BA Cymraeg a Gwleidyddiaeth (ail iaith / 3 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  LQF5
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg a Gwleidyddiaeth yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg

 • Addysg o'r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain a mwy o amser un wrth un
 • Cyfle i sicrhau cefnogaeth ariannol ychwanegol
 • Cyfle gwerthfawr am brofiad gwaith
 • Dwy iaith, dau ddiwylliant; dwywaith y cyfleoedd a dwywaith yr hwyl!

Gwleidyddiaeth

 • Cynigir yr opsiwn i astudio modiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol.
 • Cynigir modiwl lefel 3 'Profiad gwaith yn y Cynulliad'. Mae ar gael yn ystod semester un, ac mae lle i ugain o fyfyrwyr. Bydd y myfyriwr yn gweithio i Aelod Cynulliad yng Nghaerdydd am ddiwrnod yr wythnos am semester. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-126Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1
CY-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2
CY-130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Defnyddio'r Iaith
CY-131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Defnyddio'r Iaith 2
PO-119Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Politics and the People
PO-125Semester 1 (Sep-Jan Taught)20What is Politics and International Relations?
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Ymarfer
PO-209Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The State and Political Institutions
PO-238Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Normative Models of Democracy: Contemporary Perspectives
Modiwlau Opsiynol
Politics Optional Modules  

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 1x 20 cr module. Students must select 60 credits in each teaching block

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE218Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Discourse Analysis
AM-213Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Topics in American Studies II:
AM-245Semester 1 (Sep-Jan Taught)20John F. Kennedy and America
AM-251Semester 1 (Sep-Jan Taught)20America in Crisis: Political Culture and Society from the Tet Offensive to Trump
AM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20New York City: History and Culture since 1945
HIH253Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Welsh Century: Politics, Nationality and Religion, 1847-1947
HUA206Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary Wars and Conflicts
HUA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Business & Entrepreneurship
HUA208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The First world War: Politics, Society and culture in Europe 1870 - 1933
HUP202Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Founders of Modern Philosophy: Descartes to Kant
MS-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Studying Digital Media
PO-203Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Anarchy and Order: Theories in International Relations
PO-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Global Political Economy: From Mercantilism to Neoliberalism
PO-222Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Globalisation
PO-232Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Empire Strikes Back: War, Strategy and the Use of Force in the Post Cold War Era
PO-239Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Moralities of War and Peace
PO-256Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Genocide
PO-281Semester 2 (Jan - Jun Taught)20British Politics and Public Policy
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PO-396Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Politics 1
PO-397Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Politics 2
Modiwlau Opsiynol
Politics Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PO-3000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20The National Assembly for Wales
PO-395Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Dissertation (PO-325)
AND
Modiwlau Dewisol - Optional Modules - Welsh 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Rhaid dewis cyfanswm o 60cr. Rhaid dewis cyfanswm o 60 cr ym mhob bloc dysgu. / Select 60 credits from the following. Overall, you must select 60 credits from each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-349Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Y Gymraeg yn y Gweithle
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith
OR
Traethawd Estynedig - Welsh Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Blas ar Ymchwil
CY-356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Estynedig
AND
Modiwlau Dewisol - Optional Modules - Welsh 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Rhaid dewis cyfanswm o 20cr. Rhaid dewis cyfanswm o 60 cr ym mhob bloc dysgu. / Select 20 credits from the following. Overall, you must select 60 credits from each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-349Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Y Gymraeg yn y Gweithle
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-353Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfraith Hywel
CY-356Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Estynedig
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
AND
Politics Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE316Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language in the Media
AM-330Semester 2 (Jan - Jun Taught)20America and the Bomb
AM-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clear and Present Danger: Terrorism and America
AM-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Popular Music and the City
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA308Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Real War, Imagined War: War in Literature, Art, Cinema and Music
HUA309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Russian Civil War
HUP301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Religion, Science, and Superstition
HUP304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Philosophy and the Social Sciences
PO-3110Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Visions of Democracy
PO-3114Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The International Politics of Space
PO-3117Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Politics and International Development
PO-3121Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Parliamentary Studies
PO-3316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Shadow Wars: US Presidents and covert action from the Cold War to Obama
PO-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Contemporary Political Economy: Competing Perspectives on Global Capitalism
PO-392Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Contemporary Security

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Gwleidyddiaeth

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Cymraeg.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,100

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae 93.6 y cant* o raddedigion Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd Hanes o Brifysgol Abertawe mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Bydd graddio â gradd Hanes a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eich rhoi mewn sefyllfa wych i lwyddo mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Byddwch yn meithrin sgiliau llafar ac ysgrifennu rhagorol a byddwch yn dysgu sut i gyflwyno'ch syniadau mewn amrywiaeth o fformatau. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymchwil a dadansoddi cryf a'r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae ein rhaglenni'n cynnwys mathau amrywiol o asesiadau, gwaith tîm drwy seminarau, tiwtorialau a chyflwyniadau grŵp a modiwl astudio annibynnol/traethawd hir. Byddwch yn dysgu sut i reoli'ch amser a'ch llwyth gwaith yn effeithiol. Bydd yr holl sgiliau hyn yn sicrhau y gallwch gystadlu'n llwyddiannus iawn yn y farchnad gyflogaeth.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o sectorau gwaith, gan gynnwys addysg, marchnata, rheoli a threftadaeth, gan weithio i gwmnïau megis:

 • Mercedes Benz
 • English Heritage
 • Amgueddfa Werin Cymru

Mae graddedigion diweddar eraill wedi mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig fel:

 • MA mewn Hanes Modern
 • MA mewn Hanes
 • MA mewn Hanes Modern Cynnar
 • MA mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

*Graddedigion gradd gyntaf mewn Hanes o Brifysgol Abertawe. Dangosydd Perfformiad HESA o Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2013/14.

Fideo Myfyrwyr