BA Cymraeg a Saesneg (iaith gyntaf / 3 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. côd UCAS
  QR54
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg ar y cyd gyda Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous.

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

Cymraeg

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt 

Llenyddiaeth Saesneg:

 • Mae'r cynllun gradd yn ymdrin â thenau yn cynnwys y Cyfnod Canoloesol cynnar i'r oes fodern, wrth ddatblygu eich dealltwriaeth o theori feirniadol ac agweddau gwahanol at lenyddiaeth.
 • Ceir hefyd modiwlau opsiynau Ysgrifennu Creadigol.
 • Ceir modiwlau hefyd gan staff a thiwtoriaid sy'n arbenigo mewn rhyw a diwylliant.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
Modiwlau Opsiynol
Spanish Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the appropriate Level, English-medium or Welsh-medium module pair. (students with A Level Spanish take MLS160 A an B. Students without A Level Spanish take MLS130 /130)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLS130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spanish for Beginners I
MLS130WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Sbaeneg I Ddechreuwyr I (Spanish for Beginners I - Welsh Medium)
MLS131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Spanish for Beginners II
MLS131WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Sbaeneg I Ddechreuwyr II (Spanish for Beginners II - Welsh Medium)
MLS160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Spanish Language 1A
MLS160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Sbaeneg 1A
MLS160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Spanish Language 1B
MLS160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Sbaeneg 1B
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the appropriate English-medium or Welsh-medium module pair.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLS100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Hispanic Culture (A)
MLS100AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (A)
MLS100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Hispanic Culture (B)
MLS100BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (B)
AND
Compulsory Selective - WELSH Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following modules. You must ensure you are selecting a total of 60 credits per teaching block

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Modules - Selective - Spanish 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select a PAIR of language modules at the appropriate level

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLS260ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Spanish Language 2A
MLS260AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Sbaeneg 2A
MLS260BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Spanish Language 2B
MLS260BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Sbaeneg 2B
MLS270ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Spanish Language A
MLS270AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Sbaeneg Canolradd 2A
MLS270BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Spanish Language B
MLS270BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Sbaeneg Canolradd 2B
AND
Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Uchafswm o 70 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :(Spanish) Advanced students select a toal of 30 cr, ensuring a balance in TB1 and TB2. Intermediate students take modules to the value of 20cr. (Welsh) select 2 of the following CY- modules, either 1 in TB1 and 1 in TB2, or 2 in TB2. You CANNOT select MLS208 and MLS208W.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE200Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching English as a Foreign Language: Theory and Practice
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymru a'i Sefydliadau
CY-222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Gweithio mewn dwy iaith
CY-228Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Storiau Ffantasiol
CY-229Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
CY-231Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rhyddiaith Realaidd
CY-232Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Canu Protest
CY-233Semester 1 (Sep-Jan Taught)10O Ddafydd ap i Mererid Hopwood
CY-237Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
ML-227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War and Conflict in European Film (Modern Languages route)
ML-250Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 2
MLS208Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Barcelona/Buenos Aires
MLS208WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Barcelona/Buenos Aires
MLS209Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Evolution of the Spanish Language
MLS210Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Spanish Translation Workshop 2
MLT201Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to the Theory of Translation
MLT202Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computer-Assisted Translation

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
AND
Compulsory Selective - Welsh 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following CY modules. CY-342 is a 40 credit module taught over TB1 and TB2. You must ensure a balance of 60 credits in each teaching block

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-342Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Saesneg

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Llenyddiaeth Saesneg.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.