Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  V100
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

O’r Croesgadau i’r Rhyfel Oer ac o’r Dadeni i Chwyldrowyr Rwsia, cewch ddarganfod holl amrywiaeth hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan ein staff gryfder arbennig yn hanes syniadaeth wleidyddol, lles a gwrthdaro, hanes morol ac imperialaidd, rhywedd a rhywioldeb, hanes crefydd, gwyddoniaeth a meddygaeth, a theithio a mudo. Yn ddiweddar cafodd Hanes sgôr boddhad cyffredinol rhagorol, 94%, yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Gall myfyrwyr ddewis modiwl taith astudio neu brosiect maes.
 • Bydd y myfyrwyr yn treulio’r drydedd flwyddyn dramor yn Ewrop neu yn UDA.
 • Yn eu blwyddyn olaf bydd y myfyrwyr yn dewis modiwl ‘pwnc arbennig’, gan ganolbwyntio ar destun a chwblhau traethawd estynedig.
 • Mae gan ein myfyrwyr mentor academaidd sy’n rhoi cefnogaeth fugeiliol ac arweiniad ar faterion a all effeithio ar eu lles, eu presenoldeb a’u cynnydd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae cymdeithas y myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol, ac mae wedi ennill gwobrau lawer am y digwyddiad gorau neu’r gymdeithas orau. Dilynwch ni ar Twitter: @SUHistSoc.
 • Edrychwch ar ein blog

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BA 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Early Modern World, 1500-1800
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
HIH124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern British History
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Selective modules 

Dewiswch Isafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students MUST either take both History modules or one History module plus a Greek or Latin pair (CLL101 and CLL102 must be taken together; CLL105 and CLL106 must be taken together; CLG101 and CLG102 must be taken together; CLG105 and CLG106 must be taken together)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Greek Language I
CLG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Greek Language II
CLL101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Latin Language I
CLL102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Latin Language II
CLL105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) I
CLL106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) II
HIH117Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medieval Europe: an introduction
HIH121Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe of Extremes: 1789 - 1989
AND
Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one 20 credit module or a Language Module Pair (2x 10 credit modules) if you have not chosen to study Latin or Greek.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ovid's Metamorphoses. The Transformations of Mythology
CLC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Ancient Philosophy and Rhetoric
CLH150Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Rome from Village to Empire: An Introduction to Roman History
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
EN-113Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Literature and Society in Medieval Europe.
HUA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War and Warfare in the Modern World
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
Group A 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2019Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gendering the Middle Ages: Power and Exclusion
HIH202WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Credoau'r Cymry: Astudio Athroniaeth ac Athrawiaeth Gymreig o Safbwynt Rhyngwladol
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
AND
Group B 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH273Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
AND
GROUP C 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER : Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
CY-234Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol
CY-236Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg
HIH2016Semester 2 (Jan - Jun Taught)20America in a Nutshell, A History of Pennsylvania from William Penn to Donald Trump 1631-2016
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Welsh Century: Politics, Nationality and Religion, 1847-1947
HIH272Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cold War
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
PO-256Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Genocide
AND
Language Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students may select EITHER 20 credits of Absolute Beginners Modern Language Modules, that is ONE PAIR of 10 credit modules e.g MLA140 and MLA141 OR 20 credits of Further Beginners Modern Language, that is ONE 20 credit module in Teaching Block 2. (This option is exclusively for students who have already completed an Absolute Beginners language pair in their first year) OR 40 credits of Ancient Language, that is ONE PAIR of 20 credit modules e.g CLL101 and CLL102.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Greek Language I
CLG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Greek Language II
CLG105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) I
CLG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) II
CLL101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Latin Language I
CLL102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Latin Language II
CLL105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) I
CLL106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) II
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20French for Beginners II
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG109Semester 2 (Jan - Jun Taught)20German for Beginners II
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI112Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Italian for Beginners II
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Spanish for Beginners II
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ101Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mandarin Chinese for Beginners 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH3300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
Modiwlau Opsiynol
History Special Subjects 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3368Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (i)
HIH3369Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 1
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 2
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3229Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (I)
HIH3230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sport and British Society (i)
HIH3240Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sport and British Society (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1990-2008 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE Special Subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 1)
HIH3365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3221Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (I)
HIH3222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (II)
AND
Optional Module Choices 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1x 20 credit module in TB1 and 1x 20 credit module in TB2. You must have A Level French to take MLF325 or MLF325W

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH303WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH3361Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Vikings, Monks and Conquest: Britain in Europe, 1000-1200 A.D.
HIH3366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cultural Encounters, Globalism and Identities From 1945
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 1 (Sep-Jan Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

