1. côd UCAS
  V101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 94% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Trosolwg Cwrs

O’r Croesgadau i’r Rhyfel Oer ac o’r Dadeni i Chwyldrowyr Rwsia, cewch ddarganfod holl amrywiaeth hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan ein staff gryfder arbennig yn hanes syniadaeth wleidyddol, lles a gwrthdaro, hanes morol ac imperialaidd, rhywedd a rhywioldeb, hanes crefydd, gwyddoniaeth a meddygaeth, a theithio a mudo. Yn ddiweddar cafodd Hanes sgôr boddhad cyffredinol rhagorol, 94%, yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Gall myfyrwyr ddewis modiwl taith astudio neu brosiect maes.
 • Bydd y myfyrwyr yn treulio’r drydedd flwyddyn dramor yn Ewrop neu yn UDA.
 • Yn eu blwyddyn olaf bydd y myfyrwyr yn dewis modiwl ‘pwnc arbennig’, gan ganolbwyntio ar destun a chwblhau traethawd estynedig.
 • Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad ar faterion a all effeithio ar eu lles, eu presenoldeb a’u cynnydd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae cymdeithas y myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol, ac mae wedi ennill gwobrau lawer am y digwyddiad gorau neu’r gymdeithas orau. Dilynwch ni ar Twitter: @SUHistSoc.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have not chosen to take the Latin option in the section above then select 20 credits from the list below. Modules are 20 credits each unless indicated.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ovid's Metamorphoses. The Transformations of Mythology
CLC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Ancient Philosophy and Rhetoric
CLH150Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Rome from Village to Empire: An Introduction to Roman History
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
HUA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War and Warfare in the Modern World
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
Group A 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medieval Britain 1250-1461
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
AND
Group B 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH273Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
AND
Group C 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. NOTE: Students may enrol on ONLY ONE Study Trip.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2016Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Pennsylvania, Quakers, Colony and Commonwealth, 1631-2010
HIH201WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Rhyfel Cartref America
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH267Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The History of the Mass Media in the United Kingdom
HIH268Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War to Revolution: France and its Empire 1914-1968
HIH273Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
AND
Language Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students may select EITHER 20 credites of Modern Languages from the list below that is ONE PAIR of 10 credit modules eg. MLA150 & MLA151 OR 40 credits of Latin or Greek Languages that is ONE PAIR of 20 credit modules e.g. CLL101 & CLL102

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Greek Language I
CLG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Greek Language II
CLG105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) I
CLG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) II
CLL101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Latin Language I
CLL102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Latin Language II
CLL105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) I
CLL106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) II
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
CY-150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 3
CY-151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 4
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLA1500
MLA151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 4
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLF150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 3
MLF151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 4
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLG150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 3
MLG151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 4
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLI150Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 3
MLI151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 4
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS140WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ieithoedd i Bawb: Sbaeneg 1 cyfrwng Cymraeg
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLS141WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ieithoedd i Bawb: Sbaeneg 2 cyfrwng Cymraeg
MLS150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 3
MLS151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 4
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2
MLZ150Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 3
MLZ151Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 4

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH3300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
Modiwlau Opsiynol
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3311Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Law and Justice in Medieval England, Part 1
HIH3312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Law and Justice in Medieval England - Part 2
OR
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
OR
Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sport and British Society (i)
HIH3240Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sport and British Society (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 2)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER : Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER : Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part I
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part II
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3355Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 1
HIH3356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 2
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject. Special subjects run across TB1 and TB2. NB: Special subjects are capped at 15 students.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3359Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Towns and Cities in Modern Britain Part 1
HIH3360Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Towns and Cities in Modern Britain part 2
AND
History- Optional Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1 x 20cr in TB1 and 1 x 20cr in TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3215Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media and Society in the 1930s
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH3361Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Vikings, Monks and Conquest: Britain in Europe, 1000-1200 A.D.
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

Disgrifiad

Mae’r radd BA Hanes yn cwmpasu cyfnodau’r Canol Oesoedd, y Cyfnod Modern Cynnar a Hanes Modern, ac rydym yn cynnig modiwlau Hanes Cymru, Prydain, Ewrop ac America.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer y flwyddyn dramor. Mwy o fanylion yma.

Barn ein myfyrwyr

"Dewisais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o Ganolfan Chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol, er enghraifft mae Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas, mae cael mynediad at adnoddau’r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"

Alys, BA Hanes


“Fe wnes i raddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Fy nhair blynedd ymhlith yr israddedigion yno oedd blynyddoedd mwyaf difyr fy mywyd hyd yma! Wrth edrych yn ôl, roedd y radd BA yn cyflawni fy holl obeithion. Fe wnes i fwynhau’r holl fodiwlau, oedd i gyd yn ddiddorol iawn, ac roedd amrywiaeth gwych ar gael. Roedd darlithwyr, tiwtoriaid a holl aelodau’r adran Hanes hefyd yn eithriadol o gyfeillgar a bob amser yn barod i helpu. Dyna pam y penderfynais i mewn dim o dro mai yn Abertawe yr oeddwn am barhau â’m hastudiaethau. Bellach rwy’n astudio ar gyfer MA mewn Hanes Modern Cynnar, ac rwy’n gobeithio symud ymlaen i PhD.” 

Cath Horler


 

Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

hanes