Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  PQ91
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 97% o'n Graddedigion mewn Cyflogaeth

Trosolwg Cwrs

Mae'r BA Iaith Saesneg a'r Cyfryngau yn gyfle i astudio'r cyfryngau argraffu a darlledu. O sinema a'r teledu, o gyhoeddi digidol i rwydweithiau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus, mae'r cyfryngau'n chwarae rôl gynyddol yn y ffordd rydym yn rhyngweithio â'n cymdeithas. Mae'r cwrs Cyfryngau a Chyfathrebu yn yr 20 uchaf yn Nhablau The Guardian o'r prifysgolion gorau yn 2016. Mae'r elfen Iaith Saesneg yn ystyried ffyrdd o ddadansoddi gwybodaeth a defnydd o iaith mewn cyd-destunau gwahanol. Mae'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr yn cynnwys opsiwn i astudio am gymhwyster addysgu proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol (CELTA Caergrawnt) yn ystod blwyddyn 2, yn amodol ar gyfweliad. Mae'r cynllun gradd hwn hefyd yn cynnig cyfle i dreulio semester dramor. Mae modd treulio blwyddyn dramor ar ôl blwyddyn 2 hefyd.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

 • Mae'r Cyfryngau a Chyfathrebu yn cynnwys llwybrau penodol ym meysydd y cyfryngau, ffilm, cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth a chyfryngau ymarferol.
 • Mae’r rhaglen yn cyfuno astudio hanes, damcaniaeth ac ymarfer, gan ymgorffori sgiliau a thechnegau sy’n berthnasol i'r cyfryngau digidol modern, newyddiaduraeth ddigidol, ymarfer digidol creadigol; cynhyrchu fideo; cynhyrchu i'r radio; y diwydiannau ffilm a chysylltiadau cyhoeddus. 
 • Caiff myfyrwyr ddewis modiwl taith astudio/prosiect maes.
 • Caiff myfyrwyr ddewis treulio semester yn  astudio dramor yn ystod eu hail flwyddyn hefyd. Mae cyrchfannau yn cynnwys: UDA, Canada, Tsieina, Hong Kong a Singapôr.
 • Caiff myfyrwyr ddewis astudio modiwlau Cyfryngau trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Mae'r elfen Iaith Saesneg yn darparu sylfaen gynhwysfawr yn yr egwyddorion a'r derminoleg a ddefnyddir wrth astudio a dadansoddi iaith.
 • Caiff myfyrwyr gyfle i sefyll arholiad Tystysgrif Caergrawnt: Addysgu Saesneg i Oedolion (CELTA), cymhwyster proffesiynol, a gydnabyddir yn rhyngwladol, ar gyfer athrawon Saesneg fel Iaith Dramor. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, gan ddibynnu ar gynnydd academaidd, a bydd rhaid i fyfyrwyr fynd trwy broses gyfweld sy'n debyg i gyfweliad TAR.  
 • Caiff myfyrwyr gyfle hefyd i ddatblygu eu sgiliau rhaglennu drwy lunio deunyddiau dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur.
 • Bydd myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant trylwyr mewn dulliau ymchwil, gan gynnwys dadansoddi data a chreu adroddiadau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BA 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ALE100Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Grammar and Meaning
ALE114Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Sounds of English
MS-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Media Communication
Modiwlau Opsiynol
English Language Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one 20 credit module from the list below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE108Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language Teaching Methodology
ALE115Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language of Everyday Life
ALE116Semester 2 (Jan - Jun Taught)20A History of the English Language
ALE120Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Studying the English Language
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MS-200Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Theorising the Media
MS-235BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Media Law
MSS236Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Media Law Extended Project
Modiwlau Opsiynol
English Language Compulsory Selective 

