Y Fagloriaeth Gymreig

Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

Myfyrwyr Y Fagloriaeth Gymreig

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda phynciau opsiynau perthnasol.

Gan gydnabod bod y cymhwyster yn baratoad ardderchog ar gyfer ein cynlluniau gradd, bydd ein cynigion yn cynnwys 120 o bwyntiau UCAS ar gyfer cwblhau Craidd y Fagloriaeth Gymreig.

Rydym hefyd yn croesawu amrywiaeth eang o gymwysterau eraill, megis y Fagloriaeth Ryngwladol neu Ewropeaidd, Diploma Uwch, BTEC, cwrs mynediad neu diploma. Cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn am wybodaeth bellach.