BSc Peirianneg Meddalwedd G600

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Pam dewis Cyfrifiadureg yn Abertawe?

Cyfraddau uchel o foddhad myfyrwyr - 4edd yn y DU am foddhad myfyrwyr a 5ed yn y DU am foddhad ar adborth [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019] ac 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr [91% yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018]

Rhagolygon gyrfa ardderchog - rydym yn 8fed yn y DU am ragolygon graddedigion [The Complete University Guide 2019]

Y cyfarpar addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel diweddaraf yn ein Ffowndri Gyfrifiadol newydd sbon gwerth £32.5m, gan gynnwys Labordy Golwg a Biometreg, Labordy Cynhyrchwyr, Labordy Technoleg Iechyd, Labordy Damcaniaeth, Labordy Seiberddiogelwch/Rhwydweithio, Labordy Defnyddwyr ac Ystafell Ddelweddu

Trosolwg Cwrs

Nicolas Roard

Mae’r radd BSc Peirianneg Meddalwedd yn canolbwyntio mwy ar y sgiliau sydd eu hangen er mwyn dilyn gyrfa yn y diwydiant meddalwedd drwy ganolbwyntio ar y broses o adeiladu meddalwedd i fanyleb. Mae Lefel 1 y cwrs Peirianneg Meddalwedd yr un peth â Lefel 1 y cwrs gradd BSc Cyfrifiadureg. Y rheswm pennaf am hyn yw bod angen i fyfyrwyr sy’n astudio Peirianneg Meddalwedd a Chyfrifiadureg wybod yr un pethau sylfaenol. Mae Lefel 2 yn canolbwyntio mwy ar weithio mewn tîm na Chyfrifiadureg. Mae hefyd yn cyflwyno syniadau o’r byd go iawn, fel cwblhau gwaith a ddechreuwyd gan dimau eraill, a gweithio ar y cyd â thimau eraill – arferion sy’n gyffredin yn y diwydiant. Yn ystod Lefel 3, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect gwerth 40 credyd, dau fodiwl gorfodol ar Brofi Meddalwedd a Phatrymau Dylunio a Rhaglennu Generig, a gwerth 60 credyd o opsiynau. Rhaid i’ch prosiect fod yn ymarferol, a bydd rhaid i chi adeiladu system feddalwedd.

Nodweddion Allweddol

Sgôr addysgu Rhagorol.

Canran uchaf yr ymchwilwyr dosbarth cyntaf o blith yr holl adrannau Cyfrifiadureg yng Nghymru – a dim ond 12 yn y Deyrnas Unedig sydd â mwy.

70% o’r gweithgarwch ymchwil wedi’i asesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu ymchwil sy’n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae gennym raglen ddiwydiannol, IT Wales, sy’n gallu trefnu lleoliadau cyflogaeth gwyliau.

Addysg o’r radd flaenaf.

Staff cyfeillgar, yn ymrwymedig i’r safonau uchaf.

Prifysgol gyda chyfradd llwyddo uchel, cyfradd gadael yn gynnar isel, a chymorth myfyrwyr ardderchog.

Mae Llyfrgell Abertawe yn gwario mwy ar lyfrau ac adnoddau eraill fesul myfyriwr nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru, a mwy na’r rhan fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-110Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming 1
CS-115Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Programming 2
CS-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Professional Issues 1: Computers and Society
CS-135Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Professional Issues 2: Software Development
CS-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Concepts of Computer Science 1
CS-155Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concepts of Computer Science 2
CS-170Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Modelling Computing Systems 1
CS-175Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling Computing Systems 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Declarative Programming
CS-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concurrency
CS-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering
CS-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Engineering 2
CS-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Database Systems
CS-253Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Data Representation, Markup Languages and Web Services
CS-255Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Graphics
CS-270Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Algorithms

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSC301Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering Project Planning and Management
CSC364Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Testing
CSP300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Implementation and Dissertation
CSP301Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Specification and Development
Modiwlau Opsiynol

BSc 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-110Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming 1
CS-115Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Programming 2
CS-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Professional Issues 1: Computers and Society
CS-135Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Professional Issues 2: Software Development
CS-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Concepts of Computer Science 1
CS-155Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concepts of Computer Science 2
CS-170Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Modelling Computing Systems 1
CS-175Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling Computing Systems 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Declarative Programming
CS-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concurrency
CS-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering
CS-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Engineering 2
CS-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Database Systems
CS-253Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Data Representation, Markup Languages and Web Services
CS-255Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Graphics
CS-270Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Algorithms

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-S00Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Year Abroad (Computer Science)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSC301Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering Project Planning and Management
CSC364Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Testing
CSP300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Implementation and Dissertation
CSP301Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Specification and Development
Modiwlau Opsiynol