Dewiswch Uchafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :elect three 20 credits modules. ALE204 and ALE225 are subject to interview. You CANNOT choose both ALE204 and ALE225. You CANNOT choose ALE200 if you have chosen either ALE204 or ALE225.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE200Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching English as a Foreign Language: Theory and Practicecannot be taken with ALE204 or ALE225
ALE202Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sociolinguistics
ALE203Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children as Language Learners
ALE204Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Teaching Practice (CELTA) Asubject to interview. Cannot be taken with ALE200 or ALE225
ALE211Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Psycholinguistics
ALE218Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Discourse Analysis
ALE224Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Vocabulary Studies
ALE225Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Practice (CELTA) Bsubject to interview. Cannot be taken with ALE200 or ALE204
ALE250Semester 1 (Sep-Jan Taught)20First Language Acquisition
EN-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Studying Dialect
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
English Language - Compulsory Modules Selective 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select 3 x 20cr modules. Over all, students must select 60 credits in each teaching block. Joint honours students wishing to take a dissertation / research project in English Language must seek permission of the Programme Director prior to selection. Joint honours students are not permitted to take a dissertation / research project in both joint honours subjects. If ALE318 is selected in TB2, then ALE317 must also be selected in TB1. ALE317 does not have to be taken with ALE318

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Second Language Acquisition
ALE308Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Issues in current ELT
ALE316Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language in the Media
ALE317Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Research Project Preparation (Linguistics)
ALE318Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Project (Linguistics)
ALE319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Computer-Assisted Language Learning
EN-376Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prehistory, History and Language
AND
Media & Communication - Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three 20 credit modules across both teaching blocks. These should balance with your other modules 60 credits per teaching block. If you choose MS-311 (Dissertation) you MUST also choose MS-310 (Dissertation Preparation). You can only choose a dissertation in ONE of your joint honours subjects. You MUST NOT choose MS-323 (Video Production) and MS-327 (Radio Production). You may only choose ONE of these modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Writing for Radio and Screen
EN-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Further Creative Non Fiction
HUA308Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Real War, Imagined War: War in Literature, Art, Cinema and Music
HUP304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Philosophy and the Social Sciences
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intersectional Identities in Contemporary French Cinema
MS-302Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media, Gender and Sexuality
MS-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Digital Futures
MS-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Practical Web Technologies
MS-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Online Journalism
MS-310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dissertation Preparation
MS-311Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dissertation
MS-323Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Video Production
MS-327Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Radio Production
MS-332Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Drama and Documentary on Screen
MS-336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mediating the 21st Century
MSS312Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media & Communication Internship

BA 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ALE100Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Grammar and Meaning
ALE114Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Sounds of English
MS-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Media Communication
Modiwlau Opsiynol
English Language - Compulsory Selective 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one 20 credit module from the list below

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE108Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Language Teaching Methodology
ALE115Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language of Everyday Life
ALE116Semester 2 (Jan - Jun Taught)20A History of the English Language
ALE120Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Studying the English Language
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 120 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students will have the opportunity to study abroad at one of our partner institutions and to experience different cultures, and depending on the country, have the opportunity to learn different languages

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE-R00Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Study Abroad (Applied Liguistics)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
English Language - Compulsory Modules Selective 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select 3 x 20cr modules. Over all, students must select 60 credits in each teaching block. Joint honours students wishing to take a dissertation / research project in English Language must seek permission of the Programme Director prior to selection. Joint honours students are not permitted to take a dissertation / research project in both joint honours subjects. If ALE318 is selected in TB2, then ALE317 must also be selected in TB1. ALE317 does not have to be taken with ALE318

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALE306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Second Language Acquisition
ALE308Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Issues in current ELT
ALE316Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Language in the Media
ALE317Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Research Project Preparation (Linguistics)
ALE318Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Project (Linguistics)
ALE319Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Computer-Assisted Language Learning
EN-376Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Prehistory, History and Language
AND
Media & Communication - Optional Modules 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three 20 credit modules across both teaching blocks. These should balance with your other modules 60 credits per teaching block. If you choose MS-311 (Dissertation) you MUST also choose MS-310 (Dissertation Preparation). You can only choose a dissertation in ONE of your joint honours subjects. You MUST NOT choose MS-323 (Video Production) and MS-327 (Radio Production). You may only choose ONE of these modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EN-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Writing for Radio and Screen
EN-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Further Creative Non Fiction
HUA308Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Real War, Imagined War: War in Literature, Art, Cinema and Music
HUP304Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Philosophy and the Social Sciences
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLF305Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Intersectional Identities in Contemporary French Cinema
MS-302Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Media, Gender and Sexuality
MS-306Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Digital Futures
MS-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Practical Web Technologies
MS-309Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Online Journalism
MS-310Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dissertation Preparation
MS-311Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dissertation
MS-323Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Video Production
MS-327Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Radio Production
MS-332Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Drama and Documentary on Screen
MS-336Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mediating the 21st Century
MSS312Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Media & Communication Internship

