BSc Daearyddiaeth a Geo-Hysbyseg F830

Diwrnodau Ymweld ar y gweill - 10fed Mawrth

10 Mawrth: Diwrnod Ymweld

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Ymweld ar 10 Mawrth. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le yn gyflym!

Lleoliad: Campws Parc Singleton

Trosolwg Cwrs

blue marble europe

Ystyr Geo-Hysbyseg yw defnyddio technolegau newydd i ddatrys problemau daearyddol, sy'n cynnwys dulliau technolegol fel synhwyro o bell gyda lloeren, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a modelu amgylcheddol. Mae'r cynllun gradd BSc Daearyddiaeth a Geo-Hysbyseg yn eich galluogi i arbenigo ar yr agweddau hyn ar Ddaearyddiaeth. Nid oes angen Daearyddiaeth lefel A arnoch ar gyfer y cwrs hwn, ond bydd disgwyl eich bod wedi astudio Mathemateg lefel A.

Nodweddion Allweddol

Mae gwaith maes yn rhan bwysig o'r addysgu ar y cwrs BSc Daearyddiaeth a Geo-Hysbyseg, sy'n cynnwys cwrs maes tramor yn ystod yr ail lefel yn ogystal â gwaith maes sy'n nes at adref yn ystod pob lefel.

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn hyfforddi graddedigion Daearyddiaeth yn llwyddiannus ers y tridegau. Rydym yn un o'r adrannau Daearyddiaeth mwyaf sefydledig yn y Deyrnas Unedig a gyda thros 30 o staff academaidd, rydym ymhlith y mwyaf.

Mae ein sgoriau mewn addysgu, profiad myfyrwyr ac ymchwil rhagorol yn dyst i'r enw da sefydledig sydd gennym.

Ein hadran yw'r fwyaf yng Ngholeg Gwyddoniaeth y Brifysgol. Rydym yn derbyn mwy na 150 o fyfyrwyr bob blwyddyn ac mae dros 60 o fyfyrwyr ôl-raddedig yn dilyn cyrsiau gradd ymchwil PhD ac yn astudio ein cwrs MSc mewn Dynameg Amgylcheddol a'n cwrs MA mewn Daearyddiaeth Ddynol.

Rydym yn cynnig amgylchedd bywiog, cyfeillgar a ffyniannus i astudio gradd mewn Daearyddiaeth.

Rydym yn cynnig gweithgareddau profiad gwaith ac interniaeth niferus a rhaglen o weithgareddau penodedig sydd wedi'i chynllunio i wella eich cyflogadwyedd.

Rydym yn cynnig ystod eang o gynlluniau gradd anrhydedd sengl a chydanrhydedd tair blynedd a chynlluniau pedair blynedd gyda blwyddyn dramor.

Rydym hefyd yn cynnig Cynllun Gradd BSc Integredig unigryw mewn Daearyddiaeth dros bedair blynedd. Mae'r cynllun yn cyfuno blwyddyn Sylfaen â rhaglen BSc Daearyddiaeth tair blynedd arferol. Nod y cynllun integredig yw cael canlyniadau gwell a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr sydd heb y cymwysterau perthnasol i gael eu derbyn ar y rhaglenni tair blynedd yn uniongyrchol drwy eu hyfforddi'n drwyadl yn y sgiliau rhifedd a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i gwblhau gradd mewn daearyddiaeth.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global environmental change: The human impact
GEG104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10People Place and Nation
GEG105Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Shifts: Towards a New World Order?
GEG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG108H/GEG108P/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108HSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals (for Human Geography Students)
GEG108PSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals & Tutorials (for Physical Geography Students)
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
Optional Modules BSc Geog & Geo Inf 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Can select GEC109 with GEG108H or GEG108P

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEC120Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymdeithas Cymru Gyfoes
GEC121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEG118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Moving Worlds: Mobilities and Migrations
GEG119Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Urban Geography - An Introduction to production and consumption in the city
GEL121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introducing Planet Earth: an overview of geology

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
Modiwlau Opsiynol
GEG259/GEC259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEG268/GEC268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 Field trip 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our application process in April. Therefore any selection made here will be overwritten by the Geography Department

