Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. côd UCAS
  R101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Mae astudio Ffrangeg yn Abertawe yn golygu: datblygu eich gwybodaeth am un o ieithoedd y byd, darganfod y cyfoeth o ddiwylliant sy’n golygu bod Ffrainc yn ganolfan ryngwladol i’r celfyddydau a dod i ddeall Ffrainc a’i rôl yn Ewrop yn yr unfed ganrif ar hugain.

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

 • Mae ein holl fodiwlau’n cyfuno gwersi iaith dwys â modiwlau dewisol sy’n ymwneud ag ystod eang o agweddau ar gymdeithas a diwylliant yn y byd Ffrangeg ei iaith.
 • Mae gan ein staff arbenigedd ym meysydd ffilm, astudiaethau rhywedd, llenyddiaeth ganoloesol a modern gynnar, astudiaethau theatr, ysgrifennu teithiol ac astudiaethau cyfieithu, ac mae’r myfyrwyr yn elwa o’n gwaith ymchwil gweithredol yn y meysydd hyn.
 • Mae darpariaeth gref trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn ogystal.
 • Yn ystod trydedd flwyddyn eu hastudiaethau, bydd y myfyrwyr yn treulio blwyddyn dramor yn Ffrainc, pryd y gallant astudio mewn Prifysgol, addysgu mewn ysgol neu weithio mewn busnes.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein blog

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Single Honours Plus Beginners Language Pathway 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select One pair of Language Modules (English or Welsh Medium) + one pair of Culture modules (English or Welsh Medium)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to French Culture (A)
MLF100AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)
MLF100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to French Culture (B)
MLF100BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)
MLF160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 1A
MLF160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 1A
MLF160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20French Language 1B
MLF160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Ffrangeg 1B
AND
Compulsory modules selective 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select two modules from below. You must have an equal number of credits in each teaching block overall.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLG108Semester 1 (Sep-Jan Taught)20German for Beginners I
MLG109Semester 2 (Jan - Jun Taught)20German for Beginners II
MLI111Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Italian for Beginners I
MLI112Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Italian for Beginners II
MLS130Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spanish for Beginners I
MLS130WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Sbaeneg I Ddechreuwyr I (Spanish for Beginners I - Welsh Medium)
MLS131Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Spanish for Beginners II
MLS131WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Sbaeneg I Ddechreuwyr II (Spanish for Beginners II - Welsh Medium)
MLZ100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mandarin Chinese for Beginners 1
MLZ101Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mandarin Chinese for Beginners 2
AND
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You can select 2 X 10 credit culture modules in your chosen beginners langauge (except for Mandarin)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern European Film: Themes and Perspectives
ML-104WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Hanes a Diwylliant Ewropeaidd
MLE100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Modern European Fiction: Texts and Contexts
MLG100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to German Culture (A) - 1871 to 1945
MLG100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to German Culture (B) - Since 1945
MLI100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Italian Culture (A)
MLI100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Italian Culture (B)
MLS100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Hispanic Culture (A)
MLS100AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (A)
MLS100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Hispanic Culture (B)
MLS100BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (B)
MLT100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Concepts in Translation and Interpreting
OR
Single Honours Pathway 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to French Culture (A)
MLF100AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)
MLF100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to French Culture (B)
MLF100BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)
MLF160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 1A
MLF160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 1A
MLF160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20French Language 1B
MLF160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Ffrangeg 1B
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
OR

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Non-Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Compulsory Modules- Selective 

Dewiswch Isafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :At least one in TB1 and one in TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
AND
Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select requisite modules to ensure total of 120 cr

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-350Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 3
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option
OR
Dissertation Pathway 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Dissertation modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-320Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Modern Languages Dissertation Preparation
ML-320WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Paratoi Traethawd Hir Ieithoedd Modern
ML-321Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Modern Languages Dissertation
ML-321WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Traethawd Hir Ieithoedd Modern
AND
Optional modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 20 credits from TB1 and 20 credits from TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
ML-350Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 3
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option

Disgrifiad

 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf mae’r holl fyfyrwyr yn dilyn modiwl iaith sy’n adeiladu ar eu gwybodaeth am Ffrangeg llafar ac ysgrifenedig, a hefyd fodiwl ar ddiwylliant Ffrainc a luniwyd i’ch cyflwyno i amrywiaeth cyfoethog ffilm, llenyddiaeth a hanes Ffrainc. Mae modiwlau dewisol ar Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol, Sinema Ewrop, a Ffuglen. Gallwch astudio Ffrangeg ar lefel dechreuwr yn ogystal.
 • Yn yr ail flwyddyn byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith ac yn dewis o blith modiwlau dewisol megis: Gweithdy Cyfieithu; Hanes yr Iaith Ffrangeg; Sinema Ffrainc ers yr Ail Ryfel Byd; Rhyfel Algeria; Cyflwyniad i Theori Cyfieithu; Cyflwyniad i Gyfieithu gyda chymorth Cyfrifiadur; Ffasgiaeth yn Ewrop; Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL).
 • Yn eich blwyddyn olaf byddwch wedi treulio blwyddyn dramor yn perffeithio’ch sgiliau iaith, a byddwch yn defnyddio’r wybodaeth newydd hon mewn modiwlau iaith sy’n cwmpasu sgiliau megis cyfathrebu llafar, cyfieithu, ysgrifennu traethodau a llunio crynodebau. 

Gofynion Mynediad

Fel arfer, ein gofynion mynediad yw BBB yn Safon Uwch (neu gymwysterau sy'n gyfwerth â'r rhain). Rydym yn derbyn ymgeiswyr iaith gyntaf heb Safon Uwch yn y Gymraeg. Mae pob cynnig yn seiliedig ar ystyriaeth o'r ffurflen gais, graddau arfaethedig/graddau a enillwyd, y dewis o bynciau, y geirda a'r datganiad personol.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae'n ystyried bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni’r targed. Er mwyn cefnogi'r flaenoriaeth hon, bydd ymgeiswyr sy'n gwneud cais am radd sengl yn y Gymraeg yn derbyn cynnig diamod yn ddibynnol ar y canlynol: bod eu graddau arfaethedig yn unol â'n gofynion mynediad neu'n uwch na hynny; bod record o lwyddiant yn y TGAU perthnasol; bod Prifysgol Abertawe'n cael ei nodi'n ddewis cyntaf.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais YMA os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Bydd costau hefan ar gyfer y flwyddyn dramor. Mwy o fanylion yma.

Barn ein myfyrwyr

“Dewisiais astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe gan fod nifer fawr iawn o adnoddau ar gael ar gampws y Brifysgol heb sôn am draeth prydferth gyferbyn â’r campws! Credaf fod astudio iaith yn agor llawer iawn o ddrysau, yn enwedig gan fod pob myfyriwr yn cael y cyfle i dreulio blwyddyn dramor. Mae’r profiad hwnnw’n bwysig iawn y dyddiau yma, yn enwedig pan mae’n amser ceisio am swydd ar ôl graddio. Fe benderfynais astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod i wedi derbyn fy addysg trwy’r Gymraeg erioed. Mae’r gwersi cyfrwng Cymraeg hyn yn ymarferol ac mae llawer mwy o amser i ddarlithwyr esbonio neu drafod pethau ymhellach.”

Charlotte, BA Ffrangeg

Ymchwil

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Musee du Louvre

Ffrainc