Disgrifiad

Mae'r BA Iaith Saesneg a'r Cyfryngau yn rhoi cyfle i chi astudio maes rhyngddisgyblaethol y cyfryngau a chyfathrebu drwy lwybrau penodol yn y cyfryngau digidol, ffilm, cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth a chyfryngau ymarferol. Mae'r rhaglenni'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i ddyfnhau ac ehangu eu dealltwriaeth o'r iaith Saesneg, yn ogystal â'u dealltwriaeth o iaith a chyfathrebu'n fwy cyffredinol. Mae myfyrwyr yn astudio chwe modiwl, tri yn y cyfryngau a chyfathrebu a thri modiwl Iaith Saesneg.

Mae'r modiwlau Iaith Saesneg yn ystyried ffyrdd o ddadansoddi gwybodaeth a defnydd o iaith mewn cyd-destunau a chyfnodau amrywiol, gan gynnwys:

 • sut defnyddir iaith i gyfathrebu mewn bywyd pob dydd
 • sut mae iaith wedi datblygu dros amser
 • sut rydym yn dysgu ein hiaith gyntaf ac ieithoedd dilynol
 • sut mae iaith yn gweithredu mewn cyd-destunau dwyieithog
 • sut rydym yn cynhyrchu ac yn deall iaith mewn amser go iawn
 • sut mae'r system iaith sylfaenol yn gweithio ar gyfer seiniau a gramadeg

Rydym yn cysylltu hyn â materion y byd go iawn sy'n cael effeithiau allweddol ar unigolion a chymunedau. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio iaith i ddarbwyllo a chamarwain (yn enwedig yn y cyfryngau cymdeithasol); effaith tafodiaith ac acen ar hunaniaeth; her dysgu neu addysgu ieithoedd newydd.

Gofynion Mynediad

Ein gofyniad mynediad safonol yw BBB (120 o bwyntiau tariff UCAS) neu gyfwerth. Caiff ein holl gynigion eu gwneud yn dilyn adolygiad o'r ffurflen gais, y graddau a ragwelir/enillwyd a'r pynciau, y geirda a'r datganiad personol. Rydym hefyd yn derbyn amrywiaeth o gymwysterau lefel uwch, gan gynnwys DMM mewn Diploma BTEC; 32 yn y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru - gradd sy'n gyfwerth â Safon Uwch; Cymwysterau Mynediad i Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a Phrosiect Estynedig.

Sut i Wneud Cais

 • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 • Dylai ymgeiswyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,500

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae costau ychwanegol yn gysylltiedig ag astudio dramor. Mae rhagor o wybodaeth yma.

Cost nodweddiadol cymhwyster CELTA yw £1430 ond mae myfyrwyr ar y cynllun gradd Iaith Saesneg yn talu ffi'r arholiad yn unig, sef £140 ar hyn o bryd.

Proffiliau Myfyrwyr

"Mwynheais astudio Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd yr holl gyfleoedd a oedd ar gael i mi. Roedd pob modiwl yn cynnig dealltwriaeth wahanol. Roedd y darlithwyr yn gyfeillgar, yn gefnogol ac, yn bwysicaf oll, roedd ganddyn nhw'r gallu i addysgu eu modiwlau mewn ffordd ddiddorol a phleserus."