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Austria
GEG252BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Berlin
GEG252MSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Mallorca
GEG252MBSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Field Work Skills: Malaysian, Borneo
GEG252NSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: New York
GEG252VSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG263A 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either the Human Geography (GEG/GEC263) pathway or the Physical Geography (GEG / GEC264)pathway.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG263ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Conducting Social Research - Methods
AND
GEC263B & GEG263B 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC263BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cynnal Ymchwil Gymdeithasol : Prosiect
GEG263BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Conducting Social Research - Project
AND
GEC265 & GEG265 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol
GEG265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Human Geography
AND
BA & BSC Optionals 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Geomorffoleg Afonol
GEC251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEG202Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rivers
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Glacial Environments and Processes, past and present
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reconstructing Quaternary Environmental Change
GEG221Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG230Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Boundaries and Connections in Social Geography
GEG237Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Vegetation Patterns and Dynamics
GEG251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Political Geographies
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geological Record of Past Environments
OR
GEG264A/GEG264B 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either the Human Geography (GEG/GEC263) pathway or the Physical Geography (GEG264)pathway.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG264ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Research Methods A
GEG264BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Research Methods B
AND
GEC266 / GEG266 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC266Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol
GEG266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Physical Geography
AND
BA & BSC Optionals 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Geomorffoleg Afonol
GEC251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEG202Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rivers
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG211Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Glacial Environments and Processes, past and present
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reconstructing Quaternary Environmental Change
GEG221Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG230Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Boundaries and Connections in Social Geography
GEG237Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Global Vegetation Patterns and Dynamics
GEG251Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Political Geographies
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Geological Record of Past Environments

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
Modiwlau Opsiynol
Dissertation GEG331/GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
DSG GEG332/GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333  

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG333  

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG334Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Work Placement
GEG341Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Glaciology
GEG345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG352Semester 2 (Jan - Jun Taught)20World Cities
GEG358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Climate of the last 1000 years

Gofynion Mynediad

Lefelau A: graddau ABB-BBB neu raddau cyfatebol gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig (er enghraifft, Cymdeithaseg neu Ddatblygiad y Byd; Daeareg neu Wyddor yr Amgylchedd; neu bwnc Gwyddoniaeth ychwanegol)

BTEC: DDM gyda gradd B mewn Daearyddiaeth lefel A neu bwnc cysylltiedig

Arholiadau Uwch yr Alban: ABBCC gan gynnwys Daearyddiaeth (neu bwnc cysylltiedig) gradd B

Mynediad i Addysg Uwch (y Gwyddorau neu'r Dyniaethau): Pasio gyda Rhagoriaeth (24 pwynt Rhagoriaeth gan gynnwys 3 mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig, gan gynnwys 15 pwynt Teilyngdod)

Bagloriaeth Cymru: Pasio yn gyfwerth â gradd A Lefel A

Bagloriaeth Ryngwladol: 33-32 (gan gynnwys 5 mewn Daearyddiaeth)

IELTS 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ym mhob elfen) neu brawf Saesneg cyfatebol

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu a fyddwn yn cynnig lle, gan gynnwys cydbwysedd, natur ac ansawdd pynciau Lefel A, AS a TGAU (neu gymwysterau cyfatebol); y datganiad personol a sylwadau canolwyr.

Gan amlaf, mae Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig amser llawn drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,100

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Lefel 2 Anrhydedd Sengl:

  • Ar hyn o bryd mae gan fyfyrwyr ddewis o blith pedwar lleoliad cwrs maes, gydag un lleoliad yn cael ei gynnig heb ddim cost ychwanegol. Mae'r tri lleoliad arall ar gael fel opsiynau ond mae cost ychwanegol i'w thalu (sy'n amrywio yn ôl lleoliad).

Lefel 2 Cyd-anrhydedd:

  • Caiff myfyrwyr fynd ar gwrs maes rhyngwladol os bydd lle ond bydd yn rhaid iddynt dalu cost lawn y cwrs maes (sef £450 i fynd i Mallorca ar hyn o bryd).
  • Gall myfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddorau Ffisegol y Ddaear ddewis modiwl GEL204 sy'n cynnwys trip maes penwythnos i Sir Benfro ar gost o £65 (i fyfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddorau Ffisegol y Ddaear).

