BA Cymraeg a Saesneg (ail iaith / 3 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  QQH5
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt 

Llenyddiaeth Saesneg:

 • Mae'r cynllun gradd yn ymdrin â themau yn cynnwys y Cyfnod Canoloesol cynnar i'r oes fodern, wrth ddatblygu eich dealltwriaeth o theori feirniadol ac agweddau gwahanol at lenyddiaeth.
 • Ceir hefyd modiwlau opsiynau Ysgrifennu Creadigol.
 • Ceir modiwlau hefyd gan staff a thiwtoriaid sy'n arbenigo mewn rhyw a diwylliant.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-126Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1
CY-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2
CY-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Defnyddio'r Iaith
CY-131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Defnyddio'r Iaith 2
Modiwlau Opsiynol
English Literature Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Isafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least 2x 20 credit modules from the list below. You may decide to select 3x 20 credit modules and not make a selection from the English Literature Optional Module Choices box below. You must select 60 credits in each of your joint honours subjects.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Monsters, Theories, Transformations
EN-119Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Stage Play World
EN-120Semester 1 (Sep-Jan Taught)20English Essentials
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Ymarfer
Modiwlau Opsiynol
AND
English Literature - Compulsory Modules Selective  

Dewiswch Isafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose at least 2x 20 credit modules from this list. You may choose 3x 20 credit modules and not make a selection from the optional module choices box below.Overall, you must select a balance of 60 credits per teaching block. You must select 60 credits from each of your joint honours subjects

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Debating Texts: Theory in Literature
EN-207Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolution of the Word: Modernism
EN-226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Conflict and the Gothic in the long nineteenth century
EN-237Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Exploring the Bloody Chamber: Medieval to Postmodern
EN-239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20No-Man's Land: Literature of the Great War
EN-241Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fragments of Union: The Cultural Making and Breaking of Britain
EN-242Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Contentious Shakespeare
EN-266Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Medieval Encounters
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
English Literature Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose a minimum of 40 credits from this list. You may decide to choose 60 credits and not make selections from the Creative Writing modules below. Overall, you must select a balance of 60 credits per teaching block. NOTE - Joint honours students are only permitted to select a dissertation module in one of their joint honours subjects. You must select 60 credits in each of your joint honours subjects.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary American Fiction
AM-333Semester 1 (Sep-Jan Taught)20African American Literature 1910-1940: The Harlem Renaissance
EN-3011Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Discovering Old English
EN-3027Semester 2 (Jan - Jun Taught)20William Blake: Poetry and Designs
EN-3029Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Postmodernist and Post-war Fiction
EN-3031Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Dissertation - English Literature
EN-3037Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Exodus: Moses and Minority Literature
EN-3040Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Welsh Gothic / Gothic Wales
EN-3042Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Postcolonial Literature
EN-3043Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Poetry in the Twentieth Century
EN-3046Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Stuff: Victorian Literature and Material Culture
EN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Other Tongues: Multilingualism in English Language Literature
EN-3048Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Professional Development: Preparing for Work
EN-3050Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Written in Blood: Reading the Vampire
EN-3051Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Madness, Malady and Melancholia: Literature and Medicine from Genesis to Genomes
EN-3052Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sex and Death: Jacobean Drama
EN-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Chaucer
EN-374Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Theorising Texts: Shakespeare, Bronte, James
EN-376Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prehistory, History and Language
EN-394Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Reading/Writing Trauma
EN-398Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Masculine and Monstrous in the Middle Ages
AND
Creative Writing Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You may take a maximum of 20 credits to make up your total 60 credits in English Literature. You must have completed a Creative Writing module if you wish to take EN-3026. You MUST NOT select EN-3031 and EN-3026. Overall, you must select a balance of 60 credits per teaching block. You must select 60 credits in each of your joint honours subjects.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Further Fiction Writing
EN-3026Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Creative Writing Personal Project
EN-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Writing for Radio and Screen
EN-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Further Creative Non Fiction
EN-319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Further Poetry Writing
AND
Modiwlau Gorfodol Dewisiol - Compulsory Modules Selective - Welsh 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Rhaid dewis cyfanswm o 60cr. Rhaid dewis cyfanswm o 60 cr ym mhob bloc dysgu. Rhaid astudio CY-354 Blas ar Ymchwil er mwyn gallu dilyn CY-356 Traethawd Estynedig. / Select 60 credits from the following. Overall, you must select 60 credits from each teaching block. If you select CY-356 (dissertation) you must also select CY-354. Students are permitted to select a dissertation from ONE of their joint honours subjects only.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-349Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Y Gymraeg yn y Gweithle
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Blas ar Ymchwil
CY-356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Estynedig
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Saesneg

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Llenyddiaeth Saesneg, a B mewn Cymraeg.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae 97.4 y cant* o raddedigion Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd Saesneg o Brifysgol Abertawe mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. Mae Saesneg yn Abertawe ar y brig o ran rhagolygon graddedigion yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Guardian 2016.

Bydd graddio â gradd Saesneg a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eich rhoi mewn sefyllfa wych i lwyddo mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Byddwch yn meithrin sgiliau llafar ac ysgrifennu rhagorol a byddwch yn dysgu sut i gyflwyno'ch syniadau mewn amrywiaeth o fformatau. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymchwil a dadansoddi cryf a'r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae ein rhaglenni'n cynnwys mathau amrywiol o asesiadau, gwaith tîm drwy seminarau, tiwtorialau a chyflwyniadau grŵp a modiwl astudio annibynnol/traethawd hir. Byddwch yn dysgu sut i reoli'ch amser a'ch llwyth gwaith yn effeithiol. Bydd yr holl sgiliau hyn yn sicrhau y gallwch gystadlu'n llwyddiannus iawn yn y farchnad gyflogaeth.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o sectorau gwaith, gan gynnwys addysg, marchnata, gweinyddu'r cyfryngau cymdeithasol a phrosiectau, gan weithio i gwmnïau megis:

Jobs Growth Wales

BUSINESS WIRE UK

Cyngor Caerdydd

Mae nifer sylweddol o'n graddedigion yn dewis addysgu dramor gan ddefnyddio eu cymwysterau TESOL a CELTA.

Mae graddedigion diweddar eraill wedi mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig fel:

MA TESOL;

TAR mewn addysg gynradd ac uwchradd;

Cyrsiau Therapi Iaith a Lleferydd;

MA Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus;

MA drwy Ymchwil.

*Graddedigion gradd gyntaf mewn Saesneg o Brifysgol Abertawe. Dangosydd Perfformiad HESA o Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2013/14.

Fideo Myfyrwyr