Hannah Marie Prosser

 

"Y flwyddyn dreuliais i'n astudio'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe oedd y profiad astudio gorau yn fy mywyd. Helpodd i osod sylfaen yr yrfa sydd gen i nawr. Rwy'n gweithio i'r rhaglen World Television Report ar China Central Television 6 fel newyddiadurwr a chynhyrchydd rhyngwladol. Rwy'n teithio o gwmpas y byd i ohebu o wyliau ffilm a chyfweld â chynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac actorion o wahanol wledydd. Byddaf bob amser yn ddiolchgar i'm darlithwyr yn Abertawe am y cyflwyniad i fyd astudiaethau Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau. Mae'r wybodaeth a'r profiad ges i yn Abertawe'n hanfodol i'm gyrfa nawr."

Dan Mu

 

"Mae pob darlithydd yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar iawn. Gallwch fynd atynt yn ystod eu horiau swyddfa a gofyn am help os ydych yn cael anawsterau gydag aseiniad, a byddan nhw'n gwneud pob ymdrech i'ch helpu. Maen nhw hefyd yn wybodus ac yn angerddol iawn am eu pynciau sydd, yn ei dro, yn ysbrydoli ac yn ysgogi'r myfyrwyr."

Anina Kinzel

 

Ymchwil

Mae gan yr Adran Ieithyddiaeth Gymhwysol broffil ymchwil cryf mewn nifer o feysydd arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys astudiaethau geirfa; caffael ail iaith; dadansoddi mynegiant; ieithyddiaeth corpws; pragmateg ac addysgeg iaith. Adlewyrchir y rhain yn llawer o'r modiwlau sydd ar gael yn y cynllun gradd hwn.

Rydym wedi buddsoddi'n ddiweddar mewn labordy ymchwil ieithyddiaeth gymhwysol, gan gynnwys meddalwedd dilyn symudiad y llygaid ac amser adweithio. Caiff myfyrwyr gyfle i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn wrth wneud eu traethodau hir, gan ddibynnu ar y pwnc a ddewisir.

Mae ein staff yn aelodau o'r Ganolfan Ymchwil Iaith, sef canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwil empirig rhyngddisgyblaethol, amlddisgyblaethol a disgyblaeth unigol i ddata a phrosesau iaith. Mae'n dod ag academyddion ac ymchwilwyr ôl-raddedig o Brifysgol Abertawe ynghyd, gan gysylltu eu gweithgareddau â rhai rhwydwaith byd-eang y Ganolfan o aelodau cysylltiol a myfyrwyr doethurol sy'n dysgu o bell.

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i gynllunio i gyflawni effaith a rhagoriaeth ryngwladol.

Cyflogadwyedd a gyrfaoedd

Mae 92.3 y cant* o raddedigion Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd Astudiaethau'r Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus o Brifysgol Abertawe mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Gwyddom o brofiad y dylech feithrin cysylltiadau â darpar gyflogwyr drwy gydol eich amser yn astudio ar y cynllun BA yn y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. O ganlyniad i'n cysylltiadau yn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain, cewch gyfleoedd i gwrdd a thrafod eich dyfodol â rhai o'r cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr mwyaf blaenllaw ym maes cysylltiadau cyhoeddus yn y DU.

Byddwch hefyd yn cwrdd â darpar gyflogwyr mewn sawl modiwl yn Adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus. Gallai hyn ddigwydd drwy gyflwyno strategaeth gyfathrebu i gyfarwyddwr cwmni mewn cystadleuaeth ag eraill, neu wrth i chi gynnal cyfweliadau fel rhan o greu ymchwil marchnata neu mewn ymweliadau â rhai o unedau cyfieithu prysuraf Cymru.

Yn ogystal, rydym yn cynnig modiwl profiad gwaith (modiwl AHT200). Ar y modiwl hwn, byddwch yn treulio 10 niwrnod o brofiad gwaith gyda sefydliad, elusen, busnes neu sefydliad llywodraethol yng Nghymru. Yn ddelfrydol, byddwch yn treulio un diwrnod yr wythnos ar y lleoliad gwaith drwy gydol y tymor er mwyn datblygu sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth gynhwysfawr o'r gweithle.

 

 

Fideo Myfyrwyr

Iaith Saesneg a'r Cyfryngau

Rhagor o wybodaeth am Iaith Saesneg a'r cyfryngau