BA Cymraeg a Gwleidyddiaeth (iaith gyntaf / 3 blynedd)

 1. côd UCAS
  LQ2N
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg

 • Addysg o'r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain a mwy o amser un wrth un
 • Cyfle i sicrhau cefnogaeth ariannol ychwanegol
 • Cyfle gwerthfawr am brofiad gwaith
 • Astudio cyfoeth llenyddiaeth y Gymraeg a datblygiad yr iaith tra'n byw a blasu cyffro'r bywyd Cymreig yn ninas Abertawe!

Gwleidyddiaeth

 • Cynigir yr opsiwn i astudio modiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol.
 • Cynigir modiwl lefel 3 'Profiad gwaith yn y Cynulliad'. Mae ar gael yn ystod semester un, ac mae lle i ugain o fyfyrwyr. Bydd y myfyriwr yn gweithio i Aelod Cynulliad yng Nghaerdydd am ddiwrnod yr wythnos am semester. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
PO-119Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Politics and the People
PO-125Semester 1 (Sep-Jan Taught)20What is Politics and International Relations?
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
PO-209Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The State and Political Institutions
PO-238Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Normative Models of Democracy: Contemporary Perspectives
Modiwlau Opsiynol
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
PO-396Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Politics 1
PO-397Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Politics 2
Modiwlau Opsiynol
OR
Welsh Dissertation 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-342Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language in the Media
AM-330Semester 2 (Jan - Jun Taught)20America and the Bomb
AM-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Clear and Present Danger: Terrorism and America
AM-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Popular Music and the City
HIH396Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Machiavelli to Mussolini: Government and society in Western political thought
HUA300Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Rise of Brazil
HUA301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gunfighter Nation: the West in History, Mythology and Fiction
HUA305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The Spanish Civil War - Its Origins, Course and Legacy
HUA306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Aftermaths of War
HUA308Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Real War, Imagined War: War in Literature, Art and Cinema
HUA309Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Russian Civil War
HUP301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Religion, Science, and Superstition
HUP304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Philosophy and the Social Sciences
PO-3110Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Visions of Democracy
PO-3114Semester 2 (Jan - Jun Taught)20The International Politics of Space
PO-3117Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Politics and International Development
PO-3121Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Parliamentary Studies
PO-3316Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Shadow Wars: US Presidents and covert action from the Cold War to Obama
PO-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Contemporary Political Economy: Competing Perspectives on Global Capitalism
PO-392Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Contemporary Security
POA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dissertation in Parliamentary Studies

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Gwleidyddiaeth

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS).  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,100

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.