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BSc Daearyddiaeth a Geo-Hysbyseg byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesiadau parhaus drwy diwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir yn ystod Lefel Tri.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan Ddaearyddiaeth yn Abertawe berthynas dda gydag ystod eang o bartneriaid allanol gan gynnwys busnesau bach a chanolig, asiantau'r Llywodraeth, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thramor. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â’r diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

“Ar ôl ymweld â'r Brifysgol ar ddiwrnod agored, ro'n i wedi gwneud fy mhenderfyniad yn syth. Ces fy argyhoeddi gan y ffaith bod y campws mor agos at y môr, y dewis o fodiwlau oedd ar gael ar y cwrs a'r teimlad hapus ymysg y myfyrwyr eraill pan gyrhaeddais i.

Y ffaith ei fod mor ddiddorol ac amrywiol a bod llawer o ddewis ynghylch beth o'n i'n gallu astudio yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Roedd y tripiau maes yn wych ac ro'n ni'n cael dewis lle i fynd a oedd yn rhoi llawer o ryddid i ni ddewis ein llwybrau a'n maes arbenigol ein hunain.”

Clara Palmer, BSc Daearyddiaeth

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae gan yr Adran Ddaearyddiaeth lawer o adnoddau ar gyfer gwaith ymchwil: mae ganddi ddau labordy cyfrifiadurol pwrpasol: Un ohonynt â 24 o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu â'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth sy'n darparu meddalwedd a rhaglenni Technoleg Gwybodaeth pwrpasol ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a Synhwyro o Bell; Un â 10 o weithfannau Linux perfformiad uchel ar gyfer rhaglenni GIS a synhwyro o bell mwy pwerus. 

Mae gennym ystafelloedd labordy arbenigol ar gyfer dadansoddi cymarebau isotopau yn sefydlog; dadansoddi cylchoedd coed; echdynnu a dadansoddi cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychydd glaw; dadansoddi teffra; nodweddu pridd a gwaddod.

Rydym hefyd wedi gwario £1.8 miliwn yn ddiweddar ar ofodau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth, labordai a gofodau addysgu hyblyg.

Dysgwch fwy am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Mae nifer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd yr opsiynau mae'n eu cynnig ar gyfer astudio amrywiaeth eang o themâu a materion cyfredol, y ddealltwriaeth bwysig mae'n ei chynnig o'n byd cyfoes, a'r cyfle i roi'r wybodaeth hon ar waith drwy waith maes. Fodd bynnag, yr hyn nad yw llawer o fyfyrwyr yn sylweddoli cyn dod i'r brifysgol yw bod gradd mewn Daearyddiaeth yn cynnig ystod eang iawn o gyfleoedd gwaith, sy'n galluogi graddedigion i ddilyn gyrfa hyblyg ac amrywiol.

Dysgwch ragor am gyflogadwyedd.

 

Ymchwil

Rydym yn anelu i fod yn un o'r canolfannau ymchwil mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol ym maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol, ac i gynnig profiad addysgu rhagorol a chyfleusterau ardderchog mewn awyrgylch cyfeillgar.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig, barnwyd bod 95% o waith ymchwil Abertawe ym maes Daearyddiaeth o ansawdd ryngwladol, a bod 60% yn ymchwil sy’n arwain y byd (4*) neu'n rhagorol yn rhyngwladol (3*).

Mae gennym gymdeithas fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig sy'n astudio graddau PhD, ac rydym yn cynnig cyrsiau blwyddyn MRes, MSc ac MA. Dysgwch fwy.

Gwaith maes

Yn ystod ail flwyddyn y cwrs BSc Daearyddiaeth a Geo-Hysbyseg, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cwrs maes rhyngwladol. Ar hyn o bryd, gall myfyrwyr ddewis o blith pum lleoliad:

Alpau Awstria (gan ganolbwyntio'n benodol ar Ddaearyddiaeth Ffisegol)

Vancouver (gall myfyrwyr arbenigo mewn Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Dinas Efrog Newydd (Daearyddiaeth Ddynol)

Mallorca (gall myfyrwyr arbenigo mewn Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Sikkim, Mynyddoedd Himalaia