Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. côd UCAS
  V101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 94% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Trosolwg Cwrs

O’r Croesgadau i’r Rhyfel Oer ac o’r Dadeni i Chwyldrowyr Rwsia, cewch ddarganfod holl amrywiaeth hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan ein staff gryfder arbennig yn hanes syniadaeth wleidyddol, lles a gwrthdaro, hanes morol ac imperialaidd, rhywedd a rhywioldeb, hanes crefydd, gwyddoniaeth a meddygaeth, a theithio a mudo. Yn ddiweddar cafodd Hanes sgôr boddhad cyffredinol rhagorol, 94%, yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

 • Gall myfyrwyr ddewis modiwl taith astudio neu brosiect maes.
 • Bydd y myfyrwyr yn treulio’r drydedd flwyddyn dramor yn Ewrop neu yn UDA.
 • Yn eu blwyddyn olaf bydd y myfyrwyr yn dewis modiwl ‘pwnc arbennig’, gan ganolbwyntio ar destun a chwblhau traethawd estynedig.
 • Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad ar faterion a all effeithio ar eu lles, eu presenoldeb a’u cynnydd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae cymdeithas y myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol, ac mae wedi ennill gwobrau lawer am y digwyddiad gorau neu’r gymdeithas orau. Dilynwch ni ar Twitter: @SUHistSoc.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have not chosen to take the Latin option in the section above then select 20 credits from the list below. Modules are 20 credits each unless indicated.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ovid's Metamorphoses. The Transformations of Mythology
CLC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Ancient Philosophy and Rhetoric
CLH150Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Rome from Village to Empire: An Introduction to Roman History
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
HUA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War and Warfare in the Modern World
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
Group A 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medieval Britain 1250-1461
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
AND
Group B 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Empire and Inquisition: Spain, Portugal and the World, 1450-1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH273Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
AND
Group C 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2016Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Pennsylvania, Quakers, Colony and Commonwealth, 1631-2010
HIH201WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Rhyfel Cartref America
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Empire and Inquisition: Spain, Portugal and the World, 1450-1700
HIH267Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The History of the Mass Media in the United Kingdom
HIH268Semester 1 (Sep-Jan Taught)20From War to Revolution: France 1914-1968
HIH273Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
AND
Language Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students may select EITHER 20 credites of Modern Languages from the list below that is ONE PAIR of 10 credit modules eg. MLA150 & MLA151 OR 40 credits of Latin or Greek Languages that is ONE PAIR of 20 credit modules e.g. CLL101 & CLL102

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Greek Language I
CLG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Greek Language II
CLG105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) I
CLG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) II
CLL101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Latin Language I
CLL102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Latin Language II
CLL105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) I
CLL106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) II
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
CY-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 3
CY-151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 4
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLA150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 3
MLA151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 4
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLF150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 3
MLF151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 4
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLG150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 3
MLG151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 4
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLI150Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 3
MLI151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 4
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS140WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ieithoedd i Bawb: Sbaeneg 1 cyfrwng Cymraeg
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLS141WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ieithoedd i Bawb: Sbaeneg 2 cyfrwng Cymraeg
MLS150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 3
MLS151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 4
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2
MLZ150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 3
MLZ151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 4

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH3300Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
Modiwlau Opsiynol
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3311Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Law and Justice in Medieval England, Part 1
HIH3312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Law and Justice in Medieval England - Part 2
OR
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
OR
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sport and British Society (i)
HIH3240Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sport and British Society (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 2)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER : Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER : Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part I
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part II
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3355Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 1
HIH3356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 2
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3359Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Towns and Cities in Modern Britain Part 1
HIH3360Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Towns and Cities in Modern Britain part 2
AND
History- Optional Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1 x 20cr in TB1 and 1 x 20cr in TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3215Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media and Society in the 1930s
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH3361Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Vikings, Monks and Conquest: Britain in Europe, 1000-1200 A.D.
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

Disgrifiad

Mae’r radd BA Hanes yn cwmpasu cyfnodau’r Canol Oesoedd, y Cyfnod Modern Cynnar a Hanes Modern, ac rydym yn cynnig modiwlau Hanes Cymru, Prydain, Ewrop ac America.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer y flwyddyn dramor. Mwy o fanylion yma.

Barn ein myfyrwyr

"Dewisais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o Ganolfan Chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol, er enghraifft mae Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas, mae cael mynediad at adnoddau’r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"

Alys, BA Hanes


“Fe wnes i raddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Fy nhair blynedd ymhlith yr israddedigion yno oedd blynyddoedd mwyaf difyr fy mywyd hyd yma! Wrth edrych yn ôl, roedd y radd BA yn cyflawni fy holl obeithion. Fe wnes i fwynhau’r holl fodiwlau, oedd i gyd yn ddiddorol iawn, ac roedd amrywiaeth gwych ar gael. Roedd darlithwyr, tiwtoriaid a holl aelodau’r adran Hanes hefyd yn eithriadol o gyfeillgar a bob amser yn barod i helpu. Dyna pam y penderfynais i mewn dim o dro mai yn Abertawe yr oeddwn am barhau â’m hastudiaethau. Bellach rwy’n astudio ar gyfer MA mewn Hanes Modern Cynnar, ac rwy’n gobeithio symud ymlaen i PhD.” 

Cath Horler


 

Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

hanes

Fideo myfyrwraig hanes