BA Cymraeg a Ffrangeg (ail iaith/ 4 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  QR51
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am astudio'r Gymraeg mewn adran gyfeillgar ac iddi enw rhagorol am safon ei dysgu a'i gwaith ymchwil, yna Abertawe yw'r lle i chi. Gyda’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau craidd mewn darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad, mae gradd BA Cymraeg a Ffrangeg yn Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth fawr o lwybrau gyrfa.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg: 

 • Addysg o’r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain ac oriau dysgu dwys
 • Cefnogaeth ariannol ychwanegol am astudio drwy'r Gymraeg a chyfleoedd gwerthfawr am brofiad gwaith
 • 86% o'n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu reolaethol o fewn 6 mis i raddio - y cyfartaledd uchaf o blith prifysgolion Cymru!
 • Dwy iaith, dau ddiwylliant; dwywaith y cyfleoedd, dwywaith yr hwyl!

Ffrangeg:

 • Mae pob modiwl yn cynnwys gwersi iaith dwys yn ogystal â modiwlau dewisol eang yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar gymdeithas a diwylliant gwledydd lle siaredir Ffrangeg. 
 • Mae gennym staff sy'n arbenigo mewn ffilm, astudiaethau rhywedd, llenyddiaeth canoloesol a llenyddiaeth fodern gynnar, astudiaethau theatr, ysgrifennu am deithio ac astudiaethau cyfieithu. Mae myfyrwyr yn elwa yn fawr o ymchwil ein staff yn y meysydd hyn. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
WELSH (1st Language Pathway) 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
AND
Welsh optional modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-124Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Statws y Gymraeg
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol
AND
French Compulsory Selective modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students take 40 credits at the appropriate level (advanced or beginner).

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20French for Beginners I
MLF101WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrangeg i Ddechreuwyr I
MLF102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20French for Beginners II
MLF160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 1A
MLF160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 1A
MLF160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20French Language 1B
MLF160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Ffrangeg 1B
AND
French Compulsory Selective modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF100ASemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to French Culture (A)
MLF100AWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)
MLF100BSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to French Culture (B)
MLF100BWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
Modiwlau Opsiynol
AND
French Compulsory Selective modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select 40 credits at the appropriate level (advanced or intermediate) in English or Welsh as appropriate.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF210Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French Translation Workshop 2
MLF210WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Gweithdy Cyfieithu
MLF260ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 2A
MLF260AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 2A
MLF260BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French Language 2B
MLF260BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Ffrangeg 2B
MLF270ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate French Language 2A
MLF270AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg Canolradd 2A
MLF270BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate French Language 2B
AND
French Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 20 credits from the below modules ensuring a balance of modules in each teaching block

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF211ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20A History of the French Language
MLF220Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Paris

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 120 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module is compulsory for all students pursuing a degree involving a foreign language. It gives students the opportunity to increase their language skills and familiarize themselves with other culture(s).

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-R00Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Year Abroad (Languages, Translation and Interpreting)

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Ffrangeg

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn Ffrangeg, a mewn Cymraeg.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.