaf i ddechrau fy mlwyddyn gyntaf, nid yn unig ar yr un lefel â'r myfyrwyr a ddaeth yn syth ar ôl gwneud Safon Uwch, ond  roedd gen i fantais. Oherwydd yr amrywiaeth eang o bynciau yn ystod y flwyddyn sylfaen, ces i ymdeimlad o beth roeddwn i'n ei fwynhau a beth nad oedd yn apelio, a’m harweiniodd yn y pen draw at ddewis pynciau mwy ffisegol am fy ail flwyddyn. Graddiais i â 2.1 - rhywbeth na fyddwn wedi breuddwydio amdano 4 blynedd yn ôl."

Max Moss, BSc Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae gan yr Adran Ddaearyddiaeth lawer o adnoddau ar gyfer gwaith ymchwil: mae ganddi ddau labordy cyfrifiadurol pwrpasol: Un ohonynt â 24 o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu â'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth sy'n darparu meddalwedd a rhaglenni Technoleg Gwybodaeth pwrpasol ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a Synhwyro o Bell; Un â 10 o weithfannau Linux perfformiad uchel ar gyfer rhaglenni GIS a synhwyro o bell mwy pwerus. 

Mae gennym ystafelloedd labordy arbenigol ar gyfer dadansoddi cymarebau isotopau yn sefydlog; dadansoddi cylchoedd coed; echdynnu a dadansoddi cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychydd glaw; dadansoddi teffra; nodweddu pridd a gwaddod.

Rydym hefyd wedi gwario £1.8 miliwn yn ddiweddar ar ofodau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth, labordai a gofodau addysgu hyblyg.

Dysgwch fwy am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd yr hyblygrwydd  mae’n ei gynnig i astudio amrywiaeth eang o themâu a materion cyfredol, y ddealltwriaeth bwysig o'r byd cyfoes mae’n ei chynnig, a’r cyfle i wneud defnydd ymarferol o'r wybodaeth hon drwy waith maes. Ond yr hyn nad yw llawer o fyfyrwyr yn ei sylweddoli cyn dod i’r brifysgol yw bod gradd mewn Daearyddiaeth hefyd yn cynnig dewis eang o gyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i raddedigion ddilyn llwybrau gyrfa hyblyg ac amrywiol.
Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:
    

 • Goruchwyliwr safleoedd (Phase Eight)
 • Dadansoddwr Data (PHS group)
 • Cymorth Rheolwr Cyfrif (Handelsbanken)
 • Prosesydd Data Daearyddol (Western Power Distribution)
 • Gwyddonydd Dalgylch (Dŵr Cymru)
 • Ecolegydd (Natural England)
 • Ymgynghorydd Ariannol Cysylltiol (HSO)
 • Swyddog Traffig Marchnata (Bluefrog Ltd)
 • Trafodwr (Goadsby)
 • Swyddog Tai (Cyngor Sir Caerdydd)
 • Arbenigwr Arweiniol (Reuters)
 • Tirfesurydd (St Modwen)
 • Swyddog Datblygu Busnes (Jutexpo)

Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Ein nod yw bod yn un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol am ymchwil ym maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol, a darparu profiad addysgu rhagorol a chyfleusterau ardderchog mewn awyrgylch cyfeillgar i'n myfyrwyr.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig, barnwyd bod 95% o ymchwil Abertawe mewn Daearyddiaeth o ansawdd rhyngwladol, a bod 60% gyda’r gorau yn y byd (4*) neu’n rhagorol ar lefel ryngwladol (3*).

Rydym yn gartref i gymuned fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig sy’n astudio am raddau PhD, ac rydym yn cynnig cyrsiau MRes, MSc ac MA blwyddyn o hyd. Rhagor o wybodaeth.

Gwaith maes

Yn ystod ail flwyddyn y radd BSc mewn Daearyddiaeth, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cwrs maes rhyngwladol. Ar hyn o bryd, gall myfyrwyr ddewis o 7 lleoliad:

Alpau Awstria (Daearyddiaeth Ffisegol)

Berlin (Daearyddiaeth Ddynol)

Mallorca (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Dinas Efrog Newydd (Daearyddiaeth Ddynol)

Sikkim, Mynyddoedd Himalaia

Eryri (Daearyddiaeth Ffisegol)

Vancouver (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Logo Cymraeg iaith Gwaith

Mae'r gallu i ymdrin â phynciau gwyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgìl allweddol y mae nifer cynyddol o gyflogwyr yn gofyn amdani, ac mae Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa ddelfrydol i fanteisio ar hyn.