BA Cymraeg a Saesneg (ail iaith / 3 blynedd)

 1. côd UCAS
  QQH5
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt 

Llenyddiaeth Saesneg:

 • Mae'r cynllun gradd yn ymdrin â themau yn cynnwys y Cyfnod Canoloesol cynnar i'r oes fodern, wrth ddatblygu eich dealltwriaeth o theori feirniadol ac agweddau gwahanol at lenyddiaeth.
 • Ceir hefyd modiwlau opsiynau Ysgrifennu Creadigol.
 • Ceir modiwlau hefyd gan staff a thiwtoriaid sy'n arbenigo mewn rhyw a diwylliant.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-126Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1
CY-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2
CY-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Defnyddio’r Iaith
CY-131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Defnyddio'r Iaith 2
Modiwlau Opsiynol
English Literature - Compulsory Selective 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least two of the following modules. You may decide to select all three.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Monsters, Theories, Transformations
EN-114Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Voices of Poetry
EN-119Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Stage Play World
AND
English Literature - Optional modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have only chosen 2 modules from the 'Compulsory Selective' above you must select one module from this list to make your credits in English Literature up to 60. If you have selected EN-100 above you can select a module from either TB1 or TB2. If you have not selected EN-100 you MUST select from TB1 options only.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE100Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Grammar and Meaning
ALE108Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language Teaching Methodology
ALE114Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Sounds of English
ALE115Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language of Everyday Life
ALE116Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of the English Language
ALE120Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Studying the English Language
AM-113Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to American Literature and Culture
EN-112Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Approaches to Gender in English Literature
EN-113Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Literature and Society in Medieval Europe.
EN-117Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Creative Writing: Fiction Genres
EN-118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Creative Writing: Styles of Fiction
MLE100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Modern European Fiction: Texts and Contexts

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Ymarfer
Modiwlau Opsiynol
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
English Literature Dissertation 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Joint honours students should choose to do a dissertation in ONE of thier subjects. Select EN-3031 or CY-342 below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-3031Semester 1 and Semester 240Dissertation - English Literature
AND
English Literature Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1 x 20 credit module if you have selected EN-3031 above. If you are doing your dissertation in the Welsh module CY-342 select 3x 20 credit modules below. Students should ensure that they select 60 credits in each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language in the Media
AM-316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary American Fiction
AM-333Semester 1 (Sep-Jan Taught)20African American Literature 1910-1940: The Harlem Renaissance
EN-3010Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Uncanny places and cyberspaces: Gender and the fantastic
EN-3011Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Discovering old English
EN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Further Fiction Writing
EN-3019Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Thomas Hardy
EN-3027Semester 2 (Jan - Jun Taught)20William Blake: Poetry and Designs
EN-3029Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Postmodernist and Post-war Fiction
EN-3036Semester 1 (Sep-Jan Taught)20'Love, and a bit with a dog': Comedy in Renaissance England
EN-3037Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Exodus: Moses and Minority Literature
EN-3038Semester 2 (Jan - Jun Taught)20'If You Can Remember Them, You Weren't There': Literature of the 1960s
EN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Postcolonial Literature
EN-3043Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Poetry in the Twentieth Century
EN-3044Semester 2 (Jan - Jun Taught)20HEARTS IN HIDING: HARDY AND HOPKINS AS POETS OF INNOVATION AND IDIOSYNCRASY
EN-3045Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Crime Fiction since 1920
EN-3046Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Stuff: Victorian Literature and Material Culture
EN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Other Tongues: Multilingualism in English Language Literature
EN-3048Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Professional Development: Preparing for Work
EN-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Writing for Radio and Screen
EN-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Further Creative Non Fiction
EN-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Chaucer
EN-319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Further Poetry Writing
EN-334Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Modern Irish Fiction in English
EN-335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20European Fiction and Drama 1850 - 1920
EN-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dylan Thomas
EN-374Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Theorising Texts: Shakespeare, Bronte, James
EN-376Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Prehistory, History and Language
EN-390Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Erotics and Exotics of Romantic Orientalism
EN-394Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Reading/Writing Trauma
EN-398Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Masculine and Monstrous in the Middle Ages
OR
Welsh Dissertation 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Joint honours students should choose to do a dissertation in ONE of their subjects.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-342Semester 1 and Semester 240Traethawd Estynedig
AND
Welsh Compulsory Modules Selective 

Dewiswch Uchafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 2x 20 Cr CY modules, alternatively select CY-342 above (40 credits over 2 semesters) if you are not doing EN-3031. You must have an equal number of credits in TB1 and TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-305Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dafydd ap Gwilym
CY-333Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama a Ffilm
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-344Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Crefft Y Cyfarwydd
CY-348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diddanwch, Dysg a Defosiwn
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Saesneg

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Llenyddiaeth Saesneg, a B mewn Cymraeg.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.