BA Cymraeg a Ffrangeg (iaith gyntaf / 4 blynedd)

 1. côd UCAS
  QR51
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol gyda Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Newidiadau i ddyfarniadau Ysgoloriaeth Canmlwyddiant i Raddedigion  

O ganlyniad i'r newidiadau ysgubol i gyllid cyrsiau ôl-raddedig a addysgir, sydd eisoes wedi’i roi ar waith ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr ac sy’n arfaethedig ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru, y mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yn dod â'r gwobrau Ysgoloriaeth Canmlwyddiant i Raddedigion i ben. Bydd y cynllun yn parhau i weithredu fel yr hysbysebwyd ar gyfer myfyrwyr a gofrestrodd ar gynlluniau israddedig hyd at fis Medi 2016. Mae'r Coleg yn bwriadu hyrwyddo manylion llawn am ffynonellau cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig i bob myfyriwr cyn gynted ag y daw polisi'r llywodraeth yn ddeddfwriaeth.


Cymraeg

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt 

Ffrangeg

 • Mae pob modiwl yn cynnwys gwersi iaith dwys yn ogystal â modiwlau dewisol eang yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar gymdeithas a diwylliant gwledydd lle siaredir Ffrangeg. 
 • Mae gennym staff sy'n arbenigo mewn ffilm, astudiaethau rhywedd, llenyddiaeth canoloesol a llenyddiaeth fodern gynnar, astudiaethau theatr, ysgrifennu am deithio ac astudiaethau cyfieithu. Mae myfyrwyr yn elwa yn fawr o ymchwil ein staff yn y meysydd hyn. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-116Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Cyflwyno
CY-118Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Testun a Chyd-destun
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-281Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol
Modiwlau Opsiynol
Welsh Optional Modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select two modules from below. You must have 60 credits in each teaching block overall.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-212Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Clasuron Llenyddiaeth Gymraeg
CY-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymru a'i Sefydliadau
CY-222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Gweithio mewn dwy iaith
CY-229Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
AND
AND

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
French General Language Compulsory Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select the appropriate pair of modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Compulsory Modules Selective 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one of the following MLF modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF325Semester 1 (Sep-Jan Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
MLF325WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll
AND
Optional Module Choices 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you select MLF310, you should also select MLF300.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-350Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 3
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3If you wish to pursue this module you MUST also select MLF310.
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3If you wish to pursue this module you MUST also select MLF310.
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3If you wish to pursue this module you MUST also select MLF300 or MLF300W.
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLI348Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Introduction to Classic and Contemporary Italian Cinema
MLT307Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option
AND

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Ffrangeg.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn iaith addas.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.