BA Cymraeg ac Almaeneg (iaith gyntaf / 4 blynedd)

 1. côd UCAS
  QR52
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  BBB
 3. 93% o raddedigion mewn gwaith

Trosolwg Cwrs

Os am ddatblygu eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig, os am lenydda neu gyfieithu, bydd Cymraeg yn Abertawe yn rhoi'r cyfle ichi weld mor gyffrous o gyfoes yw ein heniaith ni - iaith y Mabinogi a iaith Cymru fodern. Fe fydd astudio'r Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol gyda Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich paratoi ar gyfer amrywiol ddewisiadau gyrfaol cyffrous.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs gradd wedi ei fapio’n ofalus, o ran cynnwys pob modiwl ac o ran y sgiliau y bydd ein myfyrwyr yn eu datblygu.  Ceir ystod eang o ddulliau asesu: cyflwyniadau, trafodaethau, creu podlediadau, creu tudalennau gwe, projectau, arholiadau a thraethodau.  

Nodweddion Allweddol

Cymraeg: 

 • Addysg o'r safon uchaf gan staff brwdfrydig, profiadol
 • Dosbarthiadau bychain a mwy o amser un wrth un
 • Cyfle i sicrhau cefnogaeth ariannol ychwanegol
 • Cyfle gwerthfawr am brofiad gwaith
 • Astudio cyfoeth llenyddiaeth y Gymraeg a datblygiad yr iaith tra'n byw a blasu cyffro'r bywyd Cymreig yn ninas Abertawe!

Almaeneg:

 • Mae'r cynllun gradd yn cynnwys dosbarthiadau iaith dwys ynghyd â modiwlau dewisol yn ymwneud ag ystod eang o agweddau ar gymdeithas a diwylliant rhannau o'r byd ble siaredir Almaeneg. 

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 1
MLG100ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to German Culture (A) - 1871 to 1945
MLG100BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to German Culture (B) - Since 1945
Modiwlau Opsiynol
German Compulsory Modules- selective 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select the appropriate Level, English-medium or Welsh-medium module pair.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLG108Semester 1 (Sep-Jan Taught)20German for Beginners I
MLG109Semester 2 (Jan - Jun Taught)20German for Beginners II
MLG160ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20German Language 1A
MLG160AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Almaeneg 1A
MLG160BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20German Language 1B
MLG160BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Almaeneg 1B
AND
Compulsory selective Welsh modules 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-136Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Beirniadol
CY-137Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
CY-138Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Trawsieithu
CY-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymraeg Creadigol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-235Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Proffesiynol 2
Modiwlau Opsiynol
German General Language Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select the appropriate General Language module pair (ADVANCED OR INTERMEDIATE).

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MLG260ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20German Language 2A
MLG260AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Almaeneg 2A
MLG260BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10German Language 2B
MLG260BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Iaith Almaeneg 2B
MLG270ASemester 1 (Sep-Jan Taught)20Intermediate German Language 2A
MLG270AWSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith Almaeneg Canolradd 2A
MLG270BSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Intermediate German Language 2B
MLG270BWSemester 2 (Jan - Jun Taught)20Iaith Almaeneg Canolradd 2B
AND
Compulsory Modules - Selective 

Dewiswch Uchafswm o 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :(German) Advanced students should select a total of 30 credits. Ensuring a balance in TB1 and TB2. Intermediate student should take 20 credits. (Welsh) Select 2 of the following CY- modules, either 1 in TB1 and 1 in TB2, or 2 in TB2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-210Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Dadansoddi'r Gymraeg
CY-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cymru a'i Sefydliadau
CY-222Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Gweithio mewn dwy iaith
CY-228Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Storiau Ffantasiol
CY-229Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
CY-231Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Rhyddiaith Realaidd
CY-232Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Canu Protest
CY-233Semester 1 (Sep-Jan Taught)10O Ddafydd ap i Mererid Hopwood
CY-237Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cymraeg Ddoe a Heddiw
ML-227Semester 1 (Sep-Jan Taught)20War and Conflict in European Film (Modern Languages route)
MLG200Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Twentieth-Century Berlin: Myth and Reality
MLG207Semester 1 (Sep-Jan Taught)20German Song Cultures
MLG208Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Improving your German with Poetry
MLG210Semester 2 (Jan - Jun Taught)10German Translation Workshop 2
MLT201Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to the Theory of Translation
MLT202Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computer-Assisted Translation

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
CY-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Iaith: Meistroli
MLG301ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10German General Language 3A
MLG301BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10German General Language 3B
Modiwlau Opsiynol
Compulsory Modules Selective - Welsh 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following CY- modules. CY-342 Traethawd Estynedig is a 40 credit module taught over TB1 and TB2. You must ensure a balance of 60 credits per teaching block

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
CY-335Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu
CY-339Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Iaith a Chymdeithas
CY-342Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Traethawd Estynedig
CY-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Gwlad Beirdd a Storiwyr
CY-357Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry
CY-358Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith
AND
Compulsory Selective - German 

Dewiswch Isafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one of the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-322Semester 2 (Jan - Jun Taught)20From Page to Screen: Adapting the European Classics
MLG300Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Twentieth-Century Berlin: Myth and Reality
MLG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20German Song Cultures
MLG308Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Improving your German with Poetry
AND
Optional Modules - German 

Dewiswch Uchafswm o 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select enough credits from below to make your German credits up to 60 for the year. You must select a balance of 60 credits per teaching block.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ML-350Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Teaching Modern Foreign Languages to Young Learners 3
MLT307Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option
MLT330Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option

Disgrifiad

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl y flwyddyn, 3 yn y Gymraeg a 3 yn Almaeneg

Gofynion Mynediad

Ein gofynion mynediad fel arfer yw BBB neu gyfwerth (neu 120 o bwyntiau UCAS) gyda B mewn iaith addas.  Gwneir cynigion ar sail y ffurflen gais, graddau tebygol/graddau a gafwyd eisoes, eich pynciau, eich datganiad personol a sylwadau eich athrawon.  Rydym hefyd yn derbyn ystod o gymwysterau uwch gan gynnwys Diploma BTEC DMM-DMM; Y Fagloriaeth Ryngwladol; Bagloriaeth Cymru; Cymwysterau Addysg Uwch a'r Brifysgol Agored, a'r Project Estynedig.

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £14,600

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.