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-110Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming 1
CS-115Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Programming 2
CS-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Professional Issues 1: Computers and Society
CS-135Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Professional Issues 2: Software Development
CS-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Concepts of Computer Science 1
CS-155Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concepts of Computer Science 2
CS-170Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Modelling Computing Systems 1
CS-175Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Modelling Computing Systems 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-201Academic Year0Placement Preparation: Science Industrial Year
CS-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Declarative Programming
CS-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Concurrency
CS-230Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering
CS-235Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Engineering 2
CS-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Database Systems
CS-253Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Data Representation, Markup Languages and Web Services
CS-255Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Computer Graphics
CS-270Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Algorithms

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CS-E00Academic Year120Computer Science Industrial Placement Year

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CSC301Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Software Engineering Project Planning and Management
CSC364Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Software Testing
CSP300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Implementation and Dissertation
CSP301Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Software Engineering Project Specification and Development
Modiwlau Opsiynol

Gofynion Mynediad

Y cynigion ar gyfer ein prif raglenni gradd yw graddau ABB-BBB mewn Lefel A neu DDM-DMM ar gyfer BTEC, gan ddibynnu ar gyfweliad a’r pynciau a astudir.Os hoffech ymuno â’r adran i astudio ar un o’r prif gynlluniau gradd, a bod eich graddau disgwyliedig (neu’r graddau rydych chi’n credu y byddwch yn eu cael) fel y graddau uchod, dylech wneud cais. Byddem yn falch iawn o gael cyfarfod â chi ar un o’n dyddiau ymweld. Nid ydym yn gofyn am unrhyw bynciau penodol ond byddai profiad blaenorol o raglennu (e.e. Lefel A Cyfrifiadura) neu Fathemateg (e.e. AS neu Lefel A Mathemateg neu Ffiseg) yn ddefnyddiol, yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf.Nid yw Mathemateg Lefel A, na chymhwyster cyfatebol, yn ofyniad ar gyfer ein rhaglenni gradd, heblaw am gyrsiau cyd-anrhydedd gyda mathemateg, ffiseg ac electroneg. Mae pob gradd cyfrifiadureg fodern yn cynnwys mathemateg arwahanol a rhesymeg fathemategol, pynciau y mae pob ffurf ar gyfrifiadura, rhaglennu a dylunio systemau yn dibynnu arnynt. Fel arfer nid yw’r pynciau hyn wedi eu cynnwys yng nghwricwla mathemateg ysgolion a cholegau. Mae gennym brofiad sylweddol (a llwyddiant!) yn addysgu’r offer hanfodol hyn i fyfyrwyr sydd heb brofiad mathemateg diweddar. Rydym yn gofyn am B mewn TGAU Mathemateg (neu gymhwyster cyfatebol).Rydym yn eithrio Astudiaethau Cyffredinol, Sgiliau Allweddol ac arholiadau’r Coleg Cerdd Brenhinol.

Mae modd defnyddio Bagloriaeth Cymru yn lle un Lefel A.

Ymgeiswyr o’r Alban: Nodwch y byddwn yn chwilio am BBB mewn Arholiadau Uwch Pellach neu AAAA/ABBBB yn yr Arholiadau Uwch.

Heblaw mewn amgylchiadau arbennig, bydd ymgeiswyr heb radd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg yn cael eu gwrthod.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu a fyddwn yn cynnig lle, gan gynnwys cydbwysedd, natur ac ansawdd pynciau Lefel A, AS a TGAU (neu gymwysterau cyfatebol); y datganiad personol a sylwadau canolwyr.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais i astudio graddau israddedig drwy UCAS. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr o’r Deyrnas Unedig, gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk

Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,250

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith mewn labordy, seminarau a thiwtorialau.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs a phrosiect yn eich blwyddyn olaf.

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau â diwydiant

Mae myfyrwyr yn cael ystod o gyfleoedd i wella eu cyflogadwyedd drwy leoliadau gwaith dros yr haf gyda chwmnïau lleol neu genedlaethol, swyddi ymchwil, ein modiwl addysgu cyfrifiadureg lefel 3 arloesol lle mae myfyrwyr yn addysgu mewn ysgolion lleol a phrosiectau yn y flwyddyn olaf ar y cyd â chwmnïau. Dysgwch fwy am ein cysylltiadau â’r diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Ar ôl ennill fy nghymhwyster PhD mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe yn 2008, o dan arweiniad Dr Mark Jones, fe ymunais â chwmni Google UK. Bues i’n gweithio ar amryw o brosiectau symudol (fel Google Gears, a ddaeth yn rhan o Android yn ddiweddarach). Es ymlaen i wneud mwy gydag Android a phorwr Android, cyn cael fy nhrosglwyddo i bencadlys Google yng Nghaliffornia yn 2010, lle rwy’n Uwch Beiriannydd Meddalwedd erbyn hyn ac yn gyfrifol am saernïaeth cyflymder caledwedd y porwr. Bu’r profiad a gefais yn astudio’r PhD yn ddefnyddiol iawn yn Google (gweithio gyda phlatfformau symudol, OpenGL, ystadegau, a dadansoddi perfformiad), yn ogystal â sgiliau meddal (gweithio’n annibynnol, ymchwilio, cynnig a gweithredu syniadau a seilwaith newydd, a blaenoriaethu tasgau a therfynau amser). Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar Ice Cream Sandwich.".


