BA Cymraeg a Hanes (iaith gyntaf / 3 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  QV5C
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg: 

 • Addysg o'r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain a mwy o amser un wrth un
 • Cyfle i sicrhau cefnogaeth ariannol ychwanegol
 • Cyfle gwerthfawr am brofiad gwaith
 • Astudio cyfoeth llenyddiaeth y Gymraeg a datblygiad yr iaith tra'n byw a blasu cyffro'r bywyd Cymreig yn ninas Abertawe!

Hanes:

 • Mae'r cynllun gradd yn ymdrin â chyfnodau canoloesol, modern cynnar a hanes modern ac mae dewis o fodiwlau hanes Prydeinig, Ewropeaidd, Americanaidd neu Gymru.
 • Yn y flwyddyn olaf, mae myfyrwyr yn dewis modiwl 'pwnc arbenigol' er mwyn canolbwyntio ar faes ar gyfer traethawd hir.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
HIH122Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Making History
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Selective Modules - History 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following. Overall you must select 60 credits in each teaching block and 60 credits in each of your joint honours subjects.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH117Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Medieval Europe: an introduction
HIH118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Early Modern World, 1500-1800
HIH121Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe of Extremes: 1789 - 1989
HIH124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern British History
AND
Modiwlau Gorfodol Dewisol - Compulsory Selective Modules - Welsh 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Rhaid dewis cyfanswm o 40cr. Rhaid dewis cyfanswm o 60 cr ym mhob bloc dysgu / Select 40 credits from the following. Overall, you must select 60 credits from each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
HIH237Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Practice of History
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Module Choices - History 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 2x 20 credit History Modules. Overall, you must select a total of 60 credits in TB1 and 60 credits in TB2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
HIH2001Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Ancient and Historic Places (Study-Trip/Field project: History)
HIH2016Semester 2 (Jan - Jun Taught)20America in a Nutshell, A History of Pennsylvania from William Penn to Donald Trump 1631-2016
HIH2019Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gendering the Middle Ages: Power and Exclusion
HIH202WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Credoau'r Cymry: Astudio Athroniaeth ac Athrawiaeth Gymreig o Safbwynt Rhyngwladol
HIH2069Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Crusades and the Making of Latin Christendom, 1050-1300
HIH222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Revolutionary and Napoleonic Europe, 1789-1815
HIH226Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Post-War Reconstruction: Europe 1945 - 1956
HIH235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Golden Age of Spain and Portugal, 1450 - 1700
HIH240Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Europe 1500-1650: Renaissance, Reformation and Religious War
HIH246Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Enlightenment and the Eighteenth-Century World
HIH253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Welsh Century: Politics, Nationality and Religion, 1847-1947
HIH2690Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Beyond Blood and Guts: Medicine from Late Antiquity to the Early Modern Period
HIH272Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Cold War
HIH273Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Deformity, Deviance and Difference: Exploring Disability History
HIH274Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Conflict & Memory: Europe in the Twentieth Century
HIH275Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Making Modern Medicine: Doctors, Patients, and Society, 1800-2000
HIH276Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anglo-Saxon and Viking-Age England
HIH277Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Whose Past Is It Anyway? Exploring the Heritage Industry
HIH278Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Revolutionary America, 1760 - 1791
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
PO-256Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Genocide

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Dissertation Option 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select one Dissertation from below. Students selecting the Welsh Dissertation CY-356 MUST ALSO SELECT CY-354 and must go on to select 40 credits of History Special Subject. Students selecting the History Dissertation HIH3300 must select 1x History optional module and 3x Welsh optional modules. Students must select 60 credits per teaching block and 60 credits in each of their joint honours subjects