BA 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Early Modern World, 1500-1800
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
HIH124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern British History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one 20 credit module or a Language Module Pair (2x 10 credit modules) if you have not chosen to study Latin or Greek.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLC102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ovid's Metamorphoses. The Transformations of Mythology
CLC103Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Ancient Philosophy and Rhetoric
CLH150Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Rome from Village to Empire: An Introduction to Roman History
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
EN-113Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Literature and Society in Medieval Europe.
HUA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War and Warfare in the Modern World
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
Group A 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2019Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gendering the Middle Ages: Power and Exclusion
HIH202WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Credoau'r Cymry: Astudio Athroniaeth ac Athrawiaeth Gymreig o Safbwynt Rhyngwladol
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
AND
Group B 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH273Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
AND
Group C 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must take at least one module from Group A and one module from Group B and one module from Group C over the course of the year. Students must select 60 credits in each teaching block. Please note it is your responsibility to make sure that the requirements of the Programme have been fulfilled. Failure to comply may result in you being compelled to rectify your modules choices at the start of teaching.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
CY-234Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol
CY-236Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg
HIH2016Semester 2 (Jan - Jun Taught)20America in a Nutshell, A History of Pennsylvania from William Penn to Donald Trump 1631-2016
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Welsh Century: Politics, Nationality and Religion, 1847-1947
HIH272Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cold War
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
PO-256Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Genocide
AND
Language Optional Modules 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students may select EITHER 20 credits of Absolute Beginners Modern Language Modules from the modules below, that is ONE PAIR of 10 credit modules e.g MLA140 and MLA141 OR 20 credits of Further Beginners modern language, that is ONE 20 credit module in Teaching Block 2. (This option is exclusively for students who have already completed an Absolute Beginners language pair in their first year) OR 40 credits of Ancient Language, that is ONE PAIR of 20 credit modules e.g CLL101 and CLL102.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CLG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Greek Language I
CLG102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Greek Language II
CLG105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) I
CLG106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Greek Language (post-GCSE or equivalent) II
CLL101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beginning Latin Language I
CLL102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Beginning Latin Language II
CLL105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) I
CLL106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate Latin Language (post-GCSE or equivalent) II
CY-140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Welsh 1
CY-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Welsh 2
MLA140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Arabic 1
MLA141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Arabic 2
MLF102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20French for Beginners II
MLF140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - French 1
MLF141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - French 2
MLG109Semester 2 (Jan - Jun Taught)20German for Beginners II
MLG140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - German 1
MLG141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - German 2
MLI112Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Italian for Beginners II
MLI140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Italian 1
MLI141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Italian 2
MLS131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Spanish for Beginners II
MLS140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Spanish 1
MLS141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Spanish 2
MLZ101Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mandarin Chinese for Beginners 2
MLZ140Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Languages for All - Mandarin 1
MLZ141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Languages for All - Mandarin 2

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 120 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HI-R00Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Year Abroad (History)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
HIH3300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
Modiwlau Opsiynol
History Special Subject  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3368Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (i)
HIH3369Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sport and British Society (i)
HIH3240Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sport and British Society (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1990-2008 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 1
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 2
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3229Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (I)
HIH3230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
OR
Special Subject 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 1)
HIH3365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one special subject pair

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3221Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (I)
HIH3222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (II)
AND
Optional Module Choices 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1x20 credit module in TB1 and 1x 20 credit module in TB2. You must have A Level French to take MLF325 or MLF325W.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH303WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH3361Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Vikings, Monks and Conquest: Britain in Europe, 1000-1200 A.D.
HIH3366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cultural Encounters, Globalism and Identities From 1945
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 1 (Sep-Jan Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

Disgrifiad

Mae’r radd BA Hanes yn cwmpasu cyfnodau’r Canol Oesoedd, y Cyfnod Modern Cynnar a Hanes Modern, ac rydym yn cynnig modiwlau Hanes Cymru, Prydain, Ewrop ac America.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,500

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer profiad tramor. Mwy o fanylion yma.

Llyfryn Hanes

History Brochure (cyfrwng Saesneg)

BA History Newsletter (cyfrwng Saesneg)

Barn ein myfyrwyr

"Dewisais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o Ganolfan Chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol, er enghraifft mae Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas, mae cael mynediad at adnoddau’r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"

Alys, BA Hanes


“Fe wnes i raddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Fy nhair blynedd ymhlith yr israddedigion yno oedd blynyddoedd mwyaf difyr fy mywyd hyd yma! Wrth edrych yn ôl, roedd y radd BA yn cyflawni fy holl obeithion. Fe wnes i fwynhau’r holl fodiwlau, oedd i gyd yn ddiddorol iawn, ac roedd amrywiaeth gwych ar gael. Roedd darlithwyr, tiwtoriaid a holl aelodau’r adran Hanes hefyd yn eithriadol o gyfeillgar a bob amser yn barod i helpu. Dyna pam y penderfynais i mewn dim o dro mai yn Abertawe yr oeddwn am barhau â’m hastudiaethau. Bellach rwy’n astudio ar gyfer MA mewn Hanes Modern Cynnar, ac rwy’n gobeithio symud ymlaen i PhD.” 

Cath Horler


Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae 93.6 y cant* o raddedigion Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd Hanes o Brifysgol Abertawe mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Bydd graddio â gradd Hanes a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eich rhoi mewn sefyllfa wych i lwyddo mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Byddwch yn meithrin sgiliau llafar ac ysgrifennu rhagorol a byddwch yn dysgu sut i gyflwyno'ch syniadau mewn amrywiaeth o fformatau. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymchwil a dadansoddi cryf a'r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae ein rhaglenni'n cynnwys mathau amrywiol o asesiadau, gwaith tîm drwy seminarau, tiwtorialau a chyflwyniadau grŵp ac astudio annibynnol – modiwl traethawd hir. Byddwch yn dysgu sut i reoli'ch amser a'ch llwyth gwaith yn effeithiol. Bydd yr holl sgiliau hyn yn sicrhau y gallwch gystadlu'n llwyddiannus iawn yn y farchnad gyflogaeth.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o sectorau gwaith, gan gynnwys addysg, marchnata, rheoli a threftadaeth, gan weithio i gwmnïau megis:

 • Mercedes Benz
 • English Heritage
 • Amgueddfa Werin Cymru

Mae graddedigion diweddar eraill wedi mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig fel:

 • MA mewn Hanes Modern
 • MA mewn Hanes
 • MA mewn Hanes Modern Cynnar
 • MA mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

*Graddedigion gradd gyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Dangosydd Perfformiad HESA o Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2013/14.

Hanes

Fideo myfyriwr