BA Cymraeg a Ffrangeg (iaith gyntaf / 4 blynedd)

Clirio ac Addasu UCAS 2017

Mae gennym lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Clirio ac Addasu 2017.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2017.

 1. côd UCAS
  QR51
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol gyda Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous.

Addysgu ac Asesu

Er mwyn strwythuro rhaglen sydd â chynnwys academaidd cydlynol ac sy'n cynnig profiad deallusol trwyadl, cynigir modiwlau dewisol a gorfodol. (Gweler ein llyfryn modiwlau am fwy o wybodaeth).

Darperir cymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau. Bydd o leiaf naw awr o amser cyswllt wedi'i gynllunio yn wythnosol. Mae pob rhaglen gradd yn cynnwys dewisiadau, ac os nad oes modd i chi gael opsiynau o'ch dewis, cynigir opsiynau amgen sydd cystal. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu bob darlith, seminar a thiwtorial personol (mae'r tiwtorialau personol yn orfodol). Mae pob rhaglen gradd y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe yn cynnwys amser dysgu annibynnol sy'n galw am fenter a gwaith caled.

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio drwy ddulliau addysgu ac asesu amrywiol. Mae'r ffurfiau asesu yn cynnwys traethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Nodweddion Allweddol

Newidiadau i ddyfarniadau Ysgoloriaeth Canmlwyddiant i Raddedigion  

O ganlyniad i'r newidiadau ysgubol i gyllid cyrsiau ôl-raddedig a addysgir, sydd eisoes wedi’i roi ar waith ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr ac sy’n arfaethedig ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru, y mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yn dod â'r gwobrau Ysgoloriaeth Canmlwyddiant i Raddedigion i ben. Bydd y cynllun yn parhau i weithredu fel yr hysbysebwyd ar gyfer myfyrwyr a gofrestrodd ar gynlluniau israddedig hyd at fis Medi 2016. Mae'r Coleg yn bwriadu hyrwyddo manylion llawn am ffynonellau cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig i bob myfyriwr cyn gynted ag y daw polisi'r llywodraeth yn ddeddfwriaeth.


Cymraeg

 • Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn dangos i ni ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd
 • Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd, Archdderwydd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru
 • Rydym yn derbyn, yn flynyddol, ganlyniadau boddhad myfyrwyr  na ellir gwella arnynt 

Ffrangeg

 • Mae pob modiwl yn cynnwys gwersi iaith dwys yn ogystal â modiwlau dewisol eang yn ymdrin ag agweddau amrywiol ar gymdeithas a diwylliant gwledydd lle siaredir Ffrangeg. 
 • Mae gennym staff sy'n arbenigo mewn ffilm, astudiaethau rhywedd, llenyddiaeth canoloesol a llenyddiaeth fodern gynnar, astudiaethau theatr, ysgrifennu am deithio ac astudiaethau cyfieithu. Mae myfyrwyr yn elwa yn fawr o ymchwil ein staff yn y meysydd hyn. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Modules- Selective French 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the appropriate level, English-medium or Welsh-medium module pair. Students without A Level take Beginners Langauge

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF101Semester 1 (Sep-Jan Taught)20French for Beginners I
MLF101WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Ffrangeg i Ddechreuwyr I
MLF102Semester 2 (Jan - Jun Taught)20French for Beginners II
MLF102WSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Ffrangeg i Ddechreuwyr II
MLF160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20French Language 1A
MLF160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Ffrangeg 1A
MLF160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20French Language 1B
MLF160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Ffrangeg 1B
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the appropriate English-medium or Welsh-medium module pair.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to French Culture (A)
MLF100AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)
MLF100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to French Culture (B)
MLF100BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)
AND
Optional Modules Welsh  

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following modules. You must ensure that you are selecting 60 credits in each teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
Modiwlau Opsiynol
AND
AND
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF211ASemester 2 (Jan - Jun Taught)20A History of the French Language
MLF220Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Paris

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
Modiwlau Opsiynol
French General Language Compulsory Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select the appropriate pair of modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF330ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10French General Language 3A
MLF330AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A
MLF330BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10French General Language 3B
MLF330BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B
AND
Compulsory Modules Selective 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one of the following MLF modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
HIH300WSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Concro'r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF300WSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ffrangeg at Ddibenion Proffesiynol 3
MLF307ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature
MLF310WSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Gweithdy cyfieithu 3
MLF325Semester 2 (Jan - Jun Taught)20France and the Second World War: Legacies of the Dark Years
AND
Optional Module Choices 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :If you select MLF310, you should also select MLF300.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLF300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10French for Professional Purposes 3If you wish to pursue this module you MUST also select MLF310.
MLF310Semester 1 (Sep-Jan Taught)10French Translation Workshop 3If you wish to pursue this module you MUST also select MLF300 or MLF300W.
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option
AND

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Ffrangeg.

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn iaith addas.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19: Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl.

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.