Nicolas Roard, PhD Cyfrifiadureg

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae’r adran yn llawn o’r offer gorau ar gyfer addysgu israddedig, ac mae’n diweddaru ei labordai yn barhaus i sicrhau bod y cyfarpar diweddaraf ar gael – nid yw’r offer byth yn hŷn na thair oed, ac fel arfer ddim hŷn na dwy oed. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn defnyddio pum labordy sydd wedi’u cysylltu’n llawn â’r rhwydwaith: tri yn rhedeg Windows; un arall yn rhedeg Linux; a labordy prosiect, yn cynnwys cyfarpar arbenigol. Mae’r labordai hyn yn cynnal ystod eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog ymhlith llawer; amgylcheddau datblygu rhaglenni integredig megis Visual Studio a Netbeans; y pecyn cyffredin Microsoft Office; offer mynd ar y we a llawer o offer meddalwedd at bwrpasau arbennig gan gynnwys offer trin delweddau a rendro graffigol; offer cynhyrchu systemau arbenigol; offer modelu systemau cyd-ddigwydd; offer ysgrifennu i’r We Fyd-Eang; a chronfeydd data. Rydym hefyd yn rhan o'r MSDNAA sy'n caniatáu i fyfyrwyr lwytho'r rhan fwyaf o feddalwedd Microsoft i lawr am ddim at eu defnydd academaidd (gan gynnwys y diweddaraf o ran system gweithredu Windows, Visual Studio, gweinydd SQL).

Gyrfaoedd

Fel cyfrifiadurwyr o dan hyfforddiant byddwch yn dysgu ystod lawn o arferion a sgiliau craidd gan arbenigwyr o fri a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadura.

Bob blwyddyn rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i weld beth yw eu statws cyflogaeth. Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei adrodd i HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Dangosodd data a gasglwyd gan HESA ym mis Ionawr 2013 bod 100% o raddedigion Cyfrifiadureg Abertawe yn 2012 mewn gwaith amser llawn neu'n astudio ymhellach o fewn chwe mis iddynt raddio. Mae Cyfrifiadureg yn Abertawe yn seithfed yn y Deyrnas Unedig am “Ragolygon i Raddedigion”, yn ôl Canllaw Prifysgolion Da y Times 2014.

Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolygon:

 • Rhaglennydd Fflecs: CBSMSoftware
 • Peiriannydd: General Dynamics UK
 • Dadansoddwr Cyfrifiaduron: Hewlett Packard
 • Uwch Ddatblygwr Meddalwedd: Information Processing Ltd.
 • Datblygwr Systemau: Itchen College
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: LRN Security
 • Peiriannydd Technoleg Gwybodaeth: New Directions
 • Datblygwr Meddalwedd: Persuasive Image
 • Datblygwr Gwe: Time Etc Ltd.
 • Datblygwr: Tinopolis
 • Datblygwr Meddalwedd: VSI Thinking
 • Dadansoddwr Systemau: Wall Colmonoy
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata: We Predict Ltd
 • Peiriannydd Meddalwedd: Motorola Solutions
 • Cydlynydd Newid: Logica
 • Datblygwr/Peiriannydd Meddalwedd: NS Technology
 • Datblygwr Llif Gwaith: Irwin Mitchell
 • Datblygwr Technoleg Gwybodaeth: Crimsan Consultants
 • Ymgynghorydd: Crimsan Consultants
 • Rhaglennydd: Evil Twin Artworks
 • Datblygwr Meddalwedd: BMJ Group

 Dysgwch ragor am gyflogadwyedd.

Ymchwil

Cyflwynodd yr Adran bob un o’r 22 o staff ymchwil-weithgar ar gyfer RAE 2008.

Cafodd 25% o’r ymchwil a anfonwyd gennym ei hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd.

Cafodd dros 75% o’r cyhoeddiadau a anfonwyd gennym eu hasesu fel ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol.

Dim ond 12 adran Gyfrifiadureg arall yn y Deyrnas Unedig oedd â chanran uwch o ymchwil sy’n arwain y byd.

Dysgwch fwy