BA Cymraeg a Hanes (iaith gyntaf / 3 blynedd)

 1. côd UCAS
  QV5C
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg: 

 • Addysg o'r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain a mwy o amser un wrth un
 • Cyfle i sicrhau cefnogaeth ariannol ychwanegol
 • Cyfle gwerthfawr am brofiad gwaith
 • Astudio cyfoeth llenyddiaeth y Gymraeg a datblygiad yr iaith tra'n byw a blasu cyffro'r bywyd Cymreig yn ninas Abertawe!

Hanes:

 • Mae'r cynllun gradd yn ymdrin â chyfnodau canoloesol, modern cynnar a hanes modern ac mae dewis o fodiwlau hanes Prydeinig, Ewropeaidd, Americanaidd neu Gymru.
 • Yn y flwyddyn olaf, mae myfyrwyr yn dewis modiwl 'pwnc arbenigol' er mwyn canolbwyntio ar faes ar gyfer traethawd hir.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
Modiwlau Opsiynol
History Compulsory Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the following two modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Early Modern World, 1500-1800
HIH124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern British History
AND
Welsh Optional Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the modules below. You must ensure you select 60 credits per semester.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Module Choices - History 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 2x 20 cr History Modules. You must select a total of 60 credits in TB1 and 60 credits in TB2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2016Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Pennsylvania, Quakers, Colony and Commonwealth, 1631-2010
HIH201WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Rhyfel Cartref America
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medieval Britain 1250-1461
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Welsh Century: Politics, Nationality and Religion, 1847-1947
HIH267Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The History of the Mass Media in the United Kingdom
HIH268Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War to Revolution: France and its Empire 1914-1968
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH272Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Cold War
HIH273Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
Dissertation option 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select one Dissertation module from below. Students Selecting the Welsh Dissertation CY-342, must go on to select 40 credits of History Special Subject. Students selecting the History Dissertation HIH3300 must select 2 modules from Group A and 1 from Group B Below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-342Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig
HIH3300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
OR
History Special Subjects 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
HIH3239Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sport and British Society (i)
HIH3240Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Sport and British Society (II)
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
HIH3311Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Law and Justice in Medieval England, Part 1
HIH3312Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Law and Justice in Medieval England - Part 2
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War & Photography: Britain, 1914-89 (Part 2)
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part I
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Armies of Heaven: the First Crusade and its Historians, Part II
HIH3355Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 1
HIH3356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crucible of Defeat: Wessex in the Ninth and Tenth Centuries 2
HIH3359Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Towns and Cities in Modern Britain Part 1
HIH3360Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Towns and Cities in Modern Britain part 2
AND
Group A: Welsh Optional modules 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students taking the History Dissertation or Special subjects must take 2 modules from Group A and 1 from Group B. Students taking the Welsh Dissertation must take 1 module from Group A.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith
AND
Group B: History Optional Module selection 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If students select HIH3300, they must select 1 module from group A and 1 module from Group B. If they selected CY-342, they must select 0 from Group A and 1 from group B

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH303WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3215Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media and Society in the 1930s
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Hanes.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Fideo myfyriwr