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Blas ar Ymchwil
CY-356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Estynedig
HIH3300Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40History Dissertation
AND
History Special Subjects 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have selected to take a dissertation in Welsh you MUST select a pair of History Special Subject modules from the options below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3368Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (i)
HIH3369Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Medieval Natural World: Environments, Explorations and Encounters (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 1
HIH3354Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Devotion Piety & Power: The First Crusade & the Worlds of Latin Christendom, Byzantium & the Islamic Near East, Part 2
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3229Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (I)
HIH3230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Reign of King John 1199-1216: Misrule and Magna Carta (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (I)
HIH3228Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Merchants & Marvels. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1500-1800 (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3231Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Science, Magic, and Medicine in Early Modern Europe (i)
HIH3232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Science , Magic and Medicine in Early Modern Europe (ii)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3304Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Great War for Empire, 1754-1764: The Americas and India
HIH3306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Great War for Empire II, 1754-1764: Europe
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe 1900-1933, Part I
HIH3340Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Internationalism, War and Peace: Europe, 1900-1933, Part II
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (1)
HIH3254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Fear, Conformity and Oppression in Fascist Italy (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (I)
HIH3220Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain at War, 1939-45: The Home Front (II)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3343Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1914-89 (Part 1)
HIH3345Semester 2 (Jan - Jun Taught)20War, Photography and Visual Culture: Britain, 1990-2008 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3344Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Hungry World
HIH3346Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Hungry World
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3364Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 1)
HIH3365Semester 2 (Jan - Jun Taught)20New Deal America, 1933-1939 (Part 2)
OR
 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH3221Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (I)
HIH3222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Long 1968: Protest in a Global Perspective, 1960-1980 (II)
AND
Modiwlau Dewisol - Optional Modules - Welsh 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have selected the dissertation in History you must select 3x Welsh optional modules. If you have selected the Welsh dissertation you must select 1x Welsh optional module. You must select 60 credits in each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-349Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Y Gymraeg yn y Gweithle
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith
AND
History Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you have selected the dissertation in Welsh you must select 3x History optional modules. If you have selected the History dissertation you must select 1x History optional module. You must select 60 credits in each teaching block. A Level French is required for MLF325 or MLF325W.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
HIH303WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry
HIH3178Semester 2 (Jan - Jun Taught)20European Empires in the East. A comparative analysis
HIH3181Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Cathars and the Albigensian Crusades
HIH3216Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prisoners of War in Twentieth Century Conflicts
HIH3319Semester 1 (Sep-Jan Taught)20A History of Violence
HIH3326Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Britain since 1945
HIH3335Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Infections in Global History, 1500-2000
HIH3349Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The British Atlantic World c.1550-1760
HIH3357Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mapping Medieval Landscapes
HIH3358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Changed Utterly? The Irish Revolution, 1912-23
HIH3361Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Vikings, Monks and Conquest: Britain in Europe, 1000-1200 A.D.
HIH3366Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cultural Encounters, Globalism and Identities From 1945
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Russian Civil War
MLF325Semester 1 (Sep-Jan Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Hanes.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Hanes.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae 93.6 y cant* o raddedigion Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd Hanes o Brifysgol Abertawe mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Bydd graddio â gradd Hanes a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eich rhoi mewn sefyllfa wych i lwyddo mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Byddwch yn meithrin sgiliau llafar ac ysgrifennu rhagorol a byddwch yn dysgu sut i gyflwyno'ch syniadau mewn amrywiaeth o fformatau. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymchwil a dadansoddi cryf a'r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae ein rhaglenni'n cynnwys mathau amrywiol o asesiadau, gwaith tîm drwy seminarau, tiwtorialau a chyflwyniadau grŵp ac astudio annibynnol – modiwl traethawd hir. Byddwch yn dysgu sut i reoli'ch amser a'ch llwyth gwaith yn effeithiol. Bydd yr holl sgiliau hyn yn sicrhau y gallwch gystadlu'n llwyddiannus iawn yn y farchnad gyflogaeth.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o sectorau gwaith, gan gynnwys addysg, marchnata, rheoli a threftadaeth, gan weithio i gwmnïau megis:

 • Mercedes Benz
 • English Heritage
 • Amgueddfa Werin Cymru

Mae graddedigion diweddar eraill wedi mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig fel:

 • MA mewn Hanes Modern
 • MA mewn Hanes
 • MA mewn Hanes Modern Cynnar
 • MA mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

*Graddedigion gradd gyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Dangosydd Perfformiad HESA o Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2013/14.

Fideo